ADRA Polska

Owocne warsztaty w ramach programu Erasmus+

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Edukacja młodzieży
  5. /
  6. Owocne warsztaty w ramach...

W trakcie naszego treningu dla osób pracujących z młodzieżą „Empowering Minorities through Theatre” udało nam się opracować nowatorskie metody wspierania młodzieży z nieuprzywilejowanych środowisk za pomocą zajęć teatralnych. Owocem tej wspólnej pracy uczestników projektu jest „EMT Toolbox” – zestaw scenariuszy zajęć, które mogą być wykorzystane przez pracowników pracujących z młodzieżą we wszystkich krajach świata!

Toolbox obejmuje następujące informacje:
1) Szczegółowy opis całego projektu,
2) Opis całościowej metodologii wykorzystanej w projekcie EMT,
3) Linki do dostępnych w Internecie filmów z treningu EMT,
4) Scenariusz przeprowadzenia gry ,,Memory” mającej na celu ulepszenie procesu zapoznawczego uczestinków,
5) Opis gry ,,Mission Impossible”,
6) Ćwiczenia (odgrywanie ról) mające na celu refleksję na temat włączenia społecznego osób z mniejszości,
7) Scenariusz zajęć teoretycznych na temat samego pojęcia mniejszości i osób z nieuprzywilejowanych środowisk,
8) Instrukcje zajęć teatralnych mających na celu ,,rozruszanie” i ,,poczucie” samego siebie,
9) Zajęcia oparte na metodach dramy,
10) Opis zajęć mających na celu refleksję na temat pracy osoby pracującej z młodzieżą,
11) Scenariusz zajęć dotyczący tolerancji, oparty o metodę scrapbookingu,
12) Opis zajęć na temat stereotypów,
13) Scenariusze zajęć oparte o metodę improwizacji teatralnej,
14) Opis zajęć oparty na zasadach tzw. teatru psychologicznego (Stanislaxsky method),
15) Scenariusz zajęć dotyczący uchodźców,
16) Opis zajęć dotyczący streetworkingu.

Dodajmy, że projekt ,,Empowering Minorities through Theatre” był sfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Erasmus+). ADRA Polska była organizacja koordynującą w projekcie, a organizacjami partnerskimi były:
– LUNEnuove Cooperativa Sociale z Włoch,
– Generation of Changes z Ukrainy,
– Yes Theatre z Palestyny,
– Bait Al-Hikmah Foundation for Youth z Jordanii,
– THEATER STUDIO YORICK z Łotwy.

Sprawdźcie sami i zapoznajcie się z naszym Toolboxem.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.