Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Obóz edukacyjny w ramach programu RITA

Od lutego do września br. ADRA Polska we współpracy z lokalnymi partnerami realizowała kursy komputerowe dla młodych osób z Armenii. Dzięki zaoszczędzonym środkom możliwe było zrealizowanie dla nich dodatkowej atrakcji – był nią obóz edukacyjny dla uczestników projektu.

Obóz edukacyjny w ramach programu RITA

Projekt „Szkolenia zawodowe dla młodzieży w regionie Shirak w Armenii jako alternatywa dla migracji” był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, jednakże dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnych partnerów udało się znacznie obniżyć koszty w tym projekcie – głównie dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, co dało w efekcie oszczędności.

Po uzgodnieniach z grantodawcą powstałe oszczędności przeznaczono na zorganizowanie obozu edukacyjnego dla uczestników powyższego szkolenia pod nazwą FLAG CAMP. W ramach tego pięciodniowego obozu uczestnicy oprócz zajęć integracyjnych wzięli udział w zajęciach z promocji zdrowego stylu życia, estetyki, a także zajęciach, których celem było dostarczenie wiedzy na temat mediów, w tym telewizji, i zagadnień dotyczących relacji interpersonalnych z elementami nauki języka angielskiego. W ramach zajęć integracyjnych odbyły się różnego rodzaju gry logiczne, piosenki śpiewane w języku angielskim i inne aktywności, które oprócz integracji i zabawy były elementem edukacji.

Uczestnikami projektu „Szkolenia zawodowe dla młodzieży w regionie Shirak w Armenii jako alternatywa dla migracji” jak i obozu edukacyjnego FLAG CAMP była młodzież ucząca się lub tuż po skończeniu edukacji zamieszkująca okoliczne wioski z rodzin dotkniętych ubóstwem lub bezrobociem. Głównym kryterium uczestnictwa w projekcie było pochodzenie z biednego środowiska, w którym dostęp do nowych technologii jest bardzo zaniżony.

Obóz edukacyjny stanowił bardzo cenną lekcję dla młodzieży z Armenii. Jako podsumowanie całego projektu powstał krótki, 3-minutowy film (można go zobaczyć poniżej).

Film podsumowujący projekt

Projekt „Szkolenia zawodowe dla młodzieży w regionie Shirak w Armenii jako alternatywa dla migracji” był współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content