ADRA Polska

Obóz edukacyjny w ramach programu RITA

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Edukacja młodzieży
  5. /
  6. Obóz edukacyjny w ramach...

Od lutego do września br. ADRA Polska we współpracy z lokalnymi partnerami realizowała kursy komputerowe dla młodych osób z Armenii. Dzięki zaoszczędzonym środkom możliwe było zrealizowanie dla nich dodatkowej atrakcji – był nią obóz edukacyjny dla uczestników projektu.

Obóz edukacyjny w ramach programu RITA

Projekt „Szkolenia zawodowe dla młodzieży w regionie Shirak w Armenii jako alternatywa dla migracji” był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, jednakże dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnych partnerów udało się znacznie obniżyć koszty w tym projekcie – głównie dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, co dało w efekcie oszczędności.

Po uzgodnieniach z grantodawcą powstałe oszczędności przeznaczono na zorganizowanie obozu edukacyjnego dla uczestników powyższego szkolenia pod nazwą FLAG CAMP. W ramach tego pięciodniowego obozu uczestnicy oprócz zajęć integracyjnych wzięli udział w zajęciach z promocji zdrowego stylu życia, estetyki, a także zajęciach, których celem było dostarczenie wiedzy na temat mediów, w tym telewizji, i zagadnień dotyczących relacji interpersonalnych z elementami nauki języka angielskiego. W ramach zajęć integracyjnych odbyły się różnego rodzaju gry logiczne, piosenki śpiewane w języku angielskim i inne aktywności, które oprócz integracji i zabawy były elementem edukacji.

Uczestnikami projektu „Szkolenia zawodowe dla młodzieży w regionie Shirak w Armenii jako alternatywa dla migracji” jak i obozu edukacyjnego FLAG CAMP była młodzież ucząca się lub tuż po skończeniu edukacji zamieszkująca okoliczne wioski z rodzin dotkniętych ubóstwem lub bezrobociem. Głównym kryterium uczestnictwa w projekcie było pochodzenie z biednego środowiska, w którym dostęp do nowych technologii jest bardzo zaniżony.

Obóz edukacyjny stanowił bardzo cenną lekcję dla młodzieży z Armenii. Jako podsumowanie całego projektu powstał krótki, 3-minutowy film (można go zobaczyć poniżej).

Film podsumowujący projekt

Projekt „Szkolenia zawodowe dla młodzieży w regionie Shirak w Armenii jako alternatywa dla migracji” był współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.