Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Międzynarodowy Dzień Pokoju. W trosce o spokój i bezpieczeństwo na świecie

Międzynarodowy Dzień Pokoju, obchodzony jest corocznie 21 września. Ma na celu promowanie pokoju na świecie, propagowanie rozwiązywania konfliktów pokojową drogą, oraz podkreślanie ważności dialogu między narodami i kulturami. 

Rys historyczny

Historia Międzynarodowego Dnia Pokoju sięga roku 1981, kiedy to 21 września, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowiło go jako dzień poświęcony pogłębianiu idei pokoju, zarówno wewnętrznego, jak

i międzynarodowego.  Warto podkreślić, że idea pokoju i jego promowanie to ważne zadanie, które trwa przez cały rok, a Międzynarodowy Dzień Pokoju tylko podkreśla wagę spokoju i bezpieczeństwa na świecie. 

Co może zagrozić pokojowi na świecie?

 • Konflikty zbrojne, w tym wojny domowe, wojny międzynarodowe i konflikty etniczne. 
 • Terroryzm i działania grup terrorystycznych dokonujących aktów przemocy i ataków na ludność cywilną, dążących do destabilizacji państw i regionów. 
 • Broń masowego rażenia: Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, takiej jak broń jądrowa, chemiczna i biologiczna. Skonfliktowane kraje lub organizacje mogą użyć takiej broni w celu zastraszenia lub ataku na inne państwa. 
 • Napięcia między wielkimi mocarstwami lub innymi ważnymi graczami na arenie międzynarodowej mogące prowadzić do rywalizacji i konfliktów. Przykłady obejmują choćby napięte relacje między USA a Rosją, czy USA a Chinami. 
 • Ekstremizm religijny i polityczny mogą skutkować aktami przemocy i destabilizacji w różnych częściach świata. 
 • Nierówności społeczno-ekonomiczne. Wielkie różnice w bogactwie i dostępie do zasobów mogą prowadzić do społecznego niezadowolenia i napięć, które mogą wybuchnąć w protestach i konfliktach. 
 • Zmiany klimatyczne i związane z nimi ograniczenia dostępności do zasobów naturalnych, takich jak woda i żywność oraz ruchy migracyjne spowodowane pogorszeniem warunków życia. 
 • Handel bronią, który skutkuje szybkim i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się agresji, aktów przemocy i działań zbrojnych. 
 • Cyberataki, które mogą być używane w celu zakłócenia działalności państw i organizacji, co może prowadzić do napięć międzynarodowych. 
 • Brak dialogu i dyplomacji oraz współpracy między państwami.  
 • Warto podkreślić, że te zagrożenia są ze sobą często powiązane, a rozwiązywanie choćby jednego problemu, może pomóc w zmniejszeniu globalnych niepokojów na świecie. Stworzenie stabilnego i pokojowego świata wymaga współpracy międzynarodowej, dyplomacji, rozwiązywania konfliktów oraz działań na rzecz zapobiegania napięciom i przemocy. 

Rola Fundacji ADRA Polska i jej misja

Fundacja ADRA Polska od lat udzielają pomocy humanitarnej krajom dotkniętym konfliktami, wojnami i klęskami naturalnymi. Organizujemy dostawy m.in. wody pitnej, żywności, odzieży i leków oraz niezbędnych materiałów do przetrwania w krytycznych sytuacjach.  

 

Jako fundacja działamy również długofalowo na rzecz rozwoju i wsparcia osób pokrzywdzonych w konfliktach. Z doświadczenia wiemy, że pierwsze działania emergency, to dopiero początek niezbędnej i długoterminowej pomocy.  

 

By wesprzeć nasze działania pomocowe zachęcamy Was do przekazania datków.  Można to zrobić na kilka sposobów – szczegóły znajdziesz na naszej stronie: https://www.adra.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/  

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.