ADRA Polska

Dzień pomocy humanitarnej - dzień ratowania, ochrony życia i godności człowieka

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc zagraniczna
  5. /
  6. Dzień pomocy humanitarnej –...

19 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. To doskonała okazja, aby przypomnieć jak wielu ludzi cierpi w wyniku wojen, katastrof, głodu czy braku wody.

Słowenia i przerażające skutki niedawnej powodzi

W ostatnich dniach klęską żywiołową dotknięta została Słowenia. W wyniku ulewnych deszczy i powodzi zginęły 4 osoby. Setki straciły dach nad głową i swój dobytek. Gdy woda zaczęła opadać pojawił się problem osuwisk, które niosły kolejne zagrożenia. Zniszczone zostały drogi, mosty, domy, tereny rolnicze i miejsca pracy. Ludność tego kraju jeszcze przez lata borykać się będzie ze skutkami tej katastrofy. Pomoc doraźna, pozwalająca na przeżycie kolejnego dnia, to jedno. Jednak, jak w większości takich dramatów, potrzebne jest wsparcie długoterminowe. W zbiórkę i działania na rzecz Słowenii zaangażowali się także nasi darczyńcy.

Na południu Europy dla odmiany szaleją pożary. Zmiany klimatyczne powodują, że wiele rejonów boryka się z nietypowymi żywiołami i katastrofami. Pamiętajmy, że ta sytuacja może spotkać każdego z nas. Nie zapominajmy więc o potrzebujących.

Problem głodu i ekstremalne zjawiska pogodowe

Kataklizmy naturalne, brak wody pitnej i w konsekwencji głód, to codzienność milionów ludzi na świecie. Wg najnowszych badań, na długotrwałe utrzymywanie się głodu w poszczególnych rejonach, największy wpływ mają wojny, zmiany klimatyczne i pandemia Covid 19. Co piąty mieszkaniec Afryki cierpi na chroniczne niedożywienie. Dramatyczna jest sytuacja w Azji Południowej.

Co ciekawe głód nie omija też krajów intensywnie rozwijających się jak Indie czy Chiny. W przeważającej większości rozmiary głodu są proporcjonalne do sytuacji politycznej i stabilizacji ekonomicznej kraju. Nie mniej to różnice w dostępie do dóbr i pożywienia w poszczególnych grupach społecznych, powodują mniejszy lub większy odsetek żyjących w ubóstwie. Nie sam rozwój ekonomiczny decyduje zatem o zmniejszeniu problemów humanitarnych, ale jego powszechny lub ograniczony zasięg.

Ekstremalne zjawiska pogodowe występujące na skutek zmian klimatycznych, powodzie, susze oraz fale upałów spowodowały drastyczny wzrost głodu na świecie. Wg danych ONZ, od 2018 roku ponad dwukrotnie wzrosła w niektórych rejonach liczba osób cierpiących z powodu braku żywności, z czego znaczna cześć pozostaje na granicy śmierci głodowej. Pośród krajów najbardziej zagrożonych wymienia się Afganistan, Burkina Faso, Dżibuti, Gwatemalę, Haiti, Jemen, Kenię, Madagaskar, Niger, Somalię oraz Zimbabwe.

Pomoc humanitarna to aktywność humanitarnych ludzi

Fundacja ADRA, dzięki hojności swoich darczyńców oraz międzynarodowej współpracy nigdy nie pozostaje obojętna na kryzysy humanitarne. Obserwujemy jednocześnie, że na największą pomoc mogą liczyć potrzebujący w momencie wybuchu problemu. Niestety, zwykle to dopiero początek tragedii jaka ich dotyka. Kryzys zazwyczaj trwa latami, a chęć pomocy i zaangażowanie osób z zewnątrz sukcesywnie maleje. Obecnie obserwujemy dokładnie taką sytuację w stosunku do naszych sąsiadów z Ukrainy.

Od około roku prowadzimy sześć Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców (w Bydgoszczy, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze) i właśnie otwieramy kolejne w Częstochowie. Choć od wybuchu wojny minęło półtora roku, to ciągle zgłaszają się do nas nowi potrzebujący. To już zupełnie inny rodzaj pomocy, kolejny etap, jednak nie zapominajmy, że uchodźcą nie przestaje się być z dnia na dzień. Nadal potrzebna jest doraźna pomoc rzeczowa i finansowa. Powrót do normalności to długi proces. Przykładem jest wsparcie jakiego kolejny rok udzielaliśmy ofiarom wybuchu w Bejrucie w Libanie czy uchodźcom z Etiopii w Jemenie.

Konflikty zbrojne to problem, który my ludzie, zgotowaliśmy innym ludziom. Pamiętajmy o tym, myśląc o naszej i naszych dzieci przyszłości. Każdy z nas mógłby się znaleźć w sytuacji przymusowej emigracji, porzucenia domu na rzecz ratowania życia i zdrowia. Pomoc humanitarna to aktywność humanitarnych ludzi!

W tym szczególnym dniu zwróćmy więc uwagę na problemy i potrzebujących wokół nas. Kryzys humanitarny może przydarzyć się wszędzie na świecie. Może dotknąć każdego z nas. Dzień Pomocy Humanitarnej to okazja by pokazać, że niesiona pomoc nie zawsze oznacza tylko doraźną i natychmiastową, to również działania długofalowe.

Jeśli chciałbyś wesprzeć nasze działania dobrowolną wpłatą możesz to zrobić tutaj: https://www.adra.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.