ADRA Polska

Pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji. Trzy ośrodki, jeden cel

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Gruzji
  5. /
  6. Pomoc niepełnosprawnym dzieciom w...

Trzy ośrodki, jeden cel – pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji. Gori, Tbilisi i Kareli, to właśnie te trzy gruzińskie miasta zostały objęte naszym, kolejnym już projektem pomocy. W tym roku nasze działania skupią się na wsparciu dzieci niepełnosprawnych, które bez specjalnej opieki i odpowiednich warunków nie mają szans na normalne funkcjonowanie. Już niedługo, dzięki wysiłkom wielu organizacji  i ludzi dobrego serca ponad 150 dzieci dostanie swój nowy dom”.

Pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji

Tak, to nie jest nasz pierwszy projekt pomocy w tym kraju. Każde dziecko ma dla nas ogromną wartość, a realia i gruzińskie potrzeby wsparcia dla grup defaworyzowanych są ogromne. Dzięki udziale naszych partnerów ADRA Georgia i zaangażowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w tym roku mamy szanse odmienić życie dzieci niepełnosprawnych. Remont ośrodków oraz treningi opiekunów trwale zmienią codzienne funkcjonowanie placówek. Aktywności zapewniane dzieciom w ośrodkach objętych pomocą mają bowiem na celu to, aby rozwinąć umiejętności, które są potrzebne do lepszego codziennego funkcjonowania, lepszej integracji ze społeczeństwem, a w niektórych przypadkach także umożliwić im kontynuowanie edukacji w głównych formalnych instytucjach edukacyjnych. Brak zapewnienia wsparcia w dzieciństwie skutkuje rozwojem problemów natury fizjologicznej i psychicznej, co utrudni ich funkcjonowanie w późniejszym życiu. Przeczytaj więcej o tym jak pomagamy w Gruzji.

Co uda się osiągnąć

Nasz projekt jest już w trakcie realizacji. Już niedługo zamieścimy relację z wykonanych prac remontowych. Dziś natomiast chcemy Wam przybliżyć jakie korzyści płyną z przeprowadzenia tego zadania.

Utworzenie centrum wczesnej interwencji w Gori

Program ten jest programem terapeutycznym i edukacyjnym dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową Jednym z najważniejszych celów projektu jest promowanie integracji społecznej, przygotowanie dzieci do uczestniczenia w publicznym systemie edukacyjnym (przedszkole / szkoła) z pomocą rodziców / opiekunów. Program ten ma również na celu pomoc rodzicom / opiekunom beneficjentów. Niestety, mimo dostępnego budynku, ani organizacja Biliki działająca na co dzień z dziećmi, ani władze lokalne, nie posiadały środków finansowych potrzebnych na renowację budynku, bez której nie jest możliwe uruchomienia działania centrum.

Utworzenie Centrum Rehabilitacji i Terapii w Tbilisi

Organizacja „Child and Environment” (C&E) prowadzi obecnie dzienne centrum w Tbilisi. Centrum te zlokalizowane jest w dużym budynku, przekazanym przez władze lokalne w 2009. Budynek ten służy do zapewniania opieki dziennej dla:

  • 41 dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową (użytkują 8 pokoi w ww. budynku);
  • dzieci ze środowisk ubogich ekonomicznie i z problemami socjalnymi (45 dzieci korzystających z 9 pokoi)
  • ‘dzieci ulicy’ (street children), które znajdują schronienie w wydzielonych częściach budynku (10 pokoi).

Piwnica tego dużego budynku (155 m2) była nieużywana. Organizacja będzie mogła dzięki remontowi otworzyć tam Centrum Rehabilitacji i Terapii, by zapewnić dodatkowe wsparcie swoim 41 beneficjentów (6-18 lat) niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Zgodnie z opinią specjalistów ds. budownictwa pomieszczenia piwniczne nadają się do otworzenia tam powyższej placówki.

Utworzenie centrum opieki dziennej w Kareli

Organizacja „Welfare and Development Centre” (WDC) prowadzi obecnie ośrodek opieki dziennej w Kareli, świadczący usługi dla 15 dzieci (w wieku 6-18 lat) niepełnosprawnych fizycznie i / lub intelektualnie. Jest to jedyny tego typu ośrodek w Kareli dla dzieci. Niestety, jego powierzchnia jest obecnie zbyt mała aby przyjąć więcej beneficjentów. Już na ten moment obiekt jest zbyt mały by pomieścić obecnych 15 beneficjentów – jest on niestety przepełniony. Władze lokalne, aby rozwiązać ten problem i zapewnić dostęp do usług dla większej ilości dzieci, zaoferował nowe, 8-pokojowe pomieszczenie. Pomieszczenia te zostaną użyczone nieodpłatne tej organizacji na czas funkcjonowania powstałej tam tej placówki. Po realizacji projektu będzie ono w stanie pomieścić znacznie większą liczbę beneficjentów (32 dzieci niepełnosprawne fizycznie i / lub intelektualnie).

Obserwuj postępy naszego projektu realizowanego w Gruzji. Będziemy Was informować o przebiegu prac. Możesz także nas wesprzeć, dzięki czemu będziemy mogli planować już kolejne działania niosące pomoc potrzebującym – przekaż darowiznę!

Pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji – galeria zdjęć

Polska Pomoc logo

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.