Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji. Trzy ośrodki, jeden cel

Trzy ośrodki, jeden cel – pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji. Gori, Tbilisi i Kareli, to właśnie te trzy gruzińskie miasta zostały objęte naszym, kolejnym już projektem pomocy. W tym roku nasze działania skupią się na wsparciu dzieci niepełnosprawnych, które bez specjalnej opieki i odpowiednich warunków nie mają szans na normalne funkcjonowanie. Już niedługo, dzięki wysiłkom wielu organizacji  i ludzi dobrego serca ponad 150 dzieci dostanie swój nowy dom”.

Pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji

Tak, to nie jest nasz pierwszy projekt pomocy w tym kraju. Każde dziecko ma dla nas ogromną wartość, a realia i gruzińskie potrzeby wsparcia dla grup defaworyzowanych są ogromne. Dzięki udziale naszych partnerów ADRA Georgia i zaangażowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w tym roku mamy szanse odmienić życie dzieci niepełnosprawnych. Remont ośrodków oraz treningi opiekunów trwale zmienią codzienne funkcjonowanie placówek. Aktywności zapewniane dzieciom w ośrodkach objętych pomocą mają bowiem na celu to, aby rozwinąć umiejętności, które są potrzebne do lepszego codziennego funkcjonowania, lepszej integracji ze społeczeństwem, a w niektórych przypadkach także umożliwić im kontynuowanie edukacji w głównych formalnych instytucjach edukacyjnych. Brak zapewnienia wsparcia w dzieciństwie skutkuje rozwojem problemów natury fizjologicznej i psychicznej, co utrudni ich funkcjonowanie w późniejszym życiu. Przeczytaj więcej o tym jak pomagamy w Gruzji.

Co uda się osiągnąć

Nasz projekt jest już w trakcie realizacji. Już niedługo zamieścimy relację z wykonanych prac remontowych. Dziś natomiast chcemy Wam przybliżyć jakie korzyści płyną z przeprowadzenia tego zadania.

Utworzenie centrum wczesnej interwencji w Gori

Program ten jest programem terapeutycznym i edukacyjnym dla dzieci z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową Jednym z najważniejszych celów projektu jest promowanie integracji społecznej, przygotowanie dzieci do uczestniczenia w publicznym systemie edukacyjnym (przedszkole / szkoła) z pomocą rodziców / opiekunów. Program ten ma również na celu pomoc rodzicom / opiekunom beneficjentów. Niestety, mimo dostępnego budynku, ani organizacja Biliki działająca na co dzień z dziećmi, ani władze lokalne, nie posiadały środków finansowych potrzebnych na renowację budynku, bez której nie jest możliwe uruchomienia działania centrum.

Utworzenie Centrum Rehabilitacji i Terapii w Tbilisi

Organizacja „Child and Environment” (C&E) prowadzi obecnie dzienne centrum w Tbilisi. Centrum te zlokalizowane jest w dużym budynku, przekazanym przez władze lokalne w 2009. Budynek ten służy do zapewniania opieki dziennej dla:

  • 41 dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową (użytkują 8 pokoi w ww. budynku);
  • dzieci ze środowisk ubogich ekonomicznie i z problemami socjalnymi (45 dzieci korzystających z 9 pokoi)
  • ‘dzieci ulicy’ (street children), które znajdują schronienie w wydzielonych częściach budynku (10 pokoi).

Piwnica tego dużego budynku (155 m2) była nieużywana. Organizacja będzie mogła dzięki remontowi otworzyć tam Centrum Rehabilitacji i Terapii, by zapewnić dodatkowe wsparcie swoim 41 beneficjentów (6-18 lat) niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Zgodnie z opinią specjalistów ds. budownictwa pomieszczenia piwniczne nadają się do otworzenia tam powyższej placówki.

Utworzenie centrum opieki dziennej w Kareli

Organizacja „Welfare and Development Centre” (WDC) prowadzi obecnie ośrodek opieki dziennej w Kareli, świadczący usługi dla 15 dzieci (w wieku 6-18 lat) niepełnosprawnych fizycznie i / lub intelektualnie. Jest to jedyny tego typu ośrodek w Kareli dla dzieci. Niestety, jego powierzchnia jest obecnie zbyt mała aby przyjąć więcej beneficjentów. Już na ten moment obiekt jest zbyt mały by pomieścić obecnych 15 beneficjentów – jest on niestety przepełniony. Władze lokalne, aby rozwiązać ten problem i zapewnić dostęp do usług dla większej ilości dzieci, zaoferował nowe, 8-pokojowe pomieszczenie. Pomieszczenia te zostaną użyczone nieodpłatne tej organizacji na czas funkcjonowania powstałej tam tej placówki. Po realizacji projektu będzie ono w stanie pomieścić znacznie większą liczbę beneficjentów (32 dzieci niepełnosprawne fizycznie i / lub intelektualnie).

Obserwuj postępy naszego projektu realizowanego w Gruzji. Będziemy Was informować o przebiegu prac. Możesz także nas wesprzeć, dzięki czemu będziemy mogli planować już kolejne działania niosące pomoc potrzebującym – przekaż darowiznę!

Pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Gruzji – galeria zdjęć

Polska Pomoc logo

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

5/5 - (3 votes)
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content