Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Dzieci pomagają dzieciom na Ukrainie

Dzieci pomagają dzieciom. Projekt pomocy dzieciom na Ukrainie
Dla większości dzieci grudzień to miesiąc prezentów, pokoju, radości i czasu rodzinnego. W przypadku dzieci z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji sytuacja wygląda inaczej. Z powodu zmartwień, które ciążą na barkach rodziców oraz z powodu nieobecności lub odejścia jednego z rodziców, część radości dzieciństwa zostaje utracona.  Zamiast dziecięcej beztroski, w ich życiu dominuje smutek.   

Dzieci pomagają dzieciom to jeden z projektów ADRA realizowanych w różnych regionach na świecie

“Children helping children” to cykliczny program, który realizują różne oddziały fundacji ADRA na całym świecie. W tym roku ADRA Polska postanowiła wesprzeć finansowo siostrzaną organizację na Ukrainie, po to, aby uśmiech zagościł na twarzy większej liczby potrzebujących dzieci  

Głównym celem ukraińskiej edycji projektu było zwrócenie uwagi na dzieci, których sytuacja nie pozwalała na zakup nawet najdrobniejszych prezentów świątecznych:  

  • sierot;  
  • dzieci z rodzin o niskich dochodach;  
  • dzieci będących ofiarami konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie;  
  • małoletnim osobom z niepełnosprawnością. 

Osoby, które chciały zaangażować się w projekt, mogły to zrobić na dwa sposoby: 1) zamówić pustą paczkę i samemu wypełnić ją prezentami 2) przekazać darowiznę na rzecz ukraińskiego oddziału ADRA.  

Wolontariat, który zmienia

Projekt ADRA „Dzieci pomagają dzieciom” ma na celu promowanie wolontariatu i ducha odpowiedzialności społecznej wśród rówieśników. Zaangażowane w projekt dzieciaki wykazują się większą hojnością, oferując innym dzieciom spersonalizowane pudełka z zakupionymi przez nie towarami. Beneficjentami projektu są dzieci z rodzin ubogich, defaworyzowanych, samotnych rodziców lub dzieci z pieczy zastępczej lub domów dziecka, które zostały wybrane przez lokalnych wolontariuszy ADRA. 

Zobacz spot promujący akcję

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.