ADRA Polska

Podsumowanie działań w programie "Dzieci pomagają dzieciom" w 2020 roku

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Armenii
  5. /
  6. Podsumowanie działań w programie...

Od ponad 6 lat Fundacja ADRA organizuje coroczny program „Dzieci pomagają dzieciom”. Podobnie jak w poprzednich latach ADRA Polska wraz z niemieckim, holenderskim i luksemburskim oddziałem wsparła autorski projekt ADRA Armenia skierowany do dzieci.

W ramach projektu ADRA Armenia wraz z grupą wolontariuszy zorganizowała piękną imprezę świąteczną, z piosenkami, grami i przedstawieniami oraz odwiedziła dom dziecka, gdzie rozdała prezenty każdemu z uczestników projektu.

W tym roku bezpośrednimi beneficjentami projektu było 38 dzieci z sierocińca w Vanadzor, 40 bezdomnych dzieci z Gyumri oraz 845 dzieci z 6 innych miejscowości Armenii: Sevan (61), Sisian (256), Yerevan (479), Akhlatyan (27), Bnunis (14) i Dastakert (17). Dzieci w sierocińcu i bezdomne dzieci w Gyumri otrzymały prezenty od ADRA, inne natomiast poprzez swoje szkoły, otrzymały komputery, z których korzystać będą w swoich klasach informatycznych. Wybór padł na szkoły albo nie posiadały żadnych komputerów, albo miały bardzo stare komputery, które nie spełniały wymogów programu edukacyjnego.

Ponadto w  szkołach przedstawiciele Fundacji ADRA zaprezentowali swoje projekty w Armenii i  poza krajem. Działania ADRA Armenia były nagłaśniane dzięki innym oddziałom fundacji oraz kampanii „Every Child Everywhere”. Dzieci będące beneficjentami były pod dużym wrażeniem prezentacji i były bardzo wdzięczne za otrzymanie w swoich szkołach komputerów, które promowały lepsze środowisko dla ich edukacji, zwłaszcza klas informatycznych.

Podczas realizacji projektu ADRA Armenia współpracowała z organizacjami rządowymi, szkołami, ośrodkami dla dzieci.

Zobacz film podsumowujący projekt „Dzieci pomagają dzieciom” 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.