ADRA Polska

ADRA pomaga migrantom w ośrodkach. Przyłącz się do nas!

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Aktualności
  5. /
  6. ADRA pomaga migrantom w...

Spędzili nawet kilka tygodni w lesie na granicy polsko-białoruskiej – bez dachu nad głową, walcząc o życie w mrozie, śniegu, bez jedzenia, wody i suchych, ciepłych ubrań. Znaleźli się w gronie tych osób, które czasami nawet po kilkukrotnych push-backach w końcu otrzymały możliwość ubiegania się o ochronę międzynarodową. Obecnie przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców i wciąż potrzebują pomocy. Są w fatalnym stanie psychicznym i nie mają przy sobie praktycznie nic. Brakuje im ubrań, butów, podstawowych przyborów higienicznych, często nie mają nawet kurtek. Wesprzyj z nami migrantów w ośrodkach dla uchodźców!

  • Strzeżony ośrodek w Lesznowoli, 4-osobowa rodzina, w tym dwie małe dziewczynki. Potrzebują ubrań, butów, bielizny, kosmetyków do higieny i koców. Brakuje im nawet skarpetek.
  • Strzeżony ośrodek w Kętrzynie, 7-osobowa rodzina: rodzice oraz trzy dziewczynki i dwóch chłopców. Każdy z nich potrzebuje kurtki i ciepłych butów, do tego buty sportowe i rzeczy dla dzieci: gry, zabawki, kredki, kolorowanki.
  • Ponownie Kętrzyn – ojciec z dwójką małych dzieci. Potrzebne koszulki, swetry, bluzy, buty dla wszystkich, torba i czajnik, a także kolorowanki, kredki i gry dla dzieci.

To tylko niewielka część potrzeb, jakie zgłaszają migranci przebywający w ośrodkach i trzy przykładowe rodziny. Takich rodzin jest wiele, a z potrzeb, które zgłaszają, wynika, że przede wszystkim brakuje ubrań i butów – i tych na co dzień do ośrodka, jak i zimowych. Brakuje bielizny i podstawowych środków higienicznych: mydła, szamponów, past i szczoteczek do zębów, dezodorantów i środków higieny dla kobiet. W wielu wypadkach potrzebne są też koce. Brakuje zabawek dla dzieci, nawet kredek i papieru. Są osoby, które proszą o biblię.

ADRA rusza z kolejnym etapem działań pomocowych

Obecnie Fundacja ADRA rozpoczyna kolejny etap działań pomocowych na rzecz migrantów. Tym razem wsparcie otrzymają rodziny przebywające w otwartych i zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców w naszym kraju.

– Każdy człowiek ma prawo do godnego życia, dlatego będziemy odpowiadać na konkretne potrzeby przebywających w ośrodkach rodzin, aby pomóc im przeżyć ten trudny dla nich czas – podkreśla  prezes Fundacji ADRA Polska dr Piotr Nowacki.

Dr Tomasz Sieniow z Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, prawnik z wieloletnim doświadczeniem, który jest pełnomocnikiem części rodzin znajdujących się w ośrodkach dla cudzoziemców, w rozmowie z ADRA Polska podkreślał, że szczególnie trudne warunki panują w ośrodkach strzeżonych.

– Ze względu na przeludnienie ośrodków strzeżonych (średnie obłożenie zwiększyło się kilkukrotnie) cudzoziemcy skarżą się przede wszystkim na słaby dostęp do opieki lekarskiej i pomocy psychologicznej. Wiąże się to również z barierą językową. Szczególnie trudne są warunki panujące w ośrodku w Wędrzynie: 20-osobowe sale, dość zimno i brak adekwatnych ubrań u mężczyzn tam przebywających. Wychodząc na zewnątrz, zabierają ze sobą koce z łóżek. Wydaje się więc, że najbardziej potrzebne są cieple ubrania i buty. Także tym którzy wkrótce będą opuszczać ośrodki strzeżone, w tym setki dzieci w różnym wieku – dodaje prawnik zaangażowany w pomoc dla migrantów.

Dramatyczna sytuacja w ośrodkach

O tym, że ośrodki dla cudzoziemców są przepełnione, a w wielu z nich warunki są fatalne, kilkakrotnie informowali również przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, którzy wizytowali ośrodki w Krośnie Odrzańskim i Wędrzynie. W połowie stycznia opublikowano kolejne uwagi po ponownej wizytacji obu ośrodków – poprawy brak.

Z relacji wynika, że ośrodku w Wędrzynie obecnie znajduje się ponad 600 cudzoziemców. W jednym pokoju przebywają nawet 24 osoby. Panuje tam zupełny brak prywatności, utrudniony dostęp do pomocy lekarskiej, psychologicznej i prawnej. Przebywający w ośrodku są także narażeni na dodatkową traumę spowodowaną słyszanymi codziennie strzałami z poligonu wojskowego, na terenie którego znajduje się ośrodek – o czym nie zostali poinformowani, a większość z tych osób uciekła ze swoich krajów przed wojną. To tylko kilka głównych uwag zgłoszonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w grudniu i styczniu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Z ostatnich informacji podanych do publicznej wiadomości wynika, że w z zamkniętym ośrodku w Kętrzynie przebywa przynajmniej 450 migrantów. Ponad 300 osób to rodziny, w tym 150 dzieci. Liczba uchodźców już dawno przekroczyła możliwości ośrodka – cudzoziemcy mieszkają tam nie tylko w budynku, ale również w kontenerach mieszkalnych.

Przyłącz się do naszej akcji pomocowej!

Sytuacja migrantów w ośrodkach jest więc niezwykle ciężka. Dlatego właśnie część działań naszej fundacji zostaje skierowana w stronę rodzin, które obecnie w nich przebywają. Pomóż razem z nami przetrwać im ten trudny czas i zapewnij podstawowe środki, które pozwolą im na godne przeżycie miesięcy spędzonych w ośrodku.

W jaki sposób możesz pomóc? Przekazując darowiznę, klikając tutaj, lub wpłacając na poniższy numer konta:

Fundacja ADRA Polska
ul. Oleśnicka 4
50-320 Wrocław

49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Tytułem: Pomoc migrantom z granicy

Środki zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych rzeczy, m.in. ubrań, obuwia i środków higieny,  zgodnie z listą potrzeb rodzin znajdujących się w ośrodkach. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco na Facebooku.

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.