ADRA Polska

Pomoc dla społeczności Romskich na Słowacji

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc zagraniczna
  5. /
  6. Pomoc dla społeczności Romskich...

Fundacja ADRA Polska zaangażowała się w akcję pomocy dla społeczności romskich na Słowacji. Naszym wkładem było wsparcie finansowe – pokrycie kosztu dystrybucji darów.

Mniejszość romska na Słowacji

W dzisiejszej Republice Słowacji żyje szacunkowo od 400 do 500 tys. Romów – głównie we wschodnich regionach kraju. Jak przewidują prognozy, już za parę lat liczebność tej grupy etnicznej może wynieść nawet 1 mln. Te statystyki w połączeniu z danymi dotyczącymi węgierskiej mniejszości powodują, że Słowacy są negatywnie nastawieni do Romów.

Większość członków społeczności  Romskich jest bezrobotna, na co składa się między innymi brak kwalifikacji oraz inne bariery w uzyskaniu zatrudnienia: gettoizacja, niechęć Słowaków do zamieszkującej ich kraj grupy etnicznej, różnice kulturowe oraz wiele innych. Przez przeciętnego Słowaka Romowie postrzegani są jako „nędzarze” i „leniwi”, a ta swoista nienawiść przekłada się na wzajemne stosunki.

Podobnie jak ma to miejsce we Francji, mniejszość romska została wyparta do odseparowanych osiedli lub w pobliże miast, co jeszcze bardziej nawarstwiło problemy. W takim zamkniętym, najczęściej bardzo ubogim środowisku, dochodzi do wielu rozbojów, a skala alkoholizmu i kradzieży jest ogromna. Rodzinom, w tym dzieciom, brakuje podstawowych produktów codziennego użytku – w tym odzieży, szczególnie ważnej w sytuacji ograniczonej ochrony przed zimnem, jaką dają prowizoryczne schronienia.

Fundacja ADRA Polska oraz jej wkład w pomoc dla społeczności romskich na Słowacji

W ramach projektu, w którym partycypowała ADRA Polska, do najuboższych słowackich Romów dotarło ok. 6 ton używanej odzieży sprowadzonej z Niemiec.

Pomoc dla społeczności Romskich objęła sześć osad i miejscowości: Jastrabie pri Michalovciach, Chminianske Jakubiany, Jakubiovany, Chminianskie,Berzowce i Seczowce. Odzież trafiła do około 1200 osób, w dużej części – najmłodszych. Romowie byli niezwykle wdzięczni za pomoc i dziękowali za zwrócenie uwagi na problem marginalizowania ich w kraju, w którym żyją.

 

Pomoc dla społeczności romskich - zdjęcia

Pomoc Dla Społeczności Romskich na Słowacji
Pomoc dla społeczności romskiej na Słowacji
Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.