Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Pomoc dla społeczności Romskich na Słowacji

Fundacja ADRA Polska zaangażowała się w akcję pomocy dla społeczności romskich na Słowacji. Naszym wkładem było wsparcie finansowe – pokrycie kosztu dystrybucji darów.

Mniejszość romska na Słowacji

W dzisiejszej Republice Słowacji żyje szacunkowo od 400 do 500 tys. Romów – głównie we wschodnich regionach kraju. Jak przewidują prognozy, już za parę lat liczebność tej grupy etnicznej może wynieść nawet 1 mln. Te statystyki w połączeniu z danymi dotyczącymi węgierskiej mniejszości powodują, że Słowacy są negatywnie nastawieni do Romów.

Większość członków społeczności  Romskich jest bezrobotna, na co składa się między innymi brak kwalifikacji oraz inne bariery w uzyskaniu zatrudnienia: gettoizacja, niechęć Słowaków do zamieszkującej ich kraj grupy etnicznej, różnice kulturowe oraz wiele innych. Przez przeciętnego Słowaka Romowie postrzegani są jako „nędzarze” i „leniwi”, a ta swoista nienawiść przekłada się na wzajemne stosunki.

Podobnie jak ma to miejsce we Francji, mniejszość romska została wyparta do odseparowanych osiedli lub w pobliże miast, co jeszcze bardziej nawarstwiło problemy. W takim zamkniętym, najczęściej bardzo ubogim środowisku, dochodzi do wielu rozbojów, a skala alkoholizmu i kradzieży jest ogromna. Rodzinom, w tym dzieciom, brakuje podstawowych produktów codziennego użytku – w tym odzieży, szczególnie ważnej w sytuacji ograniczonej ochrony przed zimnem, jaką dają prowizoryczne schronienia.

Fundacja ADRA Polska oraz jej wkład w pomoc dla społeczności romskich na Słowacji

W ramach projektu, w którym partycypowała ADRA Polska, do najuboższych słowackich Romów dotarło ok. 6 ton używanej odzieży sprowadzonej z Niemiec.

Pomoc dla społeczności Romskich objęła sześć osad i miejscowości: Jastrabie pri Michalovciach, Chminianske Jakubiany, Jakubiovany, Chminianskie,Berzowce i Seczowce. Odzież trafiła do około 1200 osób, w dużej części – najmłodszych. Romowie byli niezwykle wdzięczni za pomoc i dziękowali za zwrócenie uwagi na problem marginalizowania ich w kraju, w którym żyją.

 

Pomoc dla społeczności romskich - zdjęcia

Pomoc Dla Społeczności Romskich na Słowacji
Pomoc dla społeczności romskiej na Słowacji
Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content