Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Projekt pomocy Gruzji zrealizowany!

Razem z Fundacja ADRA Gruzja w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2018 roku realizowaliśmy projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, mający na celu „Wsparcie i poprawę warunków życia dzieci i kobiet – grup defaworyzowanych w Gruzji”. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane i dziś możemy zaprezentować efekty naszych wspólnych działań.

Założeniem projektu było polepszanie sytuacji dzieci i kobiet w 7 ośrodkach pomocy w Gruzji poprzez zapewnienie dwóch kluczowych form wsparcia: godnych warunków fizycznych (remonty i doposażenie ośrodków) oraz odpowiedniego wsparcia i pomocy ze strony ich opiekunów. Dzięki aktywnemu udziale kierowników jednostek w procesie planowania działań udało się wyremontować:

  • Trzy domy dziecka Gori & Khashuri Treningi
  • Schronisko dla ofiar przemocy w Khashuri
  • Trzy ośrodki w Norio, Tsisartkela w Tbilisi, Rustavi

To co istotne to fakt,  iż wszyscy kierownicy ośrodków przyznali, że mieli poczucie decydującego wpływu na to, jakie potrzeby ośrodka zostaną zaspokojone w ramach projektu oraz poczucie, że ich opinie i zdanie, jako osób najlepiej znających potrzeby ośrodków, są szanowane i wzięte pod uwagę. Na etapie realizacji projektu dokonywano aktualizacji listy wykonywanych prac remontowych oraz zakupów do każdego ośrodka, dzięki czemu w sposób najbardziej efektywny wydatkowano środki przeznaczone na remonty. W zależności od potrzeb występujących w poszczególnych ośrodkach przeprowadzone prace obejmowały różny zakres. We wszystkich placówkach udało się przeprowadzić pilne remonty pomieszczeń oraz  wymienić systemy wodno-kanalizacyjne. Niektóre ośrodki wyposażyć trzeba było w nowe sprzęty takie jak: grzejniki elektryczne, kuchenki gazowe, czy nowe pralki. Dzięki indywidualnemu podejściu można było również podjąć takie działania jak: remont przeciekającego dachu, stworzenie placów zabaw dla dzieci lub montaż oświetlenia na zewnątrz budynków.

W ramach projektu przeprowadzono również treningi osób pracujących na co dzień z grupami defaworyzowanymi w Gruzji. Poruszono tematy takie jak:

  • Edukacja seksualna młodzieży
  • Wypalenie zawodowe

Przeprowadzenie tego typu warsztatów było niezwykle ważnym elementem całego projektu. Zdobyte doświadczenie pozwoli w późniejszej codziennej pracy wykorzystywać zdobytą wiedzę i przekładać ją na konkretne działania. Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego zrealizowany projekt w Gruzji.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera