ADRA Polska

Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet w Gruzji

 1. /
 2. Blog
 3. /
 4. Pomoc dla Gruzji
 5. /
 6. Wsparcie i poprawa warunków...

Razem z Fundacja ADRA Gruzja w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2018 roku realizowaliśmy projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, pod nazwą „Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet – grup defaworyzowanych w Gruzji”. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane i dziś możemy zaprezentować efekty naszych wspólnych działań.

Na czym polegał projekt?

Założeniem projektu było polepszanie sytuacji dzieci i kobiet w 7 ośrodkach pomocy w Gruzji poprzez zapewnienie dwóch kluczowych form wsparcia: godnych warunków fizycznych (remonty i doposażenie ośrodków) oraz odpowiedniego wsparcia i pomocy ze strony ich opiekunów.

Dzięki aktywnemu udziale kierowników jednostek w procesie planowania działań udało się wyremontować:

 • Trzy domy dziecka Gori & Khashuri Treningi
 • Schronisko dla ofiar przemocy w Khashuri
 • Trzy ośrodki w Norio, Tsisartkela w Tbilisi, Rustavi

To co istotne to fakt,  iż wszyscy kierownicy ośrodków przyznali, że mieli poczucie decydującego wpływu na to, jakie potrzeby ośrodka zostaną zaspokojone w ramach projektu oraz poczucie, że ich opinie i zdanie, jako osób najlepiej znających potrzeby ośrodków, są szanowane i wzięte pod uwagę.

Realizacja projektu

Na etapie realizacji projektu dokonywano aktualizacji listy wykonywanych prac remontowych oraz zakupów do każdego ośrodka, dzięki czemu w sposób najbardziej efektywny wydatkowano środki przeznaczone na remonty. W zależności od potrzeb występujących w poszczególnych ośrodkach przeprowadzone prace obejmowały różny zakres.

We wszystkich placówkach udało się przeprowadzić pilne remonty pomieszczeń oraz  wymienić systemy wodno-kanalizacyjne. Niektóre ośrodki wyposażyć trzeba było w nowe sprzęty takie jak: grzejniki elektryczne, kuchenki gazowe, czy nowe pralki. Dzięki indywidualnemu podejściu można było również podjąć takie działania jak: remont przeciekającego dachu, stworzenie placów zabaw dla dzieci lub montaż oświetlenia na zewnątrz budynków.

W ramach projektu przeprowadzono również treningi osób pracujących na co dzień z grupami defaworyzowanymi w Gruzji. Poruszono tematy takie jak:

 • Edukacja seksualna młodzieży
 • Wypalenie zawodowe
 • Warsztaty wzmacniające poczucie własnej osoby oraz sprawczości

Przeprowadzenie tego typu warsztatów było niezwykle ważnym elementem całego projektu. Zdobyte doświadczenie pozwoli w późniejszej codziennej pracy wykorzystywać zdobytą wiedzę i przekładać ją na konkretne działania.

Zobacz film podsumowujący projekt „Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet w Gruzji w Gruzji”:

Projekt „Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet – grup defaworyzowanych w Gruzji” był współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.