Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Zmiana na stanowisku prezesa ADRA Polska

Zmiany w Fundacji!  Z dniem 31 lipca 2023 roku funkcję prezesa Fundacji ADRA Polska objęła Karolina Wójcik-Kozłowska, dotychczasowa członkini Zarządu oraz osoba odpowiadająca za obszar HR w naszej organizacji.

Praca i zaangażowanie, jakie Karolina Wójcik-Kozłowska włożyła w rozwój Fundacji zostały docenione zarówno w Polsce jak i w oddziałach ADRA na całym świecie. Jej kreatywność i energia z jaką realizuje każdy projekt jest nieoceniona i właśnie ta energia daje „wielkiego kopa” całemu zespołowi ADRA Polska oraz motywuje do dalszych działań. Co ważne wspomniana już energia i kreatywność idzie w parze z profesjonalizmem, uśmiechem i dobrym sercem, które w obszarze działań organizacji pozarządowych są nieocenione.

Dotychczasowy Prezes, założyciel i filar Fundacji ADRA Polska – Piotr Nowacki, kończy swoją wieloletnią, nieocenioną misję w naszej organizacji. W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników chcielibyśmy serdecznie podziękować za trud i zaangażowanie na rzecz rozwoju ADRA Polska oraz życzyć wielu sukcesów, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Pani Prezes życzymy realizacji planów i wiele satysfakcji płynącej z pełnienia tej roli!

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.