Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Wspieramy edukację sierot i biednych dzieci w Kenii

Od lat w ramach działalności w krajach trzeciego świata wspieramy edukację sierot i biednych dzieci w Kenii. Dzięki adopcji na odległość, tylko w 2022 roku, pomogliśmy 100 młodym ludziom kontynuować naukę w szkołach średnich. Pogram pomocy obejmuje nie tylko opłacenie czesnego, ale również pomoc psychospołeczną, mentoring i monitorowanie postępów w nauce. Opiera się na współpracy między dzieckiem, jego opiekunem i szkołą. Skierowany jest głównie do dzieci żyjących w skrajnej biedzie, niebezpieczeństwie lub sierot.

Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji ze względu na płeć i zapewnienie równych szans dla dziewcząt i chłopców.

W trakcie czteroletniego programu dzieci otrzymały nie tylko pomoc w opłaceniu czesnego. Zapewniono im również potrzebne rzeczy osobiste i materiały edukacyjne. Dzięki temu postępy i wyniki w nauce naszych podopiecznych, z roku na rok, są coraz lepsze. Większość dzieci kończy szkołę zgodnie z programem. Rośnie również liczba uczniów kontynuujących naukę na uniwersytetach.

Dodatkowo, co ważne, dzięki regularnemu uczęszczaniu do szkoły dziewczynki chronione są przed wczesną ciążą czy zamążpójściem. W 2021 roku tylko dwie dziewczynki zrezygnowały ze szkoły i nie podeszły do egzaminów. Z powodu biedy i braku środków na utrzymanie, proceder wydawania za mąż młodych dziewczynek jest w kenijskich rodzinach nadal bardzo powszechny.

Raporty płynące od naszego partnera ADRA Kenia wskazują na coraz lepsze wyniki w nauce, zaangażowanie i wzrost świadomości wśród dzieci i opiekunów. Z przyjemnością obserwujemy, jak rozwijają się i zmieniają nasi podopieczni. Kenia to kraj biedny i zaniedbany. Dla wielu każdy dzień to walka o przetrwanie. Problemy z dostępem do pitnej wody, żywności, opieki medycznej są codziennością. Jednocześnie świadomość edukacji jest całkiem wysoka. Świadomość nie oznacza jednak możliwości.

Koszty szkolnictwa w Kenii są wysokie i tylko w części pokrywane przez państwo. Dlatego znaczna część opłacana jest przez rodziców. Konieczne są mundurki szkolne, wyposażenie i przybory szkolne. Płatne w szkołach jest także wyżywienie oraz zakwaterowanie w internatach. Nietrudno się domyślić, jak wielu rodziców nie stać na takie wydatki, więc dzieci nie chodzą do szkoły wcale.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś pomóc naszym podopiecznym w kontynuacji edukacji, w ramach programu adopcji na odległość, prosimy o kontakt adra@adra.pl lub pod numerem telefonu 730 799 243.

Program adopcji na odległość umożliwia dzieciom naukę, przebywanie w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, wsparcie życiowe i stwarza perspektywy na godne, dalsze życie. Edukacja pozwala na wyjście z zaklętego kręgu biedy i nierówności społecznych, a daje szanse i nadzieję na lepszą przyszłość tych cudownych dzieciaków. Prowadzimy także program adopcji na odległość dla dzieci w Tanzanii i Bangladeszu.

Pamiętajmy, że wspólnymi siłami możemy pomóc zaspokajać także mniejsze potrzeby naszych podopiecznych, dlatego liczy się każda pomoc i wpłata.

Bezpośredniej darowizny na rzecz Kenii można dokonać tutaj:
https://www.adra.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/

 

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content