Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Wspieramy edukację sierot i biednych dzieci w Kenii

Od lat w ramach działalności w krajach trzeciego świata wspieramy edukację sierot i biednych dzieci w Kenii. Dzięki adopcji na odległość, tylko w 2022 roku, pomogliśmy 100 młodym ludziom kontynuować naukę w szkołach średnich. Pogram pomocy obejmuje nie tylko opłacenie czesnego, ale również pomoc psychospołeczną, mentoring i monitorowanie postępów w nauce. Opiera się na współpracy między dzieckiem, jego opiekunem i szkołą. Skierowany jest głównie do dzieci żyjących w skrajnej biedzie, niebezpieczeństwie lub sierot.

Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji ze względu na płeć i zapewnienie równych szans dla dziewcząt i chłopców.

W trakcie czteroletniego programu dzieci otrzymały nie tylko pomoc w opłaceniu czesnego. Zapewniono im również potrzebne rzeczy osobiste i materiały edukacyjne. Dzięki temu postępy i wyniki w nauce naszych podopiecznych, z roku na rok, są coraz lepsze. Większość dzieci kończy szkołę zgodnie z programem. Rośnie również liczba uczniów kontynuujących naukę na uniwersytetach.

Dodatkowo, co ważne, dzięki regularnemu uczęszczaniu do szkoły dziewczynki chronione są przed wczesną ciążą czy zamążpójściem. W 2021 roku tylko dwie dziewczynki zrezygnowały ze szkoły i nie podeszły do egzaminów. Z powodu biedy i braku środków na utrzymanie, proceder wydawania za mąż młodych dziewczynek jest w kenijskich rodzinach nadal bardzo powszechny.

Raporty płynące od naszego partnera ADRA Kenia wskazują na coraz lepsze wyniki w nauce, zaangażowanie i wzrost świadomości wśród dzieci i opiekunów. Z przyjemnością obserwujemy, jak rozwijają się i zmieniają nasi podopieczni. Kenia to kraj biedny i zaniedbany. Dla wielu każdy dzień to walka o przetrwanie. Problemy z dostępem do pitnej wody, żywności, opieki medycznej są codziennością. Jednocześnie świadomość edukacji jest całkiem wysoka. Świadomość nie oznacza jednak możliwości.

Koszty szkolnictwa w Kenii są wysokie i tylko w części pokrywane przez państwo. Dlatego znaczna część opłacana jest przez rodziców. Konieczne są mundurki szkolne, wyposażenie i przybory szkolne. Płatne w szkołach jest także wyżywienie oraz zakwaterowanie w internatach. Nietrudno się domyślić, jak wielu rodziców nie stać na takie wydatki, więc dzieci nie chodzą do szkoły wcale.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś pomóc naszym podopiecznym w kontynuacji edukacji, w ramach programu adopcji na odległość, prosimy o kontakt adra@adra.pl lub pod numerem telefonu 730 799 243.

Program adopcji na odległość umożliwia dzieciom naukę, przebywanie w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, wsparcie życiowe i stwarza perspektywy na godne, dalsze życie. Edukacja pozwala na wyjście z zaklętego kręgu biedy i nierówności społecznych, a daje szanse i nadzieję na lepszą przyszłość tych cudownych dzieciaków. Prowadzimy także program adopcji na odległość dla dzieci w Tanzanii i Bangladeszu.

Pamiętajmy, że wspólnymi siłami możemy pomóc zaspokajać także mniejsze potrzeby naszych podopiecznych, dlatego liczy się każda pomoc i wpłata.

Bezpośredniej darowizny na rzecz Kenii można dokonać tutaj:
https://www.adra.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/

 

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.