ADRA Polska

Pomoc humanitarna dla ludzi uwięzionych w Grecji

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc uchodźcom
  5. /
  6. Pomoc humanitarna dla ludzi...

Kryzys migracyjny nasila się. Jednym z priorytetów działań naszej organizacji w tym roku stała się pomoc humanitarna dla uchodźców oczekujących na azyl w obozach tymczasowych w Grecji. Dzięki środkom przekazanym przez darczyńców ADRA Polska zagraniczne oddziały ADRA mogły zapewnić uchodźców z Syrii i innych państw.

Owocem nasilającego się od ubiegłego roku kryzysu migracyjnego w Europie są dziesiątki tysięcy osób uwięzionych m.in. w obozach tymczasowego pobytu w Grecji. Z uwagi na zamknięcie granic osoby te nie mogą przedostać się do celu swojej podróży, nie chcą też wracać do miejsca, z którego przybyły.

Cel: pomoc humanitarna dla osób pozostających w tymczasowych obozach dla uchodźców

ADRA Niemcy we współpracy z 10 innymi oddziałami ADRA (m.in. ADRA Słowenia, ADRA Serbia, ADRA Szwajcaria czy ADRA Polska) realizuje na terenie Grecji projekt, którego celem jest pomoc humanitarna dla osób pozostających w tymczasowych obozach dla uchodźców. Pomoc ta obejmuje m.in. dostarczenie urządzeń do oczyszczania wody, prowadzenie wspólnie z innymi wolontariuszami zajęć edukacyjnych dla uchodźców z zakresu higieny, wsparcie emocjonalne dla osób przeżywających traumę, prowadzenie programów dla dzieci, zajęć sportowych czy dyskusji w grupach w obozach w Salonikach i Katerini. ADRA dysponuje ponadto tłumaczami, którzy asystują zespołom ambulatoryjnym oraz pomagają w eskorcie osób chorych do szpitala. Finansuje również wsparcie w postaci tymczasowych obiektów mieszkalnych, podstawowej pomocy medycznej oraz pomocy żywnościowej.

W 2015 roku do Grecji przybyło około 850 tys. uchodźców. W listopadzie 2015 r. na grecką wyspę Lesbos przybyło 89 tys. osób, z czego 40% stanowili uchodźcy z Syrii, 35% z Afganistanu, 11% z Iraku, a 6% z Iranu.

Działania humanitarne zostały wsparte przez ADRA Polska kwotą 27 tys. zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali swój dar na pomoc uchodźcom. Jednocześnie apelujemy o dalsze wpłaty na konto ADRA Polska, aby możliwa była kontynuacja wsparcia związanego z kryzysem migracyjnym:

ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
z dopiskiem „darowizna na pomoc uchodźcom”

Pomóż uchodźcom! Dziękujemy za każdą wpłatę.

Darowiznę na rzecz ADRA Polska można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych i przedsiębiorców do 10% uzyskanego rocznego dochodu.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.