Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Pomoc humanitarna dla ludzi uwięzionych w Grecji

  • Bez kategorii

Dzięki środkom przekazanym przez darczyńców ADRA Polska zagraniczne oddziały ADRA mogły zapewnić pomoc dla uchodźców z Syrii i innych państw.

Owocem nasilającego się od ubiegłego roku kryzysu migracyjnego w Europie są dziesiątki tysięcy osób uwięzionych m.in. w obozach tymczasowego pobytu w Grecji. Z uwagi na zamknięcie granic osoby te nie mogą przedostać się do celu swojej podróży, nie chcą też wracać do miejsca, z którego przybyły.

ADRA Niemcy we współpracy z 10 innymi oddziałami ADRA (m.in. ADRA Słowenia, ADRA Serbia, ADRA Szwajcaria czy ADRA Polska) realizuje na terenie Grecji projekt, którego celem jest wsparcie humanitarne dla osób pozostających w tymczasowych obozach dla uchodźców. Pomoc ta obejmuje m.in. dostarczenie urządzeń do oczyszczania wody, prowadzenie wspólnie z innymi wolontariuszami zajęć edukacyjnych dla uchodźców z zakresu higieny, wsparcie emocjonalne dla osób przeżywających traumę, prowadzenie programów dla dzieci, zajęć sportowych czy dyskusji w grupach w obozach w Salonikach i Katerini. ADRA dysponuje ponadto tłumaczami, którzy asystują zespołom ambulatoryjnym oraz pomagają w eskorcie osób chorych do szpitala. Finansuje również wsparcie w postaci tymczasowych obiektów mieszkalnych, podstawowej pomocy medycznej oraz pomocy żywnościowej.

W 2015 roku do Grecji przybyło około 850 tys. uchodźców. W listopadzie 2015 r. na grecką wyspę Lesbos przybyło 89 tys. osób, z czego 40% stanowili uchodźcy z Syrii, 35% z Afganistanu, 11% z Iraku, a 6% z Iranu.

Działania humanitarne ADRA zostały wsparte przez ADRA Polska kwotą 27 tys. zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali swój dar na pomoc uchodźcom. Jednocześnie apelujemy o dalsze wpłaty na konto ADRA Polska, aby możliwa była kontynuacja wsparcia związanego z kryzysem migracyjnym:

ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa 
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 
z dopiskiem „darowizna na pomoc uchodźcom”

Pomóż uchodźcom! Dziękujemy za każdą wpłatę.

Darowiznę na rzecz ADRA Polska można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych i przedsiębiorców do 10% uzyskanego rocznego dochodu.

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera