Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Wolontariat na Węgrzech – poszukiwania osoba

Wolontariat na Węgrzech. Publikujemy ogłoszenie zaprzyjaźnionej organizacji Creative Space, która poszukuje wolontariusza/wolontariuszki z Polski do wzięcia udziału w projekcie obejmującym pracę z młodzieżą i dziećmi na Węgrzech. Czas zgłoszeń – do 4 marca 2014 r.

Wolontariat na Węgrzech – poszukiwania osoba

7 volunteers from 7 country (Czech Republic, Finland, Latvia, Poland, Russia, United Kingdom, Ukraine) will be the co-creators of Creative Space mission: bring equal chances for less-opportunity youth and children in Nógrád county.

EVS volunteers will develop their personal and professional skills by contributing in numerous high quality activities:

– rural development of Nógrád county
– English speaking action-based learning sessions
– Support initiatives of local youngsters
– Using media tools in grass-root youth work
– Support in the management of the social enterprise

Video from the previous project.

Practical information:

APV dates: 12-15 March 2014 (for the selected volunteers, including travel days)
Activity dates: 1st of April – 31th of October 2014
Number of volunteers: 7
Partner countries: Czech Republic, Finland, Latvia, Poland, United Kingdom, Russia and Ukraine

Complete information about the project and application here.

Application process:

1. The volunteers have to fill in online application form (please keep in mind to fill in the form completely all 7 steps!)
2. and send their CV as soon as possible but latest until 4th of March.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.