ADRA Polska

Wsparcie dla kobiet w Gruzji. Zapraszamy na 10 miesięczny wolontariat!

 1. /
 2. Blog
 3. /
 4. Edukacja młodzieży
 5. /
 6. Wsparcie dla kobiet w...

ADRA Polska poszukuje dwóch wolontariuszy w wieku od 18 do 30 lat na zatwierdzony projekt EVS , którego tematem przewodnim będzie wsparcie dla kobiet w Gruzji. Projekt rozpocznie się 1 października 2013 r. i będzie trwał 10 miesięcy. Wolontariusze będą zaangażowani w działania organizacji partnerskiej „Women for Regional Development”, ulokowanej w Dvabzu, niedaleko Ozurgeti, w regionie Guria.

Czym jest wolontariat europejski (EVS)?

EVS (European Voluntary Sernice) jest jedną z Akcji prowadzonych w ramach programu Komisji Europejskiej: Młodzież w działaniu. Program ten realizowany będzie w latach 2007-2013 i jest kontynuacja Programu Młodzież zakończonego w roku 2006.

W ramach Wolontariatu Europejskiego młodzi ludzie z różnych państw Unii Europejskiej, jak również państw do Unii kandydujących lub z nią sąsiadujących mają możliwość wyjazdu (trwającego od 2 do 12 miesięcy) do wybranej przez siebie organizacji pozarządowej czy samorządowej działającej w jednym z krajów objętych działaniami Programu.

Celem programu jest stworzenie wolontariuszom możliwości zdobycia nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń, które wpłyną na ich rozwój osobisty i zawodowy. Dzięki udziałowi w EVS lepiej poznasz samego siebie, nawiążesz ciekawe znajomości i kontakty, zdobędziesz nowe doświadczenia i wiedzę, udoskonalisz znajomość języków obcych.

W EVS może uczestniczyć każdy, niezależnie od rasy, płci, narodowości, wyznania, stanu zdrowia. Nie konieczne są żadne specjalistyczne kwalifikacje czy doświadczenie. Jedyne kryteria jakie trzeba spełnić to:

 • wiek od 18 do 30 lat (w wyjątkowych sytuacjach 16-17 lat)
 • silna motywacji do podjęcia działań jako wolontariusz

Wsparcie dla kobiet w Gruzji – zadania

Zadania wolontariuszy będą obejmować:

 • wspieranie działalności aktywizacyjnej centrum kobiet (wolontariusze mogą brać udział w planowaniu badań potrzeb mieszkańców wsi, w organizacji debat, koncertów, gier, konkursów, zawodów sportowych, działań ekologicznych i dobroczynnych, pomocy osobom bez zabezpieczenia socjalnego itp.)
 • pomoc w organizacji programów skierowanych do kobiet: programy przeciwko przemocy domowej, antydyskryminacyjne, pikniki, konkursy, seminaria – pomoc w poszukiwaniu funduszy, wypełnianie wniosków aplikacyjnych, pomoc w opracowywaniu planów strategicznych
 • wyszukiwanie informacji na temat sfery działania organizacji i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w kraju pochodzenia wolontariuszy, promowanie programu wolontariatu, wspieranie inicjatyw lokalnych wolontariuszy, zajęcia wakacyjne dla społeczności lokalnej.

Działania te mogą być zaplanowane w różnych miejscowościach docelowych.

W ramach projektu wolontariusze będą mieć zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie i pomoc językową. Ponadto każdy wolontariusz weźmie udział w cyklu szkoleniowym EVS oraz otrzyma Certyfikat Youthpass, potwierdzający kompetencje nabyte w trakcie projektu.

Aby wziąć udział w projekcie, należy przesłać CV i list motywacyjny w języku angielskim na adres evs@adra.pl do 25 lipca 2013 r., podając w tytule: EVS GRUZJA.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

Rok później…

Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia relacji Dominiki i Magdaleny, które wyjechały za naszym pośrednictwem na Wolontariat Europejski (EVS) do Gruzji.

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.