Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Wsparcie dla kobiet w Gruzji. Zapraszamy na 10 miesięczny wolontariat!

ADRA Polska poszukuje dwóch wolontariuszy w wieku od 18 do 30 lat na zatwierdzony projekt EVS , którego tematem przewodnim będzie wsparcie dla kobiet w Gruzji. Projekt rozpocznie się 1 października 2013 r. i będzie trwał 10 miesięcy. Wolontariusze będą zaangażowani w działania organizacji partnerskiej „Women for Regional Development”, ulokowanej w Dvabzu, niedaleko Ozurgeti, w regionie Guria.

Czym jest wolontariat europejski (EVS)?

EVS (European Voluntary Sernice) jest jedną z Akcji prowadzonych w ramach programu Komisji Europejskiej: Młodzież w działaniu. Program ten realizowany będzie w latach 2007-2013 i jest kontynuacja Programu Młodzież zakończonego w roku 2006.

W ramach Wolontariatu Europejskiego młodzi ludzie z różnych państw Unii Europejskiej, jak również państw do Unii kandydujących lub z nią sąsiadujących mają możliwość wyjazdu (trwającego od 2 do 12 miesięcy) do wybranej przez siebie organizacji pozarządowej czy samorządowej działającej w jednym z krajów objętych działaniami Programu.

Celem programu jest stworzenie wolontariuszom możliwości zdobycia nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń, które wpłyną na ich rozwój osobisty i zawodowy. Dzięki udziałowi w EVS lepiej poznasz samego siebie, nawiążesz ciekawe znajomości i kontakty, zdobędziesz nowe doświadczenia i wiedzę, udoskonalisz znajomość języków obcych.

W EVS może uczestniczyć każdy, niezależnie od rasy, płci, narodowości, wyznania, stanu zdrowia. Nie konieczne są żadne specjalistyczne kwalifikacje czy doświadczenie. Jedyne kryteria jakie trzeba spełnić to:

  • wiek od 18 do 30 lat (w wyjątkowych sytuacjach 16-17 lat)
  • silna motywacji do podjęcia działań jako wolontariusz

Wsparcie dla kobiet w Gruzji – zadania

Zadania wolontariuszy będą obejmować:

  • wspieranie działalności aktywizacyjnej centrum kobiet (wolontariusze mogą brać udział w planowaniu badań potrzeb mieszkańców wsi, w organizacji debat, koncertów, gier, konkursów, zawodów sportowych, działań ekologicznych i dobroczynnych, pomocy osobom bez zabezpieczenia socjalnego itp.)
  • pomoc w organizacji programów skierowanych do kobiet: programy przeciwko przemocy domowej, antydyskryminacyjne, pikniki, konkursy, seminaria – pomoc w poszukiwaniu funduszy, wypełnianie wniosków aplikacyjnych, pomoc w opracowywaniu planów strategicznych
  • wyszukiwanie informacji na temat sfery działania organizacji i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w kraju pochodzenia wolontariuszy, promowanie programu wolontariatu, wspieranie inicjatyw lokalnych wolontariuszy, zajęcia wakacyjne dla społeczności lokalnej.

Działania te mogą być zaplanowane w różnych miejscowościach docelowych.

W ramach projektu wolontariusze będą mieć zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie i pomoc językową. Ponadto każdy wolontariusz weźmie udział w cyklu szkoleniowym EVS oraz otrzyma Certyfikat Youthpass, potwierdzający kompetencje nabyte w trakcie projektu.

Aby wziąć udział w projekcie, należy przesłać CV i list motywacyjny w języku angielskim na adres evs@adra.pl do 25 lipca 2013 r., podając w tytule: EVS GRUZJA.

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

Rok później…

Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia relacji Dominiki i Magdaleny, które wyjechały za naszym pośrednictwem na Wolontariat Europejski (EVS) do Gruzji.

 

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content