Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Zapisz dobro w testamencie!

Jednym ze sposobów wspierania naszej organizacji może być uwzględnienie Fundacji ADRA Polska w testamencie. To także sposób na pozostawienie po sobie trwałego śladu. Wartości jakim hołdujesz, przetrwają w postaci pomocy, jakiej udzielimy w Twoim imieniu potrzebującym. Jedna osoba może w ten sposób zmienić przyszłość wielu ludzi.

To dla nas ogromny honor, jeśli rozważysz uczynienie naszej fundacji swoim spadkobiercą!

DLACZEGO SPISANIE TESTAMENTU JEST TAKIE WAŻNE?

Na napisanie testamentu decydują się przede wszystkim osoby starsze, schorowane, będące u schyłku życia. Dla większości osób sam fakt spisania swojej ostatniej woli kojarzy się po prostu źle – jako niepotrzebne ściąganie na siebie tego, co odległe. Trzeba mieć jednak świadomość, że w przypadku, gdyby wydarzyło się najgorsze, spadek przypada spadkobiercom ustawowym.

Spisanie testamentu gwarantuje, że nasza wola, co do przeznaczenia naszego majątku, zostanie spełniona. Jeżeli jesteś natomiast osobą samotną, to musisz mieć świadomość, iż zgodnie z prawem, Twój majątek odziedziczy gmina lub Skarb Państwa. Warto więc już nawet będąc osobą młodą czy pełną sił i zdrowia, spisać swój testament. Będziesz miał jeden problem z głowy. Pamiętaj, że testament w każdej chwili możesz zmienić.

KTO MOŻE SPORZĄDZIĆ TESTAMENT

Testament może sporządzić każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona (tzn. nie pozbawiono jej możliwości samodzielnego podejmowania decyzji na temat swoich spraw, na przykład ze względu na chorobę psychiczną).

Testament może zawierać ostatnią wolę tylko jednej osoby – niedopuszczalne w polskim prawie są testamenty wspólne. Wymagane jest również osobiste sporządzenie testamentu – nie można dokonać tej czynności przez przedstawiciela.

JAK SPISAĆ TESTAMENT?

TESTAMENT ODRĘCZNY
Sporządzenie testamentu to prosta czynność. Najmniej formalności wymaga testament spisywany odręcznie. Testament spisany w całości własnoręcznie nie wymaga świadków. Konieczne jest tylko podanie daty jego sporządzenia i podpis. Można go trzymać w domu, albo oddać na przechowanie notariuszowi. Ważne, by testament był pozbawiony błędów, które mogłyby wpłynąć na jego zrozumienie
wraz z czytelnym wskazaniem konkretnych spadkobierców. Testament musi być spisany świadomie i z własnej woli. Testament własnoręczny może dzielić majątek jedynie procentowo (np. przekazanie córce Annie 25% całości spadku), nie można zapisywać w nim przedmiotów, nieruchomości, samochodów.

TESTAMENT NOTARIALNY
Najbezpieczniejszą formą testamentu jest akt notarialny, czyli testament sporządzony w obecności notariusza, w jego kancelarii. W szczególnych okolicznościach możliwe jest również sporządzenie aktu poza kancelarią. Nad sporządzeniem testamentu czuwa urzędnik państwowy i to on przechowuje akt. Testament notarialny jest najbezpieczniejszy, gdyż nie można go podważyć. Pamiętajmy, że jeśli chcemy po śmierci przekazać danej osobie konkretny przedmiot, np.: mieszkanie, samochód, obraz, meble itd., to jest to możliwe tylko w testamencie sporządzonym przez notariusza.

CO MOŻNA PRZEKAZAĆ FUNDACJI W TESTAMENCIE NOTARIALNYM?

Przekazać dowolną kwotę pieniężną lub np. nieruchomość, zobowiązując swoich spadkobierców do przekazania nam wskazanego przez Ciebie składnika majątku.

Powołać Fundację ADRA do spadku wspólnie z innymi osobami, którym chcesz przekazać swój majątek.

Ustanowić Fundację ADRA swoim jedynym spadkobiercą. Decydując się na ten krok, pamiętaj w pierwszej kolejności o rodzinie oraz osobach szczególnie Ci bliskich.

JAKIE DZIAŁANIA FUNDACJI WESPRZEĆ ZAPISEM TESTAMENTOWYM?

Można dokonać ogólnego zapisu w testamencie lub ze wskazaniem konkretnych działań fundacji, na które ma zostać przeznaczony majątek. Sugerujemy wybieranie projektów długoterminowych lub ogólne działania statutowe organizacji.

 

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.