Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Uroczyste otwarcie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Częstochowie

 

W piątek 13 października 2023 roku w Częstochowie oficjalnie swoją działalność rozpoczęło Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC). Placówka mieszcząca się na ulicy Kazimierza Pułaskiego 21 zapewni kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację przymusowych migrantów z całego świata z polskim społeczeństwem.

CIC w Częstochowie to już siódme Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców otwarte dzięki współfinansowaniu organizacji CARE. Od kilku miesięcy prężnie działają już Centra w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Katowicach i we Wrocławiu.

Cieszymy się, że podczas uroczystości mogliśmy gościć wielu naszych przyszłych beneficjentów, przedstawicieli władz miasta, a także pracowników ważnych dla nas placówek społecznych. W spotkaniu wzięli udział m.in. Pani Agata Wierny – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans, Pani dr Jolanta Urbańska – Wice Przewodnicząca Rady Miasta, Pani Małgorzata Mruszczyk – dyrektor MOPS w Częstochowie, Pastor Sławomir Wcisło, przedstawiciele Urzędu Pracy oraz Panie Marta Kucharska, Magdalena Kulwicka – Przedstawicielki Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej.

Nowo otwarta placówka zapewni przede wszystkim możliwość nauki języka polskiego, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce. Zajęcia z języka polskiego odbywać się będą w formie konwersacji, by umożliwić osobom uchodźczym porozumiewanie się w urzędach, bankach, sklepach oraz z potencjalnymi pracodawcami.

W Centrum odbywać się będą także konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego, prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Pomoc psychologiczna realizowana będzie przez doświadczonego psychologa. Każdy z naszych beneficjentów otrzyma również możliwość kontynuacji spotkań w formie online.

Niezależnie od tego, czy osoba uchodźcza pochodzi z pozbawionej wody i żywności Afryki, czy z rozdartych wojną regionów, od momentu, w którym zmuszony jest opuścić swój dom, aż do czasu, gdy może poczuć się całkowicie przesiedlony, mijają czasem dekady. Potrzebuje do tego wsparcia zarówno pod względem fizycznym jak i emocjonalnym. Powstające Centrum w Częstochowie stanowić będzie jeden z najbardziej przyjaznych punktów na mapie miasta dla wszystkich osób uchodźczych i ich bliskich.

O szczegółach działalności CIC w Częstochowie informujemy na stronie: https://www.adra.pl/pomoc-dla-ukrainy-centra-integracyjne-dla-cudzoziemcow-cic-czestochowa/

 

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.