Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Media bez tajemnic. Trening w międzynarodowej obsadzie za nami

Media bez tajemnic? To co czasami jawi się jako wiedza tajemna, wcale nie musi nią być. Przekonali się o tym uczestnicy szkolenia, które odbyło się w Grzybowie br. w ramach projektu SPEAK OUT LOUDER.

Media bez tajemnic

30 młodych osób z 10 państw wzięło udział w organizowanym przez ADRA Polska szkoleniu na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi z użyciem nowoczesnych technologii informacyjnych. Zarówno sam program jak i atmosfera szkolenia sprawiły, że trening z pewnością można zaliczyć do udanych.

Jak przebiegał trening?

Zajęcia prowadzone przez trenerów z Polski i Macedonii rozpoczynały się o 10, kończyły o 19.

Wśród tematów m.in. zajęcia integracyjne, komunikacja, prezentacja mediów w krajach uczestników, sposoby funkcjonowania i wykorzystywania mediów społecznościowych, przygotowywanie filmu dotyczącego osób niepełnosprawnych. Nie zabrakło też wieczoru międzykulturowego.

– Drugiego dnia uczestnicy wcielali się w rolę osoby niepełnosprawnej, co pozwalało im zidentyfikować się z taką osobą i uzmysłowić sobie jej sytuację – mówi Agnieszka Dunajska, koordynatorka SPEAK OUT LOUDER. – Ważnym wydarzeniem była też wizyta studyjna w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, oddział w Kołobrzegu. Sposób pracy ośrodka – jego kompleksowość i profesjonalizm zrobiły na uczestnikach i na mnie spore wrażenie.

Nawiązane w ramach treningu relacje między członkami poszczególnych organizacji stworzyły świetną sposobność do realizacji przez nich wspólnych projektów w przyszłości.

Owocem szkolenia będzie przewodnik dla organizacji pozarządowych nt. pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Opinie uczestników

Po szkoleniu uczestnicy podzielili się z nami swoim wrażeniami. Oto niektóre z nich:

  • „Atmosfera była tak gorąca i przyjazna, że ciężko było opuszczać to miejsce. Co do krajobrazu i otoczenia tego miejsca (Grzybowa) to zapiera dech w piersiach!!!”.

  • „To, co chciałam poszerzyć, czyli swoją wiedzę o różnych kulturach oraz działalności mediów w różnych krajach, a także dowiedzieć się o praktycznych sposobach pracy z ludźmi z niepełnosprawnościami, zostało zrealizowane”.

  • „Dowiedziałam się, jak różnorodne są kultury i jak podobni potrafią być ludzie w każdej z tych kultur”.

  • „Szkolenie było lepsze, niż się spodziewałem. Spotkałem wspaniałych ludzi i nauczyłem się wiele z ich doświadczeń i wiedzy, nie tylko o problemach ludzi z niepełnosprawnościami czy technologiach komputerowych, ale również o innych kulturach. Bardzo to sobie cenię”.

Finansowanie treningu „Media bez tajemnic”

Trening w ramach projektu SPEAK OUT LOUDER był finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS +. 12–20 października w nadmorskim Grzybowie gościli przedstawiciele organizacji z Polski, Ukrainy, Serbii, Macedonii, Azerbejdżanu, Armenii, Albanii, Palestyny, Kosowa i Rumunii na co dzień pomagających osobom niepełnosprawnym.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.