ADRA Polska

Media bez tajemnic. Trening w międzynarodowej obsadzie za nami

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Edukacja młodzieży
  5. /
  6. Media bez tajemnic. Trening...

Media bez tajemnic? To co czasami jawi się jako wiedza tajemna, wcale nie musi nią być. Przekonali się o tym uczestnicy szkolenia, które odbyło się w Grzybowie br. w ramach projektu SPEAK OUT LOUDER.

Media bez tajemnic

30 młodych osób z 10 państw wzięło udział w organizowanym przez ADRA Polska szkoleniu na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi z użyciem nowoczesnych technologii informacyjnych. Zarówno sam program jak i atmosfera szkolenia sprawiły, że trening z pewnością można zaliczyć do udanych.

Jak przebiegał trening?

Zajęcia prowadzone przez trenerów z Polski i Macedonii rozpoczynały się o 10, kończyły o 19.

Wśród tematów m.in. zajęcia integracyjne, komunikacja, prezentacja mediów w krajach uczestników, sposoby funkcjonowania i wykorzystywania mediów społecznościowych, przygotowywanie filmu dotyczącego osób niepełnosprawnych. Nie zabrakło też wieczoru międzykulturowego.

– Drugiego dnia uczestnicy wcielali się w rolę osoby niepełnosprawnej, co pozwalało im zidentyfikować się z taką osobą i uzmysłowić sobie jej sytuację – mówi Agnieszka Dunajska, koordynatorka SPEAK OUT LOUDER. – Ważnym wydarzeniem była też wizyta studyjna w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, oddział w Kołobrzegu. Sposób pracy ośrodka – jego kompleksowość i profesjonalizm zrobiły na uczestnikach i na mnie spore wrażenie.

Nawiązane w ramach treningu relacje między członkami poszczególnych organizacji stworzyły świetną sposobność do realizacji przez nich wspólnych projektów w przyszłości.

Owocem szkolenia będzie przewodnik dla organizacji pozarządowych nt. pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Opinie uczestników

Po szkoleniu uczestnicy podzielili się z nami swoim wrażeniami. Oto niektóre z nich:

  • „Atmosfera była tak gorąca i przyjazna, że ciężko było opuszczać to miejsce. Co do krajobrazu i otoczenia tego miejsca (Grzybowa) to zapiera dech w piersiach!!!”.

  • „To, co chciałam poszerzyć, czyli swoją wiedzę o różnych kulturach oraz działalności mediów w różnych krajach, a także dowiedzieć się o praktycznych sposobach pracy z ludźmi z niepełnosprawnościami, zostało zrealizowane”.

  • „Dowiedziałam się, jak różnorodne są kultury i jak podobni potrafią być ludzie w każdej z tych kultur”.

  • „Szkolenie było lepsze, niż się spodziewałem. Spotkałem wspaniałych ludzi i nauczyłem się wiele z ich doświadczeń i wiedzy, nie tylko o problemach ludzi z niepełnosprawnościami czy technologiach komputerowych, ale również o innych kulturach. Bardzo to sobie cenię”.

Finansowanie treningu „Media bez tajemnic”

Trening w ramach projektu SPEAK OUT LOUDER był finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS +. 12–20 października w nadmorskim Grzybowie gościli przedstawiciele organizacji z Polski, Ukrainy, Serbii, Macedonii, Azerbejdżanu, Armenii, Albanii, Palestyny, Kosowa i Rumunii na co dzień pomagających osobom niepełnosprawnym.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.