Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Konferencja podsumowująca realizację projektu w Gruzji

W dniu 20 grudnia 2018 roku w Hotelu Kopala w stolicy Gruzji Tibilisi odbyła się konferencja podsumowująca projekt “Wsparcie i poprawa warunków życia grup defaworyzowanych – kobiet i dzieci w Gruzji” współfinansowany w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie było okazją zaprezentowania rezultatów projektu, prezentacją organizacji biorących w nich udział, a także omówieniem roli i funkcji systemu opieki społecznej w Gruzji.

Spotkanie rozpoczęto prezentacją projektu poprzez wyświetlenie filmu dokumentującego jego rezultaty (link poniżej). W tej części spotkania podopieczni jednej z placówek objętych projektem (Children from ‘Tsisartyela’ Centre) wykonali gruzińską pieśń narodową. Następnie Pani konsul Magdalena Wojdasiewicz zaprezentowała starania rządu polskiego w zakresie realizowanych działań programu Polskiej Pomocy na rzecz obywateli Gruzji, podkreślając szczególnie element obopólnej współpracy towarzyszący tego typu aktywnością. Następnie dyrektor Departamentu Opieki Społecznej przy Ministerstwie Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Nino Odisharia omówiła role i funkcje gruzińskiego systemu opieki społecznej. Po powyższych ważnych wystąpieniach prezes Fundacji ADRA Polska Piotr Nowacki podziękował wszystkim partnerom w tym projekcie za ich udział szczególnie podkreślając, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia rządu polskiego. Wyraził również nadzieje na rozwój dalszej współpracy z ADRA Gruzja dla dobra ludzi w potrzebie.

Na zakończenie spotkania dyrektorzy organizacji, których placówki były objęte projektem zaprezentowały swoją działalność, przybliżając w ten sposób zebranym profil swojej działalności. Konferencja jak i poczęstunek po spotkaniu był znakomitym czasem wymiany doświadczeń, które powinny zaowocować realizacją jeszcze bardziej służących gruzińskiemu społeczeństwu projektów w przyszłości.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera