ADRA Polska

Konferencja na koniec projektu w Gruzji

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Gruzji
  5. /
  6. Konferencja na koniec projektu...

W dniu 20 grudnia 2018 roku w Hotelu Kopala w stolicy Gruzji Tibilisi odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wsparcie i poprawa warunków życia grup defaworyzowanych – kobiet i dzieci w Gruzji” współfinansowany w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie było okazją zaprezentowania rezultatów projektu, prezentacją organizacji biorących w nich udział, a także omówieniem roli i funkcji systemu opieki społecznej w Gruzji.

Spotkanie rozpoczęto prezentacją projektu poprzez wyświetlenie filmu dokumentującego jego rezultaty (link poniżej). W tej części spotkania podopieczni jednej z placówek objętych projektem (Children from ‘Tsisartyela’ Centre) wykonali gruzińską pieśń narodową.

Następnie Pani konsul Magdalena Wojdasiewicz zaprezentowała starania rządu polskiego w zakresie realizowanych działań programu Polskiej Pomocy na rzecz obywateli Gruzji, podkreślając szczególnie element obopólnej współpracy towarzyszący tego typu aktywnością.

Następnie dyrektor Departamentu Opieki Społecznej przy Ministerstwie Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Nino Odisharia omówiła role i funkcje gruzińskiego systemu opieki społecznej. Po powyższych ważnych wystąpieniach prezes Fundacji ADRA Polska Piotr Nowacki podziękował wszystkim partnerom w tym projekcie za ich udział szczególnie podkreślając, że realizacja projektu nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia rządu polskiego. Wyraził również nadzieje na rozwój dalszej współpracy z ADRA Gruzja dla dobra ludzi w potrzebie.

Na zakończenie spotkania dyrektorzy organizacji, których placówki były objęte projektem zaprezentowały swoją działalność, przybliżając w ten sposób zebranym profil swojej działalności. Konferencja jak i poczęstunek po spotkaniu był znakomitym czasem wymiany doświadczeń, które powinny zaowocować realizacją jeszcze bardziej służących gruzińskiemu społeczeństwu projektów w przyszłości.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.