Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Projekt CAFE – Klimatyczne działania edukacyjne dla społeczności Albinosów w Tanzanii

 

We wrześniu 2023 roku Fundacja ADRA Polska rozpoczęła wdrażanie kolejnego projektu wspierającego kobiety ze społeczności albinoskiej w Tanzanii.

Projekt CAFE (Climate Action for Food and Education Project for People with Albinism) Klimatyczne działania edukacyjne dla społeczności Albinosów prowadzony jest dzięki dofinansowaniu programu MSZ Polska Pomoc Rozwojowa 2023. Realizowany będzie w 2 modułach i zakończy się w grudniu 2024r.

Projekt obejmuje 100 gospodarstw domowych kobiet naznaczonych albinizmem lub z dziećmi obciążonymi tą chorobą genetyczną. Do programu zakwalifikowano głównie matki w wieku 18-40 lat, które ze względu na bezpieczeństwo swoje i dzieci, zmuszone zostały do przesiedlenia w rejon Dar es Salaam.

Celem programu jest poprawa warunków ich życia poprzez pomoc kobietom w nabyciu i rozwoju umiejętności pozwalających na uzyskanie zatrudnienia lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Skupia się głównie na działaniach z zakresu promowania i rozwijania zrównoważonego rolnictwa, uprawy i sprzedaży warzyw i owoców.

Zadaniem CAFE jest również rozwiązanie problemu braku dostępu do zdrowej żywności oraz zwiększenie niskich dochodów biedniejszej warstwy miejskiej. Dotyczy to zwłaszcza osób z albinizmem w dystryktach Kigamboni i Ilala w mieście Dar es Salaam w Tanzanii. Region ten stał się bezpieczną oazą dla uciekających przed dyskryminacją i zagrożeniem kobiet ze społeczności albinoskiej. Kobiety i młodzież znajdujące schronienie w ośrodkach miejskich, nie mają formalnego ani zawodowego wykształcenia umożliwiającego im dostęp do pracy. W rezultacie stają się żebrakami, narażonymi na nadużycia, przy czym w najgorszej sytuacji pozostają kobiety.

W społeczności albinoskiej to na kobietach zwykle spoczywa ciężar opieki nad dziećmi.  Większość mężczyzn opuszcza rodzinę lub wyrzuca żonę z domu zaraz po urodzeniu dziecka dotkniętego albinizmem. Kobiety zmuszone są brać na siebie nie tylko utrzymanie rodziny, ale także zadbać o bezpieczeństwo dzieci naznaczonych albinizmem. Dzieci te zagrożone są dzieciobójstwem i porwaniami przez osoby wierzące w nadzwyczajne moce ich organów. Wierzenia te są nadal silnie ugruntowane w Tanzanii, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Wg statystyk z 2019 roku w Dar es Salaam mieszkają 1582 osoby z albinizmem, z czego 884 to kobiety. Osoby z albinizmem najczęściej nie posiadają umiejętności dających zatrudnienie. Większość z nich nie ma bowiem dostępu do edukacji. Żyją w bardzo złych warunkach, w pełni uzależniając się od otrzymanej jałmużny.

Dar es Salaam to jedno z najbardziej zaludnionych miast Afryki Wschodniej. Stanowi tym samym gotowy rynek zbytu np. na warzywa, które pochodzić będą z ogródków prowadzonych przez objęte programem kobiety. Rząd w Tanzanii przekazał także grunty, na których będą mogły postawić szklarnie i prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony.

Prowadzony projekt ma zakończyć się w grudniu 2024r. 100 kobiet z rodzin naznaczonych albinizmem otrzyma wsparcie w zakresie prowadzenia inteligentnego rolnictwa miejskiego. Wykorzystując je do produkcji warzyw i dalszej ich sprzedaży, będą mogły zwiększyć dochód i znacząco poprawić warunki życia swojej rodziny. Przyczyni się to również do poprawy jakości spożywanego pożywienia. Dzięki niezbędnym witaminom pochodzącym z warzyw, szczególnie witaminie A, odpowiedzialnej za rozwój schorzeń oczu i skóry, kobiety i dzieci dotknięte albinizmem będą mieć szansę za zdrowsze i dłuższe życie.

 

Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Całkowita wartość dofinansowania i wartość zadania 808 193,62 PLN

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Odwiedź stronę Polskiej Pomocy: www.gov.pl/polskapomoc

 

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content