ADRA Polska

Pomoc dla 85 państw

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc zagraniczna
  5. /
  6. Pomoc dla 85 państw

Fundacja ADRA Polska rozpoczyna zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na pomoc żywnościową, medyczną, odzieżową i szkolną oraz na remont i budowę domów i szkół. Wsparciem może zostać objętych nawet 85 krajów.

Pomoc dla 85 państw

Celem fundacji jest niesienie pomocy przede wszystkim poza granicami Polski, głównie w państwach Trzeciego Świata oraz w razie potrzeb w innych krajach. Od czerwca ubiegłego roku przedstawiciele Fundacji ADRA Polska przebywają w Rwandzie, prowadząc projekty i akcje w zakresie ułatwienia dostępu do nauki dzieciom z niepełnosprawnością ruchową oraz wsparcia edukacji w tym kraju. Więcej informacji pod tym linkiem.

Wolontariusze pomagają jednak także w Polsce.

– W trakcie ubiegłorocznej powodzi udzieliliśmy wsparcia ponad 2 tys. osób – Obecnie rozpoczęta zbiórka publiczna ma umożliwić natychmiastową pomoc ofiarom kataklizmów oraz realizację projektów szczególnie na rzecz dzieci z krajów rozwijających się. Pomoc dla 85 państw to akcja, której wróżę ogromny sukces, gdyż Polacy mają w sobie głód pomagania – mówi Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska.

O fundacji ADRA Polska

Fundacja ADRA Polska oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. Jest oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA International działającej na świecie od kilkudziesięciu lat. Obok pomocy dla dzieci rwandyjskich w ubiegłym roku prowadziła też akcję na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti oraz dzieci z domów dziecka na Ukrainie.

Zasil konto zbiórki publicznej:

Fundacja ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
konto: 55 1240 1994 1111 0010 3153 3516.

(aw)

Zobacz także:

Działania naszej organizacji w Rwandzie

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.