Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Na pomoc ofiarom powodzi w Pakistanie

Fundacja ADRA Polska przekazała do ADRA Pakistan ponad 17 tys. zł na pomoc ofiarom powodzi w 2010 roku. Kwota przyczyni się do realizacji projektu zapewniającego wodę pitną oraz edukację w jednej z najbardziej poszkodowanych miejscowości.

Powódź w sierpniu 2010 roku

Miasto Thatta znajduje się w prowincji Sindh, około 100 km na wschód od Karaczi, największego miasta w Pakistanie. Jest zamieszkane przez około 220 tys. ludzi. Gdy w sierpniu 2010 roku Pakistan dotknęła jedna z największych powodzi w tym kraju, to właśnie Thatta ucierpiało najbardziej.

Powódź uszkodziła miedzy innymi szkołę adwentystyczną, do której przed kataklizmem uczęszczało ponad 100 uczniów. Bez remontu dwudziestoletni budynek, który składa się z czterech klas i osobnego pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę i pokój nauczycielski, nie może pełnić swojej dotychczasowej funkcji.

Dokładnie naprzeciw szkoły znajduje się Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Należy do niego 25 osób dorosłych i 40 dzieci. Najbliższe okolice szkoły i kościoła to rejon, w którym zamieszkuje 130 chrześcijańskich rodzin różnych wyznań.

Sytuacja chrześcijan w Pakistanie

Niecałe dwa proc. ze 187 milionów Pakistańczyków to chrześcijanie. Stanowią oni drugą co do wielkości mniejszość religijną, zaraz po wyznawcach hinduizmu. Pierwsze gminy chrześcijańskie powstały nad Indusem już w I wieku po Chrystusie – niemal 600 lat przed podbiciem tych ziem przez muzułmanów. Dzisiejsza sytuacja chrześcijan w Pakistanie jest bardzo trudna – należą do najbiedniejszych warstw społecznych i wykonują najcięższe, najgorzej płatne prace. Rząd argumentuje, że tak się dzieje, bo chrześcijanie nie są wystarczająco wyedukowani, ale sam nic nie robi, aby przynajmniej umożliwić im nieskrępowane prowadzenie własnej działalności edukacyjnej. Do nędznej płacy często dochodzi prześladowanie przez pracodawców z powodu wyznania.

Niewiele lepiej prezentuje się sytuacja chrześcijańskiej społeczności w Thatta. Działalność Kościoła i wspólnoty jest tolerowana przez dominującą wspólnotę muzułmańską tylko dlatego, że chrześcijanie wykonują dla niej wszystkie najniższej kategorii prace.

Chrześcijańska społeczność w Thatta zamieszkuje najuboższy rejon miasta. Dotrzeć do niego można ciasnymi uliczkami, które pełnią rolę wysypiska śmieci. Największym problemem jest brak dostępu do czystej wody. Wodociąg doprowadzony niegdyś za pieniądze rządowe z powodu starości przecieka w wielu miejscach. Z powodu dużej odległości od stacji pompowania woda, o ile w ogóle dociera, pojawia się późno w nocy. Jest przy tym mocno zanieczyszczona – ma przykry zapach i dużą mętność. Dlatego lokalne społeczności kupują wodę pitną w kanistrach dwudziestolitrowych. Za jednego dolara można kupić sześć takich kanistrów.

Pomoc ofiarom powodzi

ADRA Pakistan wykorzysta przekazaną przez Fundację ADRA Polska sumę na projekt „Safe Drinking Water to the Students” (bezpieczna woda pitna dla uczniów). Środki posłużą do renowacji istniejącego wodociągu, który dostarcza wodę dla szkoły i lokalnej społeczności, a także wykonaniu prostego systemu jej uzdatniania. Ponadto organizacja wyremontuje zniszczoną podczas powodzi szkołę.

(pk)

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.