Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności: Rekordowy rok Polaków. W światowym rankingu dobroczynności przeskoczyliśmy o 75 miejsc w górę

38 proc. Polaków zaangażowało się w działalność dobroczynną w 2020 roku. To aż o 14 proc. więcej niż dwa lata wcześniej. Tym samym w najnowszym światowym rankingu dobroczynności World Giving Index 2021 Polska znalazła się na 37. miejscu. To skok o 75 miejsc w górę w stosunku do 2018 roku, kiedy w tym samym rankingu uplasowaliśmy się na 112. miejscu. – Zachowania Polaków w obszarze pomocy charytatywnej zaczęły się zmieniać. Bez wątpienia wpływ na to miała pandemia, która znacząco zmobilizowała nas do działania. Ale to nie tylko efekt pandemii. Polacy naprawdę chcą pomagać – podkreśla Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska.

Raport World Giving Index  jest przygotowywany przez Charities Aid Foundation już od 2009 roku. To jedno z największych badań dotyczących dobroczynności na świecie, w którym wzięło udział aż 1,6 mln ankietowanych. Raport analizuje trzy aspekty zachowań związanych z dobroczynnością. Każdemu badanemu zadano pytania, czy w ciągu ostatniego miesiąca wykonał którąś z następujących czynności:

  • Pomogłeś nieznajomemu lub komuś, kogo nie znałeś, kto potrzebował pomocy?
  • Przekazałeś pieniądze na cele charytatywne?
  • Poświęciłeś swój czas na rzecz jakiejś organizacji?

Pandemia zmobilizowała Polaków do działania

Aż 56 proc. zapytanych Polaków odpowiedziało, że w ciągu ostatniego miesiąca od dnia przeprowadzenia badania udzieliło pomocy osobie, której nie zna. W 2018 roku twierdząco odpowiedziało jedynie 34 proc. ankietowanych. Duży progres widać również w zakresie wpłacania darowizn – w 2020 roku 36 proc. ankietowanych wpłaciło darowiznę na wybrany cel charytatywny, a w 2018 roku jednie 24 proc. W czasie pandemii  21 proc. zapytanych Polaków poświęciło swój czas na wolontariat. To o 6 proc. więcej niż dwa lata wcześniej.

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na zachowania Polaków. Nie ma co do tego wątpliwości. Wiele osób, które dotychczas nie udzielały się wolontaryjnie, zaangażowało się m.in. w szycie maseczek, pomoc dla personelu medycznego, ale także bardzo prężnie rozwinęły się działania samopomocowe. Pomoc osobom na kwarantannie w zrobieniu zakupów, pomoc seniorom i osobom, które są w największej grupie ryzyka – ten bardzo trudny dla nas wszystkich czas bez wątpienia zmobilizował społeczeństwo do działania. Z doświadczeń naszej Fundacji mogę powiedzieć, że zainteresowanie pomocą było naprawdę bardzo duże. Kiedy rozpoczęliśmy akcję szycia maseczek dla osób bezdomnych, odzew osób, które chciały pomóc, przerósł nasze najśmielsze oczekiwania – komentuje prezes Fundacji ADRA Polska.

Wyniki badania pokazują jednak, że nie wszystkie kraje zareagowały w ten sam sposób. Nastąpiła bardzo duża zmiana w czołówce krajów, które najbardziej zaangażowały się w działalność dobroczynną.

Twórcy raportu podkreślają, że to między innymi wynik braku możliwości dzielenia się z potrzebującymi z powodu izolacji społecznej i zamknięcia wielu gospodarek. Z drugiej strony jednak zaobserwowano ogromną mobilizację w krajach, które szczególnie zostały dotknięte pandemią.

Na 1. miejscu w rankingu po raz kolejny znalazła się Indonezja. Jednak wiele z krajów, które stale znajdowały się w pierwszej dziesiątce w tym raporcie, spadło znacznie w dół rankingu. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Irlandia i Holandia odnotowały znaczne spadki wyników w rankingu. USA spadło na 19. miejsce na świecie, wcześniej konsekwentnie plasując się w pierwszej piątce. Na następnych miejscach w pierwszej dziesiątce znalazły się najnowszym raporcie kolejno: Kenia(2.), Nigeria (3.), Mjanma (4.), Australia (5.), Ghana (6.), Nowa Zelandia (7.), Uganda (8.), Kosowo (9.), Tajlandia (10.).

Jak podkreślają twórcy raportu, w wielu z tych krajów, jak np. Nigeria i Ghana, odnotowano znaczące wsparcie wysiłków na rzecz walki z pandemią.  To zarówno większy wzrost darowizn pieniężnych, jak i np. w przypadku Nigerii zwiększone zaangażowanie organizacji non-profit w budowanie świadomości na temat pandemii i dystrybucję środków ochrony osobistej.

Ile Polacy wydają na cele charytatywne?

World Giving Index 2021 to niejedyne badanie, które potwierdza coraz większe zaangażowanie Polaków w działalność dobroczynną. Wyniki raportu Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) 2020 również wskazują, że nasz udział w działaniach pomocowych jest coraz większy. Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar wśród mieszkańców czterech krajów: Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Ponad połowa (51 proc.) zapytanych Polaków odpowiedziała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wsparła finansowo wybraną organizację społeczną. To więcej niż w pozostałych krajach. W Słowacji odsetek wyniósł 42 proc., w Czechach 40 proc., a na Węgrzech 36 proc. Kwota, jaką zapytani Polacy średnio wydają rocznie na cele charytatywne, to 80 EUR / 350 PLN. Pod tym względem wypadamy najsłabiej, ponieważ Węgrzy przekazują średnio 85 EUR, Słowacy 110 EUR, a Czesi nawet 150 EUR. Rocznie wydajemy na działalność dobroczynną jedynie 0,5 proc. naszych zarobków.

Polacy walczą z głodem i ubóstwem

Z badania wynika również, że Polacy najchętniej wspierają działania pomocowe związane ze zmniejszeniem ubóstwa (35 proc.) i głodu (35 proc.), a także z poprawą zdrowia i jakości życia (34 proc.). Są to również te cele, które najchętniej wspierają wolontaryjnie.

Wspieranie społeczności, gdzie panuje największy głód i bieda, pomoc żywnościowa dla ofiar konfliktów i kataklizmów – to działania, w które nasi darczyńcy najchętniej się angażują. Bez wątpienia to, co najbardziej porusza ludzi, to krzywda dzieci – głodujących, umierających z pragnienia, żyjących w skrajnym ubóstwie. Obok cierpienia najmłodszych najtrudniej jest przejść obojętnie. Przykładem jest coraz większa popularność w Polsce, a na świecie popularnych już od wielu lat, programów adopcji na odległość. Polegają one na „wirtualnym zaadoptowaniu” konkretnego dziecka, głównie z Afryki lub Azji, i regularnym wspieraniu go finansowo, aby uchronić je przed głodem i ubóstwem. W Fundacji ADRA wspieramy w ten sposób osierocone dzieci z Kenii, żyjące w skrajnej biedzie dzieci z Bangladeszu, ale także narażone na śmierć lub okaleczenie albinoskie dzieci z Tanzanii. W naszym przypadku jednak poza niezbędną pomocą żywnościową skupiamy się również na edukacji. Nie jest to więc jedynie doraźna pomoc, a raczej podarowanie wędki, najlepszego narzędzia do wyjścia ze skrajnej biedy, czyli właśnie wykształcenia – podsumowuje Piotr Nowacki.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.