Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Globalny kryzys migracyjny i problemy uchodźców w 2023 roku. Zobacz nasz nowy spot

Globalny Kryzys Migracyjny

Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony 20 czerwca ma w tym roku znaczenie szczególne. W 2022 r. na całym świecie 108,4 mln osób zostało przymusowo przesiedlonych w wyniku prześladowań, konfliktów, przemocy, łamania praw człowieka. Oznacza to wzrost o 19 milionów w porównaniu z końcem 2021 roku. Według statystyk UNHCR dotyczących przymusowych przesiedleń jest to największy wzrost w historii. Oznacza to, że 1 na 74 mieszkańców Ziemi został zmuszony do ucieczki!

Światowy Dzień Uchodźcy to dzień wyjątkowy

W raporcie „Global Trends” z 2022 r. agencja ONZ ds. uchodźców poinformowała, że do końca 2021 r. 89,3 mln osób zostało „przymusowo przesiedlonych na całym świecie” z powodu prześladowań, konfliktów, przemocy, łamania praw człowieka lub wydarzeń poważnie zakłócających porządek publiczny. Kolejne 94,6 mln osób określa się jako „budzące obawy”. (1) W 2023 roku i z powodu wojny na Ukrainie liczba uchodźców może osiągnąć ponad 100 milionów ludzi.

Jedno jest pewne – globalny paradygmat XXI wieku będzie stuleciem ludzi w ruchu!  Dzieje się tak z kilku powodów – mówi António Guterres, sekretarz generalny ONZ:

Wzorce przesiedleń zmieniły się na przestrzeni lat i prawdopodobne są dalsze dramatyczne zmiany.  Wzrost liczby ludności, urbanizacja, zmiany klimatyczne oraz brak bezpieczeństwa żywnościowego, wodnego i energetycznego potęgowały niestabilność, wywołując konflikty i tworząc nowe wzorce przymusowych przesiedleń. 

Niezależnie od tego, czy uchodźca idzie przez piaszczyste ziemie Sudanu Południowego, czy przez żyzne, ale rozdarte wojną ziemie Ukrainy, od momentu, w którym jest zmuszony opuścić swój dom, aż do czasu, gdy może poczuć się całkowicie przesiedlony, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym, może zająć nawet dekadę. Wspieranie uchodźców wymaga długoterminowego zaangażowania.

Zobacz nowy spot ADRY z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

Uchodźcy stają się mieszkańcami naszego kraju

Znaczna część uchodźców przebywa już w Polsce rok lub dłużej i zainteresowana jest pobytem długoterminowym. Znaleźli już lub planują podjęcie stałej, legalnej pracy i pozostanie w naszym kraju. Dzieci uczęszczają do placówek edukacyjnych. Początkowo przeważało przekonanie, że „wojna niedługo się skończy, za chwilę wrócę do domu”. Ta sytuacja stopniowo się zmieniała. Uchodźcy nawiązują relacje między sobą oraz z polskimi sąsiadami, stają się częścią społeczności, znajdują pracę, mieszkanie, przyjaciół. Często pochodzą z rejonów zdewastowanych przez wojnę i zwyczajnie nie mają dokąd wracać.

Fundacja ADRA stara się wspierać społeczności w tej szczególnej sytuacji już od pierwszych dni wojny. Organizuje pomoc dla dzieci i młodzieży. Dla nich bowiem trauma wojenna, trudna sytuacja finansowa, mieszkaniowa, nieznajomość języka, brak bliskich znajomych, przyjaciół oraz blokady rozwojowe skutkują problemami psychologicznymi czy wykluczeniem z grona rówieśników. W wyjątkowej sytuacji pozostają także osoby starsze. Brak wiary w opanowanie języka, trudności ze zrozumieniem nowych realiów, usług, świata online powodują u nich strach, skrępowanie i wycofanie z aktywności. 

Fundacja udziela też bezpłatnego wsparcia psychologicznego wszystkim potrzebującym na anonimowej platformie online GiveAndGetHelp.com. Serwis działa w języku polskim i ukraińskim.

Fundacja ADRA Polska, przy wsparciu organizacji CARE®, prowadzi Centra Integracyjne dla Cudzoziemców zlokalizowane w Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i Zielonej Górze

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.