ADRA Polska

Uroczyste otwarcie Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców we Wrocławiu

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc uchodźcom
  5. /
  6. Uroczyste otwarcie Centrum Integracyjnego...

16 maja 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców (CIC) we Wrocławiu. Placówka znalazła swoją przestrzeń na znanym z wielokulturowości wrocławskim Nadodrzu, przy ul. Roosevelta 18. Centrum zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie, mające na celu integrację przymusowych migrantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele wrocławskiego magistratu, oświaty, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Pracy. Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców we Wrocławiu to już szósta placówka otwierana przez Fundację ADRA w Polsce. Podobne funkcjonują w Warszawie, Katowicach, Bydgoszczy, Lublinie i Zielonej Górze.

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC) we Wrocławiu otwarte!

Uroczystego otwarcia dokonał prezes zarządu Fundacji ADRA Polska dr Piotr Nowacki wraz z dyrektorką Centrum – Katarzyną Janią, którzy wyjaśnili po krótce cele funkcjonowania CIC we Wrocławiu:

Celem naszego Centrum jest szeroko rozumiana pomoc uchodźcom z Ukrainy. Naszych sąsiadów wspieramy poprzez grupowe i indywidualne konsultacje psychologiczne. Prowadzimy różnorodne zajęcia praktyczne, m.in. arteterapii, cykl Dzieci i wojna, Balans dla nastolatków i młodzieży, Klub rodzica. Planujemy również otworzyć Klub dziecięcy integrujący naszych najmłodszych beneficjentów. Dodatkowo służymy wsparciem w poszukiwaniu pracy, przekazujemy paczki żywnościowe i odzież dla dzieci, uczymy języka polskiego.

Po uroczystym przecięciu wstęgi głos zabrali zaproszeni gościem m.in.:

  • Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia 
  • Pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty
  • Pani Zuzanna Bielawska – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Dyskusja na temat przyszłości integracji

Druga część otwarcia CIC wypełniła dyskusja moderowana przez dyrektorkę CIC Wrocław Katarzynę Janię, podczas której zebrani wspólnie zastanawiali się: Jaka pomoc jest obecnie najbardziej potrzebna dla mieszkańców Wrocławia narodowości ukraińskiej przybyłej w wyniku napaści Rosji na Ukrainę? Jak powinna ewaluować integracja, by stworzyć możliwość trwałego związania się z Wrocławiem mieszkańców narodowości ukraińskiej? Jakie formy wsparcia powinny być adresowane do rodzin, kobiet, młodzieży i dzieci?

Wszyscy odwiedzający Centrum byli zgodni, że choć od wybuchu wojny minął już ponad rok, nadal potrzebna jest ogromna pomoc dla mieszkańców Ukrainy, którzy przybyli do Wrocławia w tak tragicznych okolicznościach.

Spotkanie zakończyło się pożegnaniem gości oraz poczęstunkiem. Uroczystemu otwarciu towarzyszyła wystawa plastyczna i fotograficzna uchodźców z Ukrainy.

Galeria zdjęć

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.