Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Szlachetny dar od Firmy BP w naszych Centrach Integracji dla Cudzoziemców!

 

Dzięki hojnej pomocy Stowarzyszenia Wiosna, organizatora projektu Szlachetna Paczka oraz parterowi strategicznemu firmie BP (British Petroleum), nasza fundacja otrzymała bardzo ważne dla nas wsparcie. W ramach współpracy zostały nam przekazane karty BP, z których środków mogliśmy zakupić produkty żywnościowe dla naszych ukraińskich beneficjentów.

Przygotowaliśmy kilkaset paczek, które zostały rozdane w naszych 7 Centrach Integracji dla Cudzoziemców w Bydgoszczy, Częstochowie, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Zielonej Górze. Zawierały m.in. cukier, makarony, ryż, konserwy, a także słodycze dla najmłodszych.

Reakcje beneficjentów na otrzymaną pomoc były poruszające, a słowa wdzięczności płynęły ze wszystkich stron.

Bardzo dziękujemy Firmie BP oraz Stowarzyszeniu Wiosna za ofiarowaną pomoc.

To właśnie wsparcie od naszych darczyńców o wielkich sercach sprawia, że życie naszych podopiecznych na obczyźnie staje się choć trochę łatwiejsze!

Szlachetna Paczka to inicjatywa społeczna, która ma na celu pomaganie potrzebującym rodzinom w okresie świątecznym. Poprzez zaangażowanie darczyńców, każda wybrana rodzina otrzymuje wsparcie dostosowane do jej potrzeb, w postaci prezentów oraz artykułów pierwszej potrzeby. Projekt opiera się na solidarności społecznej i mobilizacji lokalnych społeczności do pomagania sobie nawzajem, co czyni go niezwykle wartościowym działaniem w budowaniu więzi społecznych i solidarności.

Szlachetna Paczka to nie tylko inicjatywa społeczna, ale także projekt współpracujący z licznymi firmami. Dzięki temu organizacja może przygotować specjalne paczki dla potrzebujących, zawierające nie tylko artykuły pierwszej potrzeby, ale także prezenty czy inne formy wsparcia dostosowane do konkretnych potrzeb. Ta współpraca z biznesem dodatkowo zwiększa zakres i efektywność pomocy, angażując w nią szerokie grono darczyńców oraz partnerów.

BP (British Petroleum), to jeden z największych światowych koncernów naftowych i gazowych, mającym swoje korzenie w Wielkiej Brytanii. Od ponad stu lat firma działa na rynku energetycznym, angażując się w wydobycie, przetwarzanie i dystrybucję ropy naftowej oraz gazu naturalnego. Jest znana z innowacyjnych projektów związanych z energią odnawialną oraz zaangażowania w poszukiwanie bardziej zrównoważonych rozwiązań w sektorze energetycznym. Pomimo pewnych kontrowersji związanych z eksploatacją ropy naftowej, firma podejmuje wysiłki mające na celu minimalizację wpływu na środowisko naturalne i aktywnie działa w kierunku przejścia na bardziej ekologiczne źródła energii.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.