ADRA Polska

Światowy Dzień Uchodźcy. Pomóżmy naszym sąsiadom z Białorusi

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Aktualności
  5. /
  6. Światowy Dzień Uchodźcy. Pomóżmy...

 

Tylko w pierwszym kwartale tego roku wniosek o status uchodźcy w naszym kraju złożyło 265 Białorusinów. W ubiegłym roku Polska przyjęła 405 obywateli Białorusi ubiegających się o ochronę międzynarodową. Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, który obchodzimy 20 czerwca, chcemy Wam przedstawić, w jaki dramatycznej sytuacji znaleźli się nasi sąsiedzi – Białorusini.

Masowe prześladowania członków opozycji i ich rodzin, działaczy mniejszości, obrońców praw człowieka i innych osób, które krytykują otwarcie działania prezydenta. Ataki na media i dziennikarzy. To działania białoruskiego reżimu i dramatyczna codzienność dla milionów Białorusinów. W tym kraju łamane są podstawowe prawa człowieka!

Pozostać w ojczyźnie czy żyć?

 Mieszkańcy Białorusi w obawie o swoje życie i bezpieczeństwo zmuszani są do opuszczania swoich domów, ojczyzny i szukania pomocy poza granicami swojego kraju. Liczba uchodźców z Białorusi w Polsce w ostatnich latach cały czas wzrasta. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wniosek o status uchodźcy złożyło w naszym kraju 265 Białorusinów.  Według danych z Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, w latach 2017-2019 o udzielenie ochrony międzynarodowej ubiegało się ok. 40 obywateli Białorusi rocznie. Jednak od ubiegłorocznych wyborów prezydenckich na Białorusi – kiedy to w odpowiedzi fale pokojowych protestów siły porządkowe Białorusi tylko w ciągu kilku pierwszych dni wsadziły kilka tysięcy ludzi do więzień i dotkliwie pobiły wielu protestujących – liczba uchodźców radykalnie wzrosła. W 2020 roku do końca lipca wnioski Białorusinów o przyznanie statusu uchodźcy dotyczyły 30 osób, a od początku sierpnia do końca roku było to już 375 osób. W sumie w 2020 r. Polska przyjęła 405 obywateli Białorusi ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Uchodźcy – w obawie o swoje życie i życie swoich rodzin, dzieci – często mają tylko kilka godzin na ucieczkę z kraju. Zostawiają dobytek swojego życia i opuszczają swoją ojczyznę być może na zawsze, zabierając ze sobą tylko tyle, ile zdążą i są w stanie wziąć. Nie mają czasu na pakowanie, nie mają czasu na sprzedanie swoich rzeczy. Nie mają czasu na zebranie pieniędzy. Aby zachować wolność, zdrowie, a nawet życie, muszą jak najszybciej opuścić swoją ojczyznę.

Pomóż z nami prześladowanym Białorusinom!

Fundacja ADRA od lat wspiera potrzebujących Białorusinów. Aktywnie włączyliśmy się w pomoc poszkodowanym podczas manifestacji w sierpniu 2020 roku. Dzięki wsparciu naszych Darczyńców mogliśmy wesprzeć najbardziej potrzebujących, przekazując żywność, artykuły pierwszej potrzeby oraz lekarstwa. Uruchomiliśmy także specjalnie dla Białorusinów wersję naszej platformy GrupaWsparcia.pl w języku rosyjskim, aby każdy, kto potrzebuje wsparcia psychicznego, mógł je otrzymać.

To nie koniec naszych działań. Cały czas pomagamy! Białorusini wciąż potrzebują naszego wsparcia. W kraju, w którym wynagrodzenie minimalne jest 5 razy niższe niż w Polsce, a ceny za większość produktów wyższe, ludzie są prześladowani, tracą pracę z powodu swoich poglądów politycznych i nie mają za co utrzymać swoich rodzin. Wielu z nich skazanych jest na los uchodźcy, szukają schronienia w naszym kraju, nie mając żadnych środków do życia.

Wpłacając dar na rzecz potrzebujących z Białorusi, zapewniasz im najpotrzebniejsze środki niezbędne do przetrwania. Nie bądź obojętny na los naszych sąsiadów. Kliknij tutaj i włącz się w pomoc potrzebującym z Białorusi. Ulżyj im w cierpieniu!

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.