Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rola NGO w Pomocy Potrzebującym: Budowanie Nadziei i Wspieranie Społeczności

Dzisiaj obchodzimy „Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych”, który dla organizacji społecznych jest dniem, kiedy jeszcze głośniej mówimy o roli, jaką NGO pełni na świecie.

Święto to zostało ustanowione 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych w Helsinkach. Obchodzony jest w celu uświadomienia społeczeństwu roli i znaczenia organizacji pozarządowych w budowaniu lepszego świata.

Organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz poprawy warunków życia i pomocy potrzebującym. Ich istnienie i działania są kluczowe dla wspierania społeczności w różnych obszarach, takich jak zdrowie, edukacja, ochrona środowiska, pomoc humanitarna i wiele innych.

Światowy Dzień NGO daje nam możliwość jeszcze mocniejszego podkreślenia wkładu NGO w rozwój społeczny, mobilizacji ludzi do działania na rzecz wspólnych wartości oraz promowania dialogu między sektorem pozarządowym, rządami i społeczeństwem obywatelskim.

Również dla naszej fundacji dzisiejszy dzień jest bardzo szczególny, jeszcze intensywniej możemy mówić o naszej misji i realizowanych projektach, które niosą dobro najbardziej potrzebującym.

Jednym z ważniejszych dla nas projektów jest „adopcja na odległość”, to przede wszystkim wsparcie edukacji żyjących w ubóstwie dzieci z Kenii, Bangadeszu i Tanzanii. Właśnie edukacja jest drogą do lepszego życia naszych podopiecznych. Nasi najmłodsi benfecijencji dzięki wsparciu darczyńców i możliwości ukończenia kolejnych etapów nauki w przyszłości mają szansę na znalezienie godnej pracy, która pozwoli na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz uchroni ją/go przed dalszym życiem w skrajnej biedzie.

Fundacja ADRA Polska to również projekty pomocy humanitarnej w krajach dotkniętych konfliktami, wojnami i klęskami naturalnymi. Jako fundacja działamy długofalowo na rzecz rozwoju i wsparcia osób pokrzywdzonych w konfliktach.

W naszych Centrach Integracji dla Cudzoziemców, które znajdują się w Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze tworzymy miejsca, gdzie osoby uchodźcze mogą czuć się bezpiecznie, a nasi specjaliści niosą pomoc w obszarach integracji z Polskim społeczeństwem, a także wspierają migrantów w sferze emocjonalnej i psychologicznej. W Centrach działają również doradcy zawodowi i prowadzone są lektoraty języka polskiego.

Fundacja ADRA to również bezpłatna, anonimowa platforma wsparcia psychologicznego. GiveAndGetHelp.com to platforma, która w wirtualnym świecie jest narzędziem pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych tj.: np. alkoholizm, ubóstwo, przemoc w rodzinie, zaburzenia odżywiania lub traumy. Gwarantuje pełną anonimowość, a jednocześnie zapewnia opiekę psychologiczną oraz wsparcie ze strony społeczności portalu. Serwis społecznościowy łączy ludzi w potrzebie i jest to największa w Polsce społeczność poszukująca pomocy i dająca wsparcie.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.