Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

REGULAMIN

Projektu wsparcia psychospołecznego w formie moderowanych spotkań grupowych online

Uczestnicy Projektu zobowiązują się  do:

  • Obecności na wszystkich spotkaniach, wyłączając sytuacje szczególne, które nie wynikają z woli uczestnika.
  • Punktualności. Sesje rozpoczynać się będą o ustalonych godzinach, warto pojawić się 5 minut przed, aby mieć zapas na przygotowanie techniczne.
  • Poufności. Aby zachować komfort wszystkich uczestników, sprawy grupy są zamykane wraz z końcem trwania spotkania.
  • Nie oceniania i udzielania porad innym uczestnikom, chyba, że sami o to poproszą.
  • Bycia aktywnym. Proces grupowy jest możliwy, kiedy wszyscy uczestnicy mają chęć do wyrażenia się i podzielenia, dzięki temu uczymy się od siebie nawzajem.
  • Stosowania w grupie komunikatów „ja” (ja czuję, ja myślę, ja odbieram to tak i tak).
  • Unikania generalizowania.
  • Kulturalnego wypowiadania się.

Zaburzanie procesu grupowego może skutkować utratą udziału w spotkaniach online.

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.