Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

STATUTE

Psychosocial support project in the form of moderated online group meetings

Project participants undertake to:

  • Presence at all meetings, excluding special situations that do not arise from the participant’s will.
  • Punctuality. The sessions will start at fixed times, it is worth showing up 5 minutes before to have enough space for technical preparation.
  • Confidentiality. To maintain the comfort of all participants, group matters are closed at the end of the meeting.
  • Not to judge and advise other participants, unless they ask for it themselves.
  • Being active. A group process is possible when all participants are willing to express and share, so we learn from each other.
  • Using “I” messages in the group (I feel, I think, I perceive it this way).
  • Avoid generalizing.
  • Cultural expression.

Disrupting the group process can result in losing participation in online meetings.

Close Menu
×
Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.