Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

FUNDACJA ADRA POLSKA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, KRS: 0000342704, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „ADO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuje następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy darowizny na rzecz ADO (dalej: Umowa) oraz obowiązków prawnych związanych z jej zawarciem. Pani/Pana dane osobowe będą też przetwarzane na potrzeby przesłania przez ADO podziękowania za uczynioną darowiznę w formie listu oraz mogą być wykorzystywane w celu informowania o kolejnych zbiórkach organizowanych przez ADO – w tym przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes ADO polegający na budowaniu pozytywnego wizerunku ADO oraz informowaniu o działalności ADO za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dane mogą być przetwarzane także w celu obrony przez ADO przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez ADO ewentualnych roszczeń z Umowy – w tym zakresie przetwarzanie danych również stanowi realizację uzasadnionego interesu ADO, polegającego na możliwości obrony/wykazania  swoich racji w razie ewentualnego sporu.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla ADO usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowości.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO, gdy:

  1. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  2. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z Umowy, wynikającego z odpowiedniego przepisu prawa, z zastrzeżeniem, iż dane niezbędne do informowania Pani/Pana o działalności ADO  będą przechowywane, aż do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z ADO za pośrednictwem adresu e-mail:

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newsletter\\'a za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newsletter\\'a za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.