Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii

Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii to program, który ma celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji oraz odpowiednich warunków do życia (ubranie, żywność, zakwaterowanie) swoim beneficjentom.

Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii

Jednym z uczestników projektu ADRA w Kenii jest Elijah Okundi Otieno, od dwóch lat uczeń gimnazjum K’Otieno. W 2002 r. stracił swoją mamę, a w 2005 r. umarł również jego tata. Elijah, będąc wtedy w piątej klasie szkoły podstawowej, pozostał pod opieką swojej 70-letniej babci.

Jak wygląda pomoc ADRA? Odpowiada Elijah Okundi Otieno – młody kenijczyk objęty programem

Jakie było życie przed zaangażowaniem się ADRA? 

„Straciłem nadzieję. Całkowicie. Wszystkie moje marzenia o tym, żeby zostać inżynierem elektrykiem, umarły wraz ze śmiercią moich rodziców. Szczególnie po śmierci mojego taty czułem się bezradny, bo musiałem opuścić szkołę i podjąć pracę, aby zapewnić przetrwanie dla siebie i swojego rodzeństwa.”

Co ADRA zrobiła, aby pomóc?

„W szkole podstawowej dzięki programowi dożywiania mogłem kontynuować naukę, nie martwiąc się o obiad. Moja starsza babcia nie była w stanie przygotowywać obiadów, a nawet zapewnić ich mi i mojemu rodzeństwu w jakiejkolwiek postaci. Oprócz obiadu ADRA opłaca czesne w szkole oraz zaspokaja potrzeby konieczne do przeżycia i kontynuowania edukacji.”

Jakie jest życie teraz?

„Dziękuję Bogu, że mogę znowu marzyć. Jestem tutaj dzięki projektowi ADRA. Teraz moje sny stają się rzeczywistością – zbliżam się do spełnienia moich marzeń o zostaniu inżynierem elektrykiem, zdając do kolejnych klas. Dziękuję ADRA za nieustające wsparcie.”

Dlaczego Kenia?

Jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Liczba ludności Kenii wzrasta o około jeden mln rocznie i jest obecnie szacowana na 38,1 mln, z czego średnio 45,2% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Rosnąca liczba dzieci osieroconych i szczególnie zagrożonych (OVC – Orphans and Vulnerable Children) w wyniku epidemii HIV i AIDS jest alarmująca. 18% dzieci w prowincji Nyanza to sieroty, a 15% żyje pod opieką tylko jednego rodzica biologicznego. Chociaż rozpowszechnienie HIV wydaje się stabilizować, nowe zakażenia szacuje się na 106 tys. rocznie. Częstotliwość jego występowania to 8% wśród kobiet w wieku 15–49 lat i 4,3% wśród mężczyzn w wieku 15–49 lat. HIV/ AIDS występują szczególnie często u wdów – aż 43%. Taki wysoki wskaźnik wynika z praktyk kulturowych takich jak dziedziczenie żony.

Około 25% całkowitej populacji Kenii żyje w części zachodniej  – na obszarze objętym projektem ADRA. Obszar ten stanowi najuboższy region kraju, w którym występuje bezwzględne ubóstwo przekraczające 60%. Szacuje się, że 2,5 mln osób jest zagrożonych niedożywieniem ze względu na niską produktywność rolniczą, niskie dochody gospodarstw rolnych i słaby stan zdrowia (współczynnik rozpowszechnienia HIV wynosi tu średnio 14%, a w powiecie Homa Bay County – aż 27%). Powiaty objęte projektem należą do najuboższych w regionie. Dla przykładu w powiecie Homa Bay County 63,3% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Gospodarstwa domowe samotnych matek stanowią tu 35% wszystkich gospodarstw domowych, z czego 50% to wdowy. Duża część populacji jest niedożywiona, a szczególnie dotknięte są tym dzieci. Problemem związanym z niedożywieniem jest epidemia HIV/ AIDS.

Projekt ADRA wspiera sieroty i szczególnie zagrożone dzieci w uzyskaniu dostępu do edukacji i zaspokaja ich podstawowe potrzeby konieczne do przetrwania i rozwoju. 200 zł miesięcznie może zapewnić edukację i godne warunki życia osieroconemu dziecku w Kenii.

Przekaż darowiznę na konto Fundacji ADRA Polska:

49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
tytułem: „pomoc osieroconym dzieciom w Kenii”

Zobacz film: Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newsletter\\'a za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newsletter\\'a za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.