Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii

Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii to program, który ma celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji oraz odpowiednich warunków do życia (ubranie, żywność, zakwaterowanie) swoim beneficjentom.

Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii

Jednym z uczestników projektu ADRA w Kenii jest Elijah Okundi Otieno, od dwóch lat uczeń gimnazjum K’Otieno. W 2002 r. stracił swoją mamę, a w 2005 r. umarł również jego tata. Elijah, będąc wtedy w piątej klasie szkoły podstawowej, pozostał pod opieką swojej 70-letniej babci.

Jak wygląda pomoc ADRA? Odpowiada Elijah Okundi Otieno – młody kenijczyk objęty programem

Jakie było życie przed zaangażowaniem się ADRA? 

„Straciłem nadzieję. Całkowicie. Wszystkie moje marzenia o tym, żeby zostać inżynierem elektrykiem, umarły wraz ze śmiercią moich rodziców. Szczególnie po śmierci mojego taty czułem się bezradny, bo musiałem opuścić szkołę i podjąć pracę, aby zapewnić przetrwanie dla siebie i swojego rodzeństwa.”

Co ADRA zrobiła, aby pomóc?

„W szkole podstawowej dzięki programowi dożywiania mogłem kontynuować naukę, nie martwiąc się o obiad. Moja starsza babcia nie była w stanie przygotowywać obiadów, a nawet zapewnić ich mi i mojemu rodzeństwu w jakiejkolwiek postaci. Oprócz obiadu ADRA opłaca czesne w szkole oraz zaspokaja potrzeby konieczne do przeżycia i kontynuowania edukacji.”

Jakie jest życie teraz?

„Dziękuję Bogu, że mogę znowu marzyć. Jestem tutaj dzięki projektowi ADRA. Teraz moje sny stają się rzeczywistością – zbliżam się do spełnienia moich marzeń o zostaniu inżynierem elektrykiem, zdając do kolejnych klas. Dziękuję ADRA za nieustające wsparcie.”

Dlaczego Kenia?

Jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Liczba ludności Kenii wzrasta o około jeden mln rocznie i jest obecnie szacowana na 38,1 mln, z czego średnio 45,2% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Rosnąca liczba dzieci osieroconych i szczególnie zagrożonych (OVC – Orphans and Vulnerable Children) w wyniku epidemii HIV i AIDS jest alarmująca. 18% dzieci w prowincji Nyanza to sieroty, a 15% żyje pod opieką tylko jednego rodzica biologicznego. Chociaż rozpowszechnienie HIV wydaje się stabilizować, nowe zakażenia szacuje się na 106 tys. rocznie. Częstotliwość jego występowania to 8% wśród kobiet w wieku 15–49 lat i 4,3% wśród mężczyzn w wieku 15–49 lat. HIV/ AIDS występują szczególnie często u wdów – aż 43%. Taki wysoki wskaźnik wynika z praktyk kulturowych takich jak dziedziczenie żony.

Około 25% całkowitej populacji Kenii żyje w części zachodniej  – na obszarze objętym projektem ADRA. Obszar ten stanowi najuboższy region kraju, w którym występuje bezwzględne ubóstwo przekraczające 60%. Szacuje się, że 2,5 mln osób jest zagrożonych niedożywieniem ze względu na niską produktywność rolniczą, niskie dochody gospodarstw rolnych i słaby stan zdrowia (współczynnik rozpowszechnienia HIV wynosi tu średnio 14%, a w powiecie Homa Bay County – aż 27%). Powiaty objęte projektem należą do najuboższych w regionie. Dla przykładu w powiecie Homa Bay County 63,3% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Gospodarstwa domowe samotnych matek stanowią tu 35% wszystkich gospodarstw domowych, z czego 50% to wdowy. Duża część populacji jest niedożywiona, a szczególnie dotknięte są tym dzieci. Problemem związanym z niedożywieniem jest epidemia HIV/ AIDS.

Projekt ADRA wspiera sieroty i szczególnie zagrożone dzieci w uzyskaniu dostępu do edukacji i zaspokaja ich podstawowe potrzeby konieczne do przetrwania i rozwoju. 200 zł miesięcznie może zapewnić edukację i godne warunki życia osieroconemu dziecku w Kenii.

Przekaż darowiznę na konto Fundacji ADRA Polska:

49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
tytułem: „pomoc osieroconym dzieciom w Kenii”

Zobacz film: Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii

4/5 - (1 vote)
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.