Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Bądź rodzicem dla tych dzieci

Pomoc dzieciom w Kenii

Jak pewnie zdajesz sobie sprawę, standardy życia w Kenii są zdecydowanie niższe od tych w naszym kraju. Pytanie jednak, czy masz świadomość jak bardzo różnią się od świata, który cię otacza? Wyobraź sobie wszechobecną biedę, brak podstawowych środków do życia, nieustanną walkę o posiłek… Taka codzienność, to niestety rzeczywistość dla większości ludzi zamieszkujących ten kraj. Ogromnym problemem jest brak jakiekolwiek pomocy rządowej. Najbiedniejsi nie mogą liczyć na żadne wsparcie, co więcej – nie ma nic za darmo, nawet edukacji. Do tego wszystkiego kraj trawiony jest epidemiami takimi jak HIV i AIDS. Fundacja ADRA Polska swoją akcję rozwojową skierowała w najuboższy region kraju – Kenię zachodnią. To tutaj 18% dzieci to sieroty, a kolejne 15% żyje pod opieką tylko jednego rodzica. Staramy się odmienić los tych dzieci poprzez stworzenie im godnych warunków życiowych. Za kwotę 250 zł miesięcznie możesz zapewnić wyżywienie, ubranie, zakwaterowanie oraz możliwość dalszej edukacji jednemu konkretnemu dziecku. Otrzymasz jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz historię jego życia. Pamiętaj każdy Twój dar ma znaczenie. Dzięki naszym darczyńcom, niesiemy pomoc dzieciom w Kenii.

 

W rejonie Kenii Zachodniej ponad 63% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa

Poznaj historię precious Nyarangi

Dowiedz się, dlaczego Twoja pomoc jest tyle warta. Wysłuchaj tego co ma Ci do powiedzenia nasza podopieczna.

Odtwórz wideo


Poznaj historię Elijaha Okundi Otieno

Elijah po śmierci rodziców musiał opuścić szkołę i podjąć pracę, aby zapewnić przetrwanie dla siebie i swojego rodzeństwa. Walka o byt, to niestety częsta rzeczywistość dla dzieci z Afryki.  Dzięki pomocy ludziom wielkiego serca jesteśmy w stanie opłacić czesne w szkole oraz zaspokoić podstawowe potrzeby konieczne do przeżycia i kontynuowania edukacji Elijaha. Jak ważna jest ta pomoc dla Elijaha?

„Dziękuję Bogu, że mogę znowu marzyć. Jestem tutaj dzięki projektowi ADRA. Teraz moje sny stają się rzeczywistością – zbliżam się do spełnienia moich marzeń o zostaniu inżynierem elektrykiem, zdając do kolejnych klas. Niestety jest jeszcze wiele innych dzieci, które potrzebują pomocy jak Elijah. Pomóż choćby jednemu z nich.


Poznaj historię ...

Tak, jest jeszcze wiele sierot czekających na pomoc. Właśnie Ty możesz odmienić los dzieci mieszkających w Kenii. Wesprzyj nasze działania poprzez przekazanie darowizny. A może chcesz zostać opiekunem dla jednego z naszych podopiecznych?  Ustaw stały przelew na okres jednego roku i opłać roczne czesne w szkole i wyżywienie dla  dziecka. Wystarczy 250 zł miesięcznie aby pomóc jednemu konkretnemu dziecku. Wpłacając swoją darowiznę tytułem: stała pomoc dzieciom w Kenii otrzymasz zdjęcie, imię i nazwisko oraz historię życia dziecka, które będzie finansowane z Twojego daru. Pamiętaj każdy Twój dar ma znaczenie.

Przeczytaj o przeprowadzonych przez nas projektach pomocy w Kenii

Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii to program, który ma celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji oraz odpowiednich warunków do życia (ubranie, żywność, zakwaterowanie) swoim beneficjentom.

Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii

Jednym z uczestników projektu ADRA w Kenii jest Elijah Okundi Otieno, od dwóch lat uczeń gimnazjum K’Otieno. W 2002 r. stracił swoją mamę, a w 2005 r. umarł również jego tata. Elijah, będąc wtedy w piątej klasie szkoły podstawowej, pozostał pod opieką swojej 70-letniej babci.

Jak wygląda pomoc ADRA? Odpowiada Elijah Okundi Otieno – młody kenijczyk objęty programem

Jakie było życie przed zaangażowaniem się ADRA? 

„Straciłem nadzieję. Całkowicie. Wszystkie moje marzenia o tym, żeby zostać inżynierem elektrykiem, umarły wraz ze śmiercią moich rodziców. Szczególnie po śmierci mojego taty czułem się bezradny, bo musiałem opuścić szkołę i podjąć pracę, aby zapewnić przetrwanie dla siebie i swojego rodzeństwa.”

Co ADRA zrobiła, aby pomóc?

„W szkole podstawowej dzięki programowi dożywiania mogłem kontynuować naukę, nie martwiąc się o obiad. Moja starsza babcia nie była w stanie przygotowywać obiadów, a nawet zapewnić ich mi i mojemu rodzeństwu w jakiejkolwiek postaci. Oprócz obiadu ADRA opłaca czesne w szkole oraz zaspokaja potrzeby konieczne do przeżycia i kontynuowania edukacji.”

Jakie jest życie teraz?

„Dziękuję Bogu, że mogę znowu marzyć. Jestem tutaj dzięki projektowi ADRA. Teraz moje sny stają się rzeczywistością – zbliżam się do spełnienia moich marzeń o zostaniu inżynierem elektrykiem, zdając do kolejnych klas. Dziękuję ADRA za nieustające wsparcie.”

Dlaczego Kenia?

Jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Liczba ludności Kenii wzrasta o około jeden mln rocznie i jest obecnie szacowana na 38,1 mln, z czego średnio 45,2% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Rosnąca liczba dzieci osieroconych i szczególnie zagrożonych (OVC – Orphans and Vulnerable Children) w wyniku epidemii HIV i AIDS jest alarmująca. 18% dzieci w prowincji Nyanza to sieroty, a 15% żyje pod opieką tylko jednego rodzica biologicznego. Chociaż rozpowszechnienie HIV wydaje się stabilizować, nowe zakażenia szacuje się na 106 tys. rocznie. Częstotliwość jego występowania to 8% wśród kobiet w wieku 15–49 lat i 4,3% wśród mężczyzn w wieku 15–49 lat. HIV/ AIDS występują szczególnie często u wdów – aż 43%. Taki wysoki wskaźnik wynika z praktyk kulturowych takich jak dziedziczenie żony.

Około 25% całkowitej populacji Kenii żyje w części zachodniej  – na obszarze objętym projektem ADRA. Obszar ten stanowi najuboższy region kraju, w którym występuje bezwzględne ubóstwo przekraczające 60%. Szacuje się, że 2,5 mln osób jest zagrożonych niedożywieniem ze względu na niską produktywność rolniczą, niskie dochody gospodarstw rolnych i słaby stan zdrowia (współczynnik rozpowszechnienia HIV wynosi tu średnio 14%, a w powiecie Homa Bay County – aż 27%). Powiaty objęte projektem należą do najuboższych w regionie. Dla przykładu w powiecie Homa Bay County 63,3% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Gospodarstwa domowe samotnych matek stanowią tu 35% wszystkich gospodarstw domowych, z czego 50% to wdowy. Duża część populacji jest niedożywiona, a szczególnie dotknięte są tym dzieci. Problemem związanym z niedożywieniem jest epidemia HIV/ AIDS.

Projekt ADRA wspiera sieroty i szczególnie zagrożone dzieci w uzyskaniu dostępu do edukacji i zaspokaja ich podstawowe potrzeby konieczne do przetrwania i rozwoju. 200 zł miesięcznie może zapewnić edukację i godne warunki życia osieroconemu dziecku w Kenii.

Przekaż darowiznę na konto Fundacji ADRA Polska:

49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
tytułem: „pomoc osieroconym dzieciom w Kenii”

Zobacz film: Pomoc osieroconym dzieciom w Kenii

4/5 - (1 vote)

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.