Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

See how we help

About our project on Georgian TV

See the footage that appeared on Georgian TV about our project “Support and improvement of the living conditions of disadvantaged groups – women and children in Georgia” financed under the Polish Development Cooperation Program of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Support and improvement of living conditions in Georgia

ADRA Polska with help abroad. The project “Support and improvement of the living conditions of disadvantaged groups – women and children in Georgia” financed under the Polish Development Cooperation Program of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

The ADRA Polska Foundation with aid for Georgia

See the full summary of our project “Support and improvement of the living conditions of disadvantaged groups – women and children in Georgia” financed under the Polish Development Cooperation Program of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Medical aid for those affected by the war in Iraq

Operation of a clinic and field hospital for people affected by the war in Iraq at the Hashansham U2 camp in Kurdistan, located in the northern part of Iraq, approx. 40 km east of Mosul.

Medical Assistance to Iraq

Statement by the doctor Dawid Bernaciak, a volunteer of the ADRA Polska Foundation, currently working in a field hospital in Iraq – Kurdistan, helping people and entire families who had to leave their place of residence due to the war.

Close Menu
×
Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.