ADRA Polska

Contact

Please provide your real e-mail address, as only then will we be able to reply to your message.

  Contact us

  Address

  ADRA Polska 
  Włodkowica Street 21B/40
  50-072 Wrocław

  Write to us

  Phone: (+48) 22 266 80 75

  Email : adra@adra.pl

  identification data

  NIP: 525-24-69-555

  REGON: 142131189

  KRS: 0000 342 704

  Scroll to Top
  Skip to content

  Zapisz się do newslettera

  Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

   

  Subscribe to the newsletter

  I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

  I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.