Pomóż bezdomnym!

Jak wygląda sytuacja bezdomnych w Serbii?

Tylko w Belgradzie (stolicy) żyje 5-15 tysięcy osób bezdomnych. Podczas gdy widok osób śpiących w parkach i na ulicach jest powszechny w większości światowych stolic, w Serbii pojawił się stosunkowo niedawno, po gwałtownym rozpadzie Jugosławii w latach 90-tych i powojennej transformacji. Bezdomni w Serbii to ludzie w wieku 50 lat i starsi, którzy zagubili się w chaosie przemian gospodarczych, jakie nastąpiły po wojnach jugosłowiańskich i upadku socjalistycznego państwa opiekuńczego.

Wpłać darowiznę >
Jak pomagamy bezdomnym w Serbii?

ADRA Serbia jest jedną z nielicznych organizacji wspierających bezdomnych we własnym kraju. Trzy razy w tygodniu otwiera swoje mobilne centrum autobusowe (pojazd Drumodrom), oferując podstawowe usługi i pomoc bezdomnym żyjącym oraz śpiącym pod gołym niebem w stolicy tego bałkańskiego kraju. Projekt mobilnego centrum rozwijał się stopniowo przez ostatnie cztery lata. Znacznie jednak przyspieszył od początku pandemii, która zepchnęła już i tak zagrożone społeczności na margines. Dla bezdomnych to rzadka okazja, by wziąć prysznic, wyprać ubrania i poddać się badaniom lekarskim.

ADRA regularnie wspiera 500-1000 osób poprzez autobus Drumodrom, opiekę zdrowotną, wsparcie psychospołeczne i pomoc w integracji społecznej. Nasza organizacja współpracuje również z władzami, aby zapewnić właściwe wdrożenie odpowiednich polityk i nowych sposobów zapobiegania bezdomności. Wymaga to wielu działań rzeczniczych, mediacyjnych i negocjacyjnych, a przede wszystkim wsparcia finansowego.

Wpłać darowiznę >

Problem bezdomności

Bezdomność, o czym często się zapomina, jest konsekwencją całej serii niekorzystnych okoliczności, które dotykają człowieka, a nie jego osobistego wyboru. „Na ulicę prowadzi wiele ścieżek i zazwyczaj jest to połączenie kilku czynników takich jak choroby przewlekłe, problemy ze zdrowiem psychicznym lub nadużywanie alkoholu lub innych substancji. W większości przypadków nie mają dokumentów i żyją poza radarem państwa” – mówi Igor Mitrovic, dyrektor ADRA Serbia.

Większość bezdomnych to osoby przewlekle chore, często z zaburzeniami zdrowia psychicznego, które nie są samodzielne, dlatego zwłaszcza w trakcie mroźnej zimy ich zdrowie i życie jest zagrożone.

Wpłacając darowiznę na rzecz bezdomnych, zapewniasz im dostęp do wody i jedzenia, schronienie, środki higieniczne oraz pomoc medyczną poprzez nasze mobilne centrum. Każda złotówka ma ogromne znaczenie – każda Twoja złotówka ratuje życie!
Wpłać darowiznę > Wpłać darowiznę >

Sprawdź nasze artykuły

Zobacz więcej