ADRA Polska

Zdrowie

Zdrowie cenimy dopiero, gdy przyjdzie choroba

 

Zdrowie – najistotniejsze na całym świecie, a szczególnie w krajach Trzeciego Świata, w miejscach dotkniętych katastrofami naturalnymi i działaniami wojennymi. Wszędzie tam ograniczone zasoby i trudne warunki życia mogą powodować większe wyzwania w zapewnieniu odpowiedniego poziomu opieki medycznej.

Zdrowie psychiczne w kryzysie! W ostatnich latach na całym świecie  obserwujemy  niepokojący wzrost problemów zdrowotnych natury psychicznej i psychologicznej. Ten trend jest szczególnie widoczny wśród młodego pokolenia, ale dotyka również osoby w różnych grupach wiekowych i społecznych. Kryzys ten ma wiele wymiarów i przyczyn,
a jego skutki mogą być dalekosiężne, zarówno dla poszczególnych jednostek, jak i dla całego społeczeństwa.

Walka o zdrowie na świecie

W krajach rozwijających się – zdrowie, to jedno z najcenniejszych dóbr o jakie trwa nieustanna walka. Niestety często zagrożone jest przez brak dostępu do czystej wody, odpowiedniego żywienia, podstawowej opieki medycznej oraz wysokiego wskaźnika ubóstwa i analfabetyzmu. Te czynniki prowadzą do powstawania i rozprzestrzeniania się wielu chorób zakaźnych takich jak malaria, AIDS czy gruźlica, a każda z nich może być śmiertelna lub powodować długotrwałe problemy zdrowotne.

To właśnie globalne działania na rzecz poprawy zdrowia fizycznego
i psychicznego, również w najuboższych regionach na świecie, są niezbędne do zapewnienia sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej, poprawy jakości życia i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. By działania te miały wymierny efekt potrzebna jest wspólna walka i współpraca na wielu poziomach. 

Jako fundacja niosąca pomoc humanitarną na całym świecie, która angażuje się nie tylko w działania emergency ale także długofalowe projekty pomocowe, wiemy, jak ważne jest wsparcie potrzebujących w obszarze zdrowotnym.

W ramach naszych działań dbamy np. o to, by dotknięci albinizmem podopieczni fundacji  otrzymali odpowiednie zabezpieczenie przeciwsłoneczne oraz dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, zdrowej żywności i czystej wody. Niestety w gorącej Afryce największym wrogiem naturalnym dla osób ze skórą bez pigmentu jest wszechobecne, palące słońce, a największym mordercą rak skóry. Pozbawiona melaniny skóra, wystawiona na szkodliwe promieniowanie, stanowi zagrożenie nieraz równoznaczne z wyrokiem śmierci. To  właśnie ta choroba jest główną przyczyną śmiertelności w bardzo młodym wieku. Większość osób dotkniętych albinizmem nie dożywa 33 lat, a tylko 2% przekracza czterdziestkę. Staramy się ograniczyć śmiertelność wśród społeczności albinoskiej, a dzięki wsparciu naszych darczyńców mamy możliwość przekazywać do Tanzanii wszystko to, co zapewni naszych beneficjentom lepsze warunki zdrowotne. Są to m.in. dermokosmetyki z wysokim filtrem, okulary przeciwsłoneczne, przewiewna odzież zasłaniająca całe ciało, kapelusze, czapki i wiele innych potrzebnych materiałów. Uczniowie i osoby uczestniczące w naszych projektach mają również zapewnione ubezpieczenie medyczne, które umożliwia bezpośredni dostęp do lekarzy i innych specjalistów. 

 

Platforma GiveAndGetHelp.com

GiveAndGetHelp.com to platforma, która w wirtualnym świecie jest narzędziem pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Gwarantuje pełną anonimowość, a jednocześnie zapewnia opiekę psychologiczną oraz wsparcie ze strony społeczności portalu. 

Jako internetowa platforma wsparcia psychologicznego stworzyliśmy miejsce, gdzie osoby, które jeszcze nie są gotowe na spotkania grupy w tzw. Realu,
a także te, które z różnych innych przyczyn nie mogą lub zwyczajnie nie chcą uczestniczyć w takiej formie spotkań, mogą znaleźć swoją bezpieczną
i anonimową przestrzeń w świecie wirtualnym. 

To właśnie forma wsparcia, jaką oferujemy, pozostaje komplementarna dla wszelkich stacjonarnych form pomocy w zakresie kryzysów psychicznych oraz jest odpowiednią alternatywą dla stacjonarnych tradycyjnych grup wsparcia. 

Co ważne, działamy bezpłatnie i cały czas, 24/h na dobę. Każdy może do nas dołączyć. Zwiększamy dostęp dla osób poza granicami naszego kraju, a także dla tych, którzy obawiają się spotkania na żywo lub jest to dla nich niemożliwe
np. z powodów logistycznych. 

Taka wirtualna interakcja to ułatwienie m.in. dla osób mieszkających na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach, osób
z niepełnosprawnościami, ale także dla tych, którzy z racji swojej pozycji zawodowej lub społecznej preferują pozostać anonimowi.

Warto wspomnieć, że wzajemna pomoc, jaką oferujemy na naszej platformie, nie jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób w ciężkich kryzysach psychologicznych. To miejsce, gdzie każdy, kto potrzebuje wsparcia, z pewnością znajdzie odpowiednią grupę dla siebie, a jeśli taka grupa nie istnieje – może ją stworzyć! 

Sztuczna inteligencja w służbie pomocy psychologicznej

Kilka miesięcy temu nasza platforma, GiveAndGetHelp.com, weszła na zupełnie inny poziom w obszarze technologii. Jako pierwsi wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązanie, zatrudniając sztuczną inteligencję (AI) do pomocy w dostarczaniu wsparcia psychologicznego.

Nasz wirtualny doradca, który jest jednym z najszybciej rozwijających się systemów technologicznych na świecie, przez wiele miesięcy przechodził proces uczenia się, aby w kompleksowy sposób nieść wsparcie psychologiczne.

Programiści pracowali w ścisłej współpracy ze specjalistami z dziedziny psychologii, aby przygotować system, który wyeliminuje wszelkie nadużycia oraz ewentualne zagrożenia merytoryczne.

Zawsze pamiętamy, że problemy emocjonalne to bardzo wrażliwe tematy, które bez odpowiedniego działania mogą doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego też nasza sztuczna inteligencja jest wyposażona w wiedzę, gdzie skierować osoby, które znajdują się w stanie kryzysu.

AI już udzielił wsparcia w odpowiedzi na kilka tysięcy zapytań wśród ponad 20-tysięcznej społeczności serwisu.

Serwis społecznościowy GiveAndGetHelp.com łączy ludzi w potrzebie, pomaga
w uświadomieniu sobie wagi problemu i jest największą w Polsce społecznością poszukującą pomocy oraz dającą wsparcie.

Często, gdy mówimy o naszej platformie, słyszymy, że w Internecie jest tyle portali społecznościowych i miejsc, gdzie każdy może samodzielnie stworzyć sobie podobną grupę wsparcia. Oczywiście, jesteśmy tego świadomi. Jednak nasza platforma gwarantuje przede wszystkim w pełni zabezpieczoną anonimowość, a także merytoryczne wsparcie wykwalifikowanych psychologów! To właśnie specjaliści zajmują się moderacją naszego serwisu oraz czuwają nad zachowaniem najwyższych standardów w zakresie poszanowania wartości każdego człowieka.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.