ADRA Polska

Wzmacniamy przedsiębiorczość naszych beneficjentów

 1. /
 2. Blog
 3. /
 4. Aktualności
 5. /
 6. Wzmacniamy przedsiębiorczość naszych beneficjentów

Przedsiębiorczość to zespół cech i zachowań, na który składa się więcej, niż w pierwszej chwili mogłoby się wydawać. Czy możemy ją rozwijać, a jeśli tak, to w jaki konkretnie sposób? Co nas blokuje w realizacji korzystnych dla nas działań? Czy praca nad CV może okazać się… terapią? Opowiada doradczyni zawodowa z Fundacji ADRA Polska.

–  Osoba przedsiębiorcza to taka osoba, która bierze sprawy w swoje ręce. „Przed się biorę” – ja za to odpowiadam. Jest kreatywna, ma własną inicjatywę, wyznacza cele i je realizuje – wyjaśnia Anna Kosińska, doradczyni zawodowa z Fundacji ADRA Polska. Otwartość na zmianę, możliwość zaadaptowania się do zmian to też element przedsiębiorczości. Podobnie jak szukanie rozwiązań, wiara w to, że da się dany problem rozwiązać – uzupełnia ekspertka.

 

Uwaga na autosabotaż

Anna Kosińska doradza w kwestiach zawodowych takich jak takich jak dobór ścieżki kariery i wsparcie w poszukiwaniu pracy i rekrutacji. Prowadzi też szkolenia i warsztaty z wzmacniania kompetencji zawodowych. Proces pracy z beneficjentami jest kompleksowy, zdarza się, że pierwszym krokiem jest… pomoc psychologiczna.

– Przychodzą do mnie osoby w różnym stanie psychicznym. Część jest mocno zmotywowana i zadaniowo nastawiona. Są też osoby w gorszej formie lub takie, które „utknęły” w procesie realizacji celów. Praca z psychologiem ujawnia, że mają różnego typu blokady, np. nieświadomie sabotują działania, nie dając sobie zgody na „pójście do przodu”. Taki autosabotaż może cechować każdego, również osobę, która nie ma traumatycznych doświadczeń i którą kojarzymy z dużymi sukcesami zawodowymi. Wciąż działa ona poniżej swoich możliwości – wyjaśnia ekspertka z Fundacji ADRA Polska. –  W przypadku osób migranckich często za autosabotażem stoi np. poczucie winy wobec najbliższych, którzy zginęli, brak pogodzenia z sytuacją przymusowej migracji do innego kraju –  dodaje.

 

CV jako terapia

„Wewnętrzny krytyk”, brak wiary w siebie i blokady w podejmowaniu działań mających poprawić sytuację materialną, zawodową i ogólnie życiową, to bardzo częste zjawisko. Taka predyspozycja skutecznie blokuje przedsiębiorczość i rozwój, nie tylko zawodowy. Dlatego Anna Kosińska wspólne opracowywanie CV i innych dokumentów aplikacyjnych traktuje jako swoistą terapię, która ma unieszkodliwić wspomnianego „wewnętrznego wroga”. Wypisywanie, punkt po punkcie, wszystkich doświadczeń, kompetencji, umiejętności, pozwala się skonfrontować z realnością, malowaną w jaśniejszych barwach.

– Dopiero, gdy opracujemy dobre CV, jak umiejętności figurują „na piśmie”, ktoś je nazwie, taka osoba dostrzega, ile potrafi i zaczyna wierzyć w siebie i w to, że może poprawić swoją sytuację zawodową, finansową i życiową. Za brakiem przedsiębiorczości stoi bowiem nierzadko  niskie poczucie własnej wartości. Bywa, że to duża praca dla osoby pod okiem psychologa, poczucie pewności siebie wynosi się w dużej mierze z domu – wyjaśnia ekspertka z Fundacji ADRA Polska.

Jak wzmacniać przedsiębiorczość?

Jak samodzielnie rozwijać kompetencje, które składają się na przedsiębiorczość

 • Pracować nad poczuciem pewności siebie – jeśli nie damy rady sami, warto udać się do psychologa, terapeuty
 • Zdobywać nową wiedzę – Brać udział w szkoleniach, w tym online, webinarach, wykładach jako wolny słuchacz, słuchać podcastów (dużą bazę wiedzy znajdziemy w pełni bezpłatnie) – sama świadomość wiedzy dodaje poczucia mocy
 • Udział w spotkaniach networkingowych i tematycznych konferencjach – to źródło kontaktów ale i inspiracji, w gronie uczestników można się uczyć od siebie nawzajem
 • Sprawdzać lokalne wydarzenia
 • Poszukiwać wiedzy n.t. swoich aktualnych umiejętności – samodzielnie wyszukiwać testy osobowościowe online lub udać się do doradcy lub coacha
 • Wzmacnianie kwalifikacji, np. prawo jazdy, studia podyplomowe czy drobne kursy konkretnych umiejętności, np. kurs prostego programu graficznego – to też wzmacnia pewność siebie
 • Aktywność fizyczna (choćby spacer, marsz) i szukanie pasji
 • Dbanie o sprawność intelektualną – czytanie książek/słuchanie audiobooków po to, by mózg się otworzył z nowych dziedzin wiedzy. Wprowadzanie innych języków, np. audiobook czy film w języku obcym
 • Dbanie o zdrowie – dietę, dobrostan – w celu generalnego wzmocnienia się – to też nie jest bez znaczenia!

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.