ADRA Polska

Unilever

Unilever to brytyjska korporacja transnarodowa z siedzibą w Londynie. Firma została założona ponad 100 lat temu, a obecnie jest jednym z największych przedsiębiorstw w branży dóbr konsumpcyjnych na świecie.  Produkuje głównie artykuły żywnościowe, środki czystości i higieny osobistej. Dziękujemy oddziałowi Unilever Polska – Fabryki w Bydgoszczy za bardzo hojny dar na rzecz beneficjentów naszego Centrum Integracyjnemu dla Cudzoziemców w Bydgoszczy. W paczkach dla naszych podopiecznych znalazły się m.in. różnorodne środki higieniczne oraz kosmetyki, które okazały się bardzo miłą niespodzianką w okresie przedświątecznym.  Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i pomoc potrzebującym oraz wsparcie dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Każdy dar przekazany fundacji pomaga w budowie nowego, stabilnego życia naszych podopiecznych.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.