ADRA Polska

Rady Rodziców w Rwandzie: W jedności siła

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Afryki
  5. /
  6. Rady Rodziców w Rwandzie:...

Każda szkoła w Rwandzie ma w swoich strukturach Radę Rodziców. Wspólnie z nią dyrekcja podejmuje ważne decyzje związane z wydarzeniami szkolnymi. Realizacja projektu Tubakire w konkretnej szkole zaczyna się więc od spotkania z rodzicami. To bardzo ważny moment, gdyż bez ich poparcia nie można zbyt wiele zdziałać.

Rady rodziców rządzą!

Społeczności w tym górzystym kraju cechuje głębokie zaangażowanie w sprawy ogółu oraz sąsiedzka samopomoc. Rodzice żywo interesują się sprawami szkoły i to w dużej mierze dzięki nim są one rozbudowywane. Przykuwa też ich uwagę trudna sytuacja uczniów z niepełnosprawnością fizyczną – w wielu szkołach zakładają stowarzyszenia, których celem jest troska przede wszystkim o takie dzieci.

Na spotkaniach dotyczących Tubakire rodzice często pytają o następne etapy projektu – przede wszystkim o to, czy będą ubikacje przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak takich toalet stanowi niecierpiący zwłoki problem, szczególnie w szkołach takich jak Muhurire, gdzie uczy się ponad 160 dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Potrzeby są na prawdę ogromne

Wagę tego problemu podkreśla także fakt, że ubikacje to dziury w ziemi! Zbudowanie odpowiednich toalet zwiększyłoby dostępność edukacji dla dzieci na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, chromych… Dałoby im szansę kształcenia się z godnością. Szkoły, które stworzyłyby takie warunki, mogłyby stanowić model, na którym będą wzorowane nowo powstające placówki, jak i te już istniejące w innych prowincjach.

Podczas spotkań z rodzicami wyjątkowym dla mnie momentem jest ich wdzięczność i “przypieczętowanie umowy” buteleczką gazowanego napoju. Ten skromny, wydawałoby się, gest ze strony rodziców i dyrekcji zawsze wiele dla mnie znaczy.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.