ADRA Polska

  Дорогий підопічний!

  Дана сторінка призначена для повідомлень про будь-якого виду скарги і зловживання, свідком яких Ви були, про які підозрюєте або є їх жертвою. Ви можете повідомити як про зловживання ( фінансові, психічні, фізичні, емоційні, сексуальні) персоналу, волонтерів Інтеграційного центру чи Притулку, або ж про будь-якого виду ситуації, які викликають у Вас почуття незадоволення, некомфортні для Вас ситуації, спричинені, на Вашу думку, невідповідною поведінкою осіб, що представляють Фонд ADRA Polska.
  Пам’ятайте, що усі послуги, які надаються інтеграційними пунктами і притулками (місця, які позначені логотипом ADRA Polska) є безкоштовними. Усі спроби отримання від Вас фінансової вигоди чи сексуальних послуг за отриману допомогу/інформацію/матеріальні блага і т. д. є нелегальними і про них потрібно негайно повідомити на адресу електронної пошти pomoc@adra.pl або за номером телефону 0048-691 394 950.
  Ми гарантуємо, що Ваша безпека є для нас найважливішою і кожне повідомлення буде розглядатися виключно призначеними для цього особами: Safeguarding Officer oraz HR Manager (спеціаліст відділу кадрів). Ми дбаємо про те, що під час розгляду кожного повідомлення була збережена анонімність даних особи, що його надсилає.
  На кожне повідомлення, що надходить на адресу електронної пошти, ми відповідаємо впродовж 2 робочих днів.
  Якщо Ви очікуєте на зворотній зв’язок у справі свого повідомлення, то вкажіть, будь ласка, як з Вами можна зв’язатися: адреса електронної пошти або номер телефону.
  Контактну інформацію до різних відділень Фонду ADRA Polska можна знайти за адресою: www.adra.pl/kontakt
  Психологічна допомога:
  0048 536 525 155 – працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 год. ( польська і українська мови).
  *У випадку виникнення ситуації безпосередньої загрози життю, зателефонуйте за номером 112*

  Опис ситуації ( опишіть що трапилося, де саме трапилася дана подія, коли трапилася і хто брав у цьому участь) *

  Чи Ви зробили щось для вирішення даної ситуації ( Так – що Ви зробили, Ні) *

  Якщо Ви очікуєте на зворотній зв’язок щодо справи, про яку повідомляєте, то залиште нижче Ваш номер телефону або адресу електронної пошти. На кожне повідомлення ми відповідаємо впродовж 2 робочих днів.

   Drogi Beneficjencie!

   Niniejszy arkusz służy zgłaszaniu wszelkiego rodzaju skarg i nadużyć, których byłeś świadkiem, które podejrzewasz lub których byłeś ofiarą. Możesz zgłaszać zarówno nadużycia (finansowe, psychiczne, fizyczne, emocjonalne, seksualne) ze strony personelu, wolontariuszy Centrum Integracyjnegi czy Schroniska czy wszelkiego rodzaju sytuacje, które wywołują w tobie uczucie niezadowolenia, sytuacje niekomfortowe dla ciebie spowodowane niewłaściwym, w twojej opinii, zachowaniem osób reprezentujących Fundację ADRA Polska.

   Pamiętaj, że wszystkie oferowane przez nas usługi w punktach integracyjnych i schroniskach (miejsca oznaczone logo ADRA Polska) udzielają pomocy bezpłatnie. Wszelkie próby uzyskania od Ciebie korzyści finansowych czy usług seksualnych w zamian za otrzymaną pomoc/ informacje/dobra rzeczowe itp są nielegalne i powinny być natychmiast zgłoszone na adres mailowy pomoc@adra.pl lub telefonicznie pod numerem: 0048-691 394 950.

   Zapewniamy, że Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i każde zgłoszenie będzie rozpatrywane tylko przez osoby do tego wyznaczone: Safeguarding Officer oraz HR Managera (specjalistę ds kadr). Dbamy aby w czasie rozpatrywania każdego ze zgłoszeń była zachowana poufność danych osoby zgłaszającej.

   Na każde zgłoszenie drogą elektroniczną odpowiemy w czasie 2 dni roboczych.

   Jeśli oczekujesz informacji zwrotnej odnośnie swojego zgłoszenia zostaw nam proszę kontakt zwrotny: adres mailowy lub numer telefonu.

   Informacje kontaktowe do poszczególnych działów w Fundacji ADRA Polska znajdziesz pod adresem: www.adra.pl/kontakt

   Pomoc psychologiczna:
   0048 536 525 155 - działa od poniedziałku do piatku w godzinach 9-17 (język polski i język ukraiński)

   *W przypadku sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia użyj numer telefonu 112 *

   Opis sytuacji (opisz co się stało, gdzie miało miejsce opisywane zdarzenie, kiedy miało ono miejsce i kto brał w nim udział) *

   Czy podjąłeś kroki w celu rozwiązania zgłaszanej sytuacji? (Tak- co zrobiłem/zrobiłam, Nie) *

   Jeśli oczekujesz informacji zwrotnej odnośnie zgłaszanej sprawy wpisz poniżej swój numer telefonu lub adres mailowy. Na każde zgłoszenie odpowiemy w ciagu 2 dni roboczych.

   Scroll to Top

   Zapisz się do newslettera

   Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

   Skip to content

   Zapisz się do newslettera

   Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

    

   Subscribe to the newsletter

   I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

   I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.