ADRA Polska

Skargi i nadużycia

Jeśli podejrzewasz nadużycie/nieprawidłowość lub byłeś jego świadkiem. Daj nam znać!

skargi-i-zazalenia-adra

Nadużycia można zgłaszać:Czym jest nadużycie:

 • każde zachowanie pracownika Fundacji ADRA Polska/wolontariusza/podwykonawcy, które narusza ogólnie przyjęte zasady moralne lub budzi twój niepokój
 • dyskryminacja i nieuczciwe traktowanie w każdej formie
 • zachowania o podłożu seksualnym wobec beneficjentów projektu, osób niepełnoletnich, współpracowników, wolontariuszy
 • podejrzenie korupcji czy defraudacji
 • mobbing pracowniczy

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych z zachowaniem postawy szacunku, bezstronności i anonimowości wobec osoby zgłaszającej. Obiecujemy rozpatrywać każdą ze zgłoszonych do nas spraw z największą dbałością o bezpieczeństwo strony poszkodowanej.

Przy zgłoszeniu prosimy o jak najrzetelniejszą informację, abyśmy jak najszybciej mogli rozpocząć proces weryfikacyjny. Osoba wnosząca skargę zachowuje anonimowość do momentu, gdy sama wyrazi zgodę i chęć na podanie swoich danych do osoby, wobec której kieruje swoje oskarżenie.

Fundacja ADRA Polska w swoich działaniach kieruje się trzema przewodnimi hasłami: sprawiedliwość, współczucie, miłość. Właśnie te wartości przyświecają nam podczas realizacji naszych projektów. Dlatego też w naszych działaniach nie ma miejsca ani zgody na jakiegokolwiek rodzaju nadużycia wobec naszych beneficjentów, pracowników, wolontariuszy, partnerów i kontrahentów. Nasze wartości pozwalają nam na niesienie pomocy najwyższej jakości: mądrej, odpowiedzialnej, potrzebnej i przede wszystkim bezpiecznej.

Dokładamy wszelkich starań, aby:

 • nasza kadra była przeszkolona z zagadnień odpowiedzialnego niesienia pomocy,
 • nasi beneficjenci wiedzieli, że mają prawo do wniesienia skargi w każdej sprawie, która budzi ich niepokój czy sprzeciw, której byli świadkami lub o której słyszeli,
 • nasi partnerzy i współpracownicy wyznawali te same wartości moralne, co nasza Fundacja.

Sprawdź naszą Politykę Prywatności by dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane.

Kliknięcie w ikonę spowoduje przejście do bezpiecznego formularza.

Co się stanie z moim zgłoszeniem?

Zgłoszenie w wersji papierowej wrzucone w Centrum Integracyjnym trafi do koordynatora danego miejsca, który w środy i piątki przesyła je do specjalistki odpowiedzialnej za pomoc beneficjentom z Fundacji ADRA Polska. Każde zgłoszenie jest omawiane ze specjalistą ds. Kadr, a w poważniejszych przypadkach z psychologiem lub  organizacjami specjalizującymi się w temacie zgłoszenia (organizacje niosące pomoc prawną uchodźcom, organizacje broniące praw kobiet i dzieci, organizacje antymobbingowe itp.)

Zgłoszenie telefoniczne na linię polskojęzyczną trafia bezpośrednio do specjalistki odpowiedzialnej za ochronę praw beneficjentów, która poinformuje cię o możliwych rozwiązaniach Twojego zgłoszenia. Zgłoszenie na linię ukraińskojęzyczną do psychologa, który przekazuje je i omawia wspólnie ze specjalistą ds. Ochrony praw beneficjentów.

Zgłoszenie mailowe: trafi na skrzynkę obsługiwaną przez specjalistkę ds. Kadr i specjalistkę ds. Ochrony beneficjenta. Wszystkie zgłoszenia są zawsze rozpatrywane przez dwie osoby – wyznaczone do tego zadania. Dbamy o to, aby procedury rozwiązania każdego ze zgłoszeń chroniły bezpieczeństwo i poufność danych osoby zgłaszającej.

Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane są w przeciągu 2 dni roboczych i jeśli osoba zgłaszająca zostawiła kontakt zwrotny w postaci adresu mailowego czy numeru telefonu- zostanie ona/on poinformowana o rozwiązaniu sprawy lub w wypadku poważniejszych zgłoszeń – o krokach podjętych w sprawie w czasie do 2 dni roboczych.

Platforma Loop

Kliknij w ikonę aby obejrzeć prezentacje działania platformy Loop

Якщо Ви підозрюєте зловживання/несправедливість або були їх свідком - повідомте нас! ​

Інформувати про зловживання можна: 


 • за номером телефону: 48 691 394 950 – інфолінія польською мовою 
 • за номером телефону: 48 536 595 450 – інфолінія українською мовою 
 • на електронну пошту: pomoc@adra.pl (польською і українською мовами
 • через онлайн-платформу Loop: https://app.talktoloop.org/stories

Що таке зловживання?

 • Будь-яка поведінка працівника фонду АДРА Польща, волонтера, субпідрядника, що порушує загальноприйняті моральні норми, або викликає Вашу тривогу. 
 • Дискримінація і несправедливе ставлення у будь-якій формі. 
 • Поведінка сексуального характеру щодо учасників проекту, неповнолітніх осіб, співробітників і волонтерів. 
 • Підозра корупції або шахрайства. 
 • Мобінг співпрацівників. 

Кожне повідомлення розглядатиметься впродовж 7 робочих днів з дотриманням поваги, нейтральності і анонімності щодо Вашої особи. 

Ми обіцяємо розглядати кожну з повідомлених справ з якнайбільшою дбайливістю про безпеку потерпілої сторони. 

Повідомляючи нас про зловживання, ми просимо Вас подавати якнайретельнішу інформацію, щоб ми могли якнайшвидше розпочати перевірку. Особа, що подає скаргу, залишається анонімною до моменту, коли сама надасть згоду і виявить бажання подати свої дані особі, щодо котрої подає скаргу. 

Фонд АДРА Польща у своїй діяльності дотримується трьох принципів: справедливість, співчуття, любов. Саме ці цінності керують нами підчас реалізації наших проектів. Саме тому у нашій діяльності не має місця, ані згоди на будь-якого виду зловживання щодо наших підопічних, працівників, волонтерів, партнерів і контрагентів. Наші цінності дозволяють нам надавати допомогу найвищої якості: мудру, відповідальну і, передусім, безпечну. 

Ми докладаємо усіх зусиль, щоб: 

 • Наші співробітники були  підготовленими надавати допомогу відповідально. 
 • Наші підопічні знали, що мають право подати скаргу у будь-якій справі, що викликає у них відчуття тривоги або спротиву, свідками якої вони були або про яку чули. 
 • Наші партнери і співробітники керувалися тими ж моральними цінностями, що й наш Фонд. 

Перевір нашу Політику Конфіденційності, щоб дізнатися, як саме ми обробляємо дані. 

Що трапиться з моїм повідомленням?

Повідомлення у паперовому форматі, залишене в Інтеграційному центрі , потрапляє до Координатора даного осередку, який по середах і п’ятницях надсилає їх спеціалісту, відповідальному за допомогу підопічним Фонду ADRA Polska. Кожне повідомлення обговорюється з спеціалістом з відділу кадрів, а у серйозніших випадках – з психологом чи іншими організаціями, які спеціалізуються у темі повідомлення (організації, що надають юридичну допомогу біженцям, захищають права жінок і дітей, боряться з моббінгом і т. д.).

Повідомлення по телефону на польськомовну лінію потрапляє безпосередньо до спеціаліста, відповідального за охорону прав підопічних, який поінформує Вас про можливе вирішення Вашої ситуації. Повідомлення на українськомовну лінію потрапляє до психолога, який передає його і обговорює зі спеціалістом з охорони прав підопічних.

Повідомлення на електронну пошту потрапляє на скриньку спеціаліста відділу кадрів і спеціаліста з охорони прав підопічних. Усі повідомлення завжди розглядаються двома особами, для цього призначеними. Ми дбаємо про те, щоб процедури розгляду кожного повідомлення зберігали безпеку і анонімність даних заявника.

Усі повідомлення розглядаються впродовж 2 робочих днів і якщо особа залишила можливість зворотного зв’язку у вигляді адреси електронної пошти або номеру телефону, то вона/він буде поінформована щодо вирішення справи, або у випадку складних ситуацій, – про кроки, які були вчинені у даній ситуації, до 2 робочих днів.

Motto Fundacji ADRA Polska
Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.