Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rwanda: pomoc dzieciom niewidomym

Po sukcesie dwóch ostatnich polskich projektów w Rwandzie rozpoczęła realizację kolejnych przedsięwzięć. Jedno z nich obejmuje właśnie pomoc dzieciom niewidomym. Z kolei dwa poprzednie to: Tubakire oraz kursów pierwszej pomocy prowadzonych przez dwoje wolontariuszy 1 maja ChSCh

Pomoc dzieciom niewidomym w Rwandzie

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) we współpracy z Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji oraz Fundacją ADRA Polska rozpoczyna w Rwandzie realizację projektu „Uczmy niewidome dzieci”. Jest
on współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

W Rwandzie brakuje nauczycieli przygotowanych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, zwłaszcza niewidomymi. Jednak czymś znacznie gorszym jest powszechna świadomość, że takie dzieci nie mają prawa do edukacji. W efekcie znajdują się one na marginesie życia społecznego. Rodzice i całe wioski nie uważają takich dzieci za pełnoprawnych uczestników lokalnej społeczności, a dla wielu rodzin są one obciążeniem ze względu na konieczność opieki. Rwandyjczycy nie są świadomi postępów, jakie może osiągnąć młoda niewidoma osoba, z którą się pracuje. Często dzieci niewidome są wręcz napiętnowane, uważa się je np. za czarowników.

O projekcie

Projekt obejmuje szkolenia dla nauczycieli oraz dla rodziców dzieci słabowidzących i niewidomych. W pierwszej kolejności szkolenia poprowadzą specjalistki z Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Po nich prowadzone będą lekcje pilotażowe, aby nauczyciele potrafili wykorzystywać nabyte umiejętności w pracy z dziećmi. Przeszkoleni pedagodzy przeprowadzą także zajęcia instruktażowe dla kolejnych 250 nauczycieli, a potem wiedza dotrze do członków rodzin. W ten sposób grupą docelową jest ponad 5000 niewidomych dzieci w Prowincji Wschodniej, w Rwandzie.

– Współpracują z nami wysoko wykwalifikowane specjalistki z Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Zależy nam szczególnie na społecznej akceptacji dzieci niewidomych, przygotowaniu ich do samodzielnego życia: poruszania się bez pomocy innych i samoobsługi. Następnym celem jest oczywiście komunikacja w języku Braille’a i nauka tworzenia materiałów do pracy z takimi uczniami, a w dalszej perspektywie przekonanie, że osoby niewidome mogą także zarobkować

– mówi Nina Mocior, koordynatorka projektu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami oraz partnerem – organizacją ADRA Rwanda. Szkoły zostaną wyposażone w materiały dotykowe, niezbędne w edukacji dzieci niewidomych. Planowany termin ukończenia realizacji projektu to koniec listopada 2011 roku.

Razem dla Rwandy
Jeśli chcesz wesprzeć pomoc zagraniczną, w tym projekty realizowane przez ChSCh w Rwandzie, wpłać dar na konto Fundacji ADRA Polska, Partnera ChSCh:
Fundacja ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Zachęcamy do skorzystania z przelewu on-line.

Czytaj o projekcie budowy toalet dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Rwandzie.

(aw)

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.