Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rwanda: pomoc dzieciom niewidomym

Po sukcesie dwóch ostatnich polskich projektów w Rwandzie rozpoczęła realizację kolejnych przedsięwzięć. Jedno z nich obejmuje właśnie pomoc dzieciom niewidomym. Z kolei dwa poprzednie to: Tubakire oraz kursów pierwszej pomocy prowadzonych przez dwoje wolontariuszy 1 maja ChSCh

Pomoc dzieciom niewidomym w Rwandzie

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) we współpracy z Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji oraz Fundacją ADRA Polska rozpoczyna w Rwandzie realizację projektu „Uczmy niewidome dzieci”. Jest
on współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

W Rwandzie brakuje nauczycieli przygotowanych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, zwłaszcza niewidomymi. Jednak czymś znacznie gorszym jest powszechna świadomość, że takie dzieci nie mają prawa do edukacji. W efekcie znajdują się one na marginesie życia społecznego. Rodzice i całe wioski nie uważają takich dzieci za pełnoprawnych uczestników lokalnej społeczności, a dla wielu rodzin są one obciążeniem ze względu na konieczność opieki. Rwandyjczycy nie są świadomi postępów, jakie może osiągnąć młoda niewidoma osoba, z którą się pracuje. Często dzieci niewidome są wręcz napiętnowane, uważa się je np. za czarowników.

O projekcie

Projekt obejmuje szkolenia dla nauczycieli oraz dla rodziców dzieci słabowidzących i niewidomych. W pierwszej kolejności szkolenia poprowadzą specjalistki z Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Po nich prowadzone będą lekcje pilotażowe, aby nauczyciele potrafili wykorzystywać nabyte umiejętności w pracy z dziećmi. Przeszkoleni pedagodzy przeprowadzą także zajęcia instruktażowe dla kolejnych 250 nauczycieli, a potem wiedza dotrze do członków rodzin. W ten sposób grupą docelową jest ponad 5000 niewidomych dzieci w Prowincji Wschodniej, w Rwandzie.

– Współpracują z nami wysoko wykwalifikowane specjalistki z Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Zależy nam szczególnie na społecznej akceptacji dzieci niewidomych, przygotowaniu ich do samodzielnego życia: poruszania się bez pomocy innych i samoobsługi. Następnym celem jest oczywiście komunikacja w języku Braille’a i nauka tworzenia materiałów do pracy z takimi uczniami, a w dalszej perspektywie przekonanie, że osoby niewidome mogą także zarobkować

– mówi Nina Mocior, koordynatorka projektu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami oraz partnerem – organizacją ADRA Rwanda. Szkoły zostaną wyposażone w materiały dotykowe, niezbędne w edukacji dzieci niewidomych. Planowany termin ukończenia realizacji projektu to koniec listopada 2011 roku.

Razem dla Rwandy
Jeśli chcesz wesprzeć pomoc zagraniczną, w tym projekty realizowane przez ChSCh w Rwandzie, wpłać dar na konto Fundacji ADRA Polska, Partnera ChSCh:
Fundacja ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Zachęcamy do skorzystania z przelewu on-line.

Czytaj o projekcie budowy toalet dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Rwandzie.

(aw)

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content