Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Rwanda: podzielić się tym, co sami wiemy i mamy

Dla większości z nas Rwanda to odległy, mały kraj kojarzący się z ludobójstwem i skrajnie trudnymi warunkami życia. Nie chcemy myśleć, że mieszkają w nim ludzie tacy jak my, mający podobne marzenia i potrzeby. Wolontariusze Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh), którzy tam pracowali, wiedzą, że wsparcie udzielone Rwandyjczykom może na trwałe zmienić świadomość i los mieszkańców tego dziesięciomilionowego kraju.

Od maja bieżącego roku Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) we współpracy z Fundacją ADRA Polska realizuje w Rwandzie dwa nowe projekty współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. – budowę i dostosowanie toalet w szkołach do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz szkolenia dla nauczycieli i opiekunów dzieci niewidomych i niedowidzących. Ten drugi projekt współrealizowany jest z Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji (KIRE). To duże wyzwania, biorąc pod uwagę niezwykle trudne warunki sanitarne i sytuację osób niepełnosprawnych w tym kraju.

 – Do Polski wróciły właśnie trenerki KIRE, które przeprowadziły szkolenia dla nauczycieli z 25 szkół w Prowincji Wschodniej – mówi Nina Mocior, koordynatorka obu projektów. – Obecnie ci przeszkoleni realizują lekcje pilotażowe dla pozostałych. Od nich wiedza na temat pracy z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi trafi również do członków rodzin takich dzieci.

Grupę docelową tego projektu stanowi ponad 5 tysięcy niewidomych dzieci w Prowincji Wschodniej, a jego cel – przede wszystkim pokazać, że utrata czy słaby wzrok to nie przeszkoda w edukacji i aktywnym udziale w życiu społecznym. Życie z taką wadą jest trudne, ale możliwe, a pracując w odpowiedni sposób z osobą niepełnosprawną, można wiele osiągnąć. W kraju, w którym dzieci niepełnosprawne traktowane są jak niepotrzebne obciążenie, a czasem mordowane zaraz po urodzeniu, to szansa na lepszą przyszłość dla każdego z nich.

W ramach drugiego z realizowanych obecnie projektów prace trwają – w szkołach działają oddolne komitety do nadzorowania budowy, przygotowano już plany budowy toalet. Dodatkowo od września odbywają się szkolenia z zakresu higieny dla nauczycieli i uczniów.

Wspomniane inicjatywy nie są pierwszymi, jakie ChSCh podjęła w kraju tysiąca wzgórz. W 2010 we współpracy z Fundacją ADRA Polska zrealizowała projekt „Tubakire – szkoły podstawowe bez barier dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Rwandzie”. W jego ramach w 64 szkołach zbudowano łącznie 240 podjazdów dla wózków inwalidzkich. Co ważne, udało się też wpłynąć na sposób myślenia lokalnych władz oraz dyrekcji szkół. Jak relacjonują Anna i Paweł Romaniukowie, wolontariusze Fundacji ADRA Polska, którzy prawie rok przebywali w Rwandzie, „w niektórych regionach kraju Rwandyjczycy podjęli decyzje, że od tej pory wszelkie budynki szkolne powinny posiadać podjazdy, a nie schody. Pewna szkoła została nawet wytypowana na miejsce głosowania podczas wyborów tylko dlatego, że była przystosowana dla osób niepełnosprawnych”. To pokazuje, że pieniądze i wysiłek włożone w pomoc Rwandyjczykom naprawdę mogą stać się motorem pozytywnych przemian w kraju tysiąca wzgórz.

Z edukacją związany był także inny projekt w Rwandzie prowadzony przez ChSCh w pierwszej połowie 2011 roku. Nina Mocior i Krzysztof Suchowierski jako wolontariusze ChSCh przez kilka miesięcy realizowali dla nauczycieli szkolenia z pierwszej pomocy oraz zajęcia dla podopiecznych w Centrum Dzieci Ulicy w Kigali oraz sierocińcu w Gakoni, w którym mieszkali.

 – W trakcie szkoleń okazało się, że brak podstawowych informacji powodował wiele poważnych uszczerbków na zdrowiu – wspomina Nina Mocior.– Z powodu uprzedzeń dotyczących AIDS ludzie nie mieli też nawyku pomagać innym w razie wypadku. Pokazaliśmy im główne metody pierwszej pomocy. Byli bardzo szczęśliwi, bo to wiedza przydatna zarówno w szkole, jak i na co dzień w życiu.

Te przykłady przekonują, że tym, czego dziś chyba najbardziej potrzeba Rwandyjczykom, jest zmiana świadomości i pokazanie, że można żyć inaczej. Uzmysławiają także, że naprawdę niewiele wysiłku wystarczy, by w tym kraju powoli zmieniać los pojedynczych osób, lokalnych społeczności i wreszcie całego narodu. Aby to uczynić, musimy tylko podzielić się tym, co sami wiemy i mamy.

Razem dla Rwandy
Jeśli chcesz wesprzeć pomoc zagraniczną, w tym projekty realizowane przez ChSCh w Rwandzie, wpłać dar na konto Fundacji ADRA Polska, Partnera ChSCh:
Fundacja ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

Zachęcamy do skorzystania z przelewu on-line.

(aw)

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.