ADRA Polska

Основная информация

 

Центр оказывает всестороннюю поддержку,  благодаря которой люди, приезжающие в Польшу, смогут найти себя, иэффективно функционировать в нашем обществе и вести в нем достойную жизнь.

Krakowskie Przedmieście 21, 20-002 Люблин | 2 этаж
телефон: 535 595 750
электронная почта: lublin@adra.pl

Часы работы:

Понедельник — пятница: с 8.30 до 15.30
пятница: внутренний рабочий день (закрыт для бенефициаров)

Интеграционный центр для иностранцев в Быдгоще был создан благодаря финансовой поддержке
организации CARE.

Предложение

В центре в Люблине бенефициары получат: 

 •  юридическое и карьерное консультирование 
 •  курсы польского языка 
 •  помощь в формальных вопросах, связанных с жизнью в Польше (помощь в устройстве ребенка в школу, получении пособий 500+ и т.д.)
 •  индивидуальные психологические консультации и семинары 
 •  помощь в преодолении стресса и военных травм 
 •  поддержка в кризисных ситуациях 

Расписание занятий

Нажмите на иконку, чтобы загрузить текущее расписание занятий.

Как добраться?

Остановка: Brama Krakowska

Автобусы МПК номер 001, 006, 017, 023, троллейбусы МПК номер 156, 160.

Остановка: Plac Wolności

Автобус МПК номер 003, 004, 007, 013, 039, 055, троллейбус МПК номер 159.

Фотогалерея

СМИ о нас:

Дополнительная информация

Основна інформація

 

Заклад забезпечує комплексну підтримку, завдяки якій люди, які приїжджають до Польщі, зможуть знайти себе ефективно функціонувати в нашому суспільстві та вести в ньому гідне життя.

Krakowskie Przedmieście 21, 20-002 Lublin | 2 поверх
tel.: 535 595 750
e-mail: lublin@adra.pl

Години роботи:

Понеділок — п’ятниця: з 8.30 до 15.30
п’ятниця: внутрішній робочий день (вихідний для відвідувачів)

Центр інтеграції для іноземців у Любліні створено завдяки підтримці організації CARE.

Пропозиція ЦІІ Люблін

У Люблінському центрі бенефіціари можуть скористатися:

 • юридичні та професійні консультації
 • курси польської мови
 • допомога в формальних питаннях, пов’язаних з життям в Польщі (допомога в записі дитини до школи, в отриманні пільги 500+ і т.д.)
 • індивідуальні консультації та психологічні практикуми
 • допомага зняти стрес і воєнну травму
 • підтримка в умовах кризи
 • денний догляд за дітьми

Розклад

Натисніть на іконку, щоб завантажити поточний розклад занять.

Як доїхати?

Зупинка: Краківська брама

автобус № 001, 006, 017, 023, тролейбус № 156, 160

Зупинка: площа Свободи

Автобус № 003, 004, 007, 013, 039, 055, тролейбус № 159

галерея

ЗМІ про нас

Більше інформації

Placówka zapewnia kompleksowe wsparcie, dzięki któremu osoby przybywające do Polski będą mogły odnaleźć się i sprawnie funkcjonować w naszym społeczeństwie, a także wieść w nim godne życie.

Krakowskie Przedmieście 21, 20-002 Lublin | 2 piętro
tel.: 535 595 750
e-mail: lublin@adra.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek — piątek: od 8.30 do 15.30
piątek: dzień pracy wewnętrznej (zamknięte dla beneficjentów)

W lubelskim centrum beneficjenci mogą skorzystać z:

 •  doradztwa prawnego i zawodowego 
 •  kursów języka polskiego 
 •  pomocy w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce (pomoc w zapisaniu dziecka do szkoły, w uzyskaniu świadczenia 500+ itd.)
 •  indywidualnych konsultacji i warsztatów psychologicznych 
 •  pomocy w łagodzeniu stresu i traumy wojennej 
 •  wsparcia w kryzysie 
Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Lublinie powstało dzięki wsparciu od organizacji CARE.

Центр забезпечує всебічну підтримку, завдяки якій люди, які приїжджають до Польщі, зможуть знайти своє місце та ефективно функціонувати в нашому суспільстві, а також вести там гідне життя.

Години роботи:
Понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 16.00
П’ятниця: внутрішній робочий день (вихідний для бенефіціарів)

В центрі бенефіціари можуть скористатися:

 • допомога в офіційних питаннях, пов’язаних з життям в Польщі
 • інтеграційний супровід
 • профорієнтація
 • працевлаштування
 • курси польської мови
 • юридичні консультації
 • тематичні майстер-класи для дітей, підлітків та дорослих

Інтеграційний центр для іноземців створено завдяки підтримці організації CARE.

Jak dojechać?

Przystanek: Brama Krakowska 

Autobus MPK nr 001, 006, 017, 023, Trolejbus MPK nr 156, 160.

Przystanek: Plac Wolności 

Autobus MPK nr 003, 004, 007, 013, 039, 055,  Trolejbus MPK nr 159.

Galeria zdjęć

Прокрутить вверх
Перейти к содержимому

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.