Основная информация

Учреждение оказывает всестороннюю поддержку людям, прибывшим в Польшу, чтобы помочь им найти свой путь и жить достойной жизнью в нашем обществе.

Улица Казимежа Пуласкего, 21, 42-217 Ченстохова
телефон: 535 505 052
e-mail: czestochowa@adra.pl

 

Часы работы:

Понедельник — четверг: с 8:00 до 16:00.
Пятница: день внутренних работ (закрыт для бенефициаров)

 

Интеграционный центр для иностранцев в Ченстохове был создан благодаря поддержке CARE.

 

Услуги CIC

В центре в Ченстохове бенефициары уже могут получить:

Кроме того, с октября мы предлагаем:

 

Расписание занятий

Нажмите на иконку, чтобы загрузить текущее расписание занятий.

×
Перейти к содержимому

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.