Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Przekazaliśmy rodzinom z Ukrainy ponad 6,5 mln zł wsparcia finansowego

6 537 500 zł – dokładnie taką kwotę przekazaliśmy rodzinom uchodźców z Ukrainy od rozpoczęcia naszego projektu wsparcia finansowego „cash assistance”. W sumie z pomocy Fundacji ADRA Polska oraz organizacji CARE skorzystały 1404 rodziny, które schroniły się w Polsce przed wojną.

Cash assistance, czyli program wsparcia gotówkowego realizowany przez naszą Fundację, to bezpośrednia, indywidualna pomoc finansowa skierowana do obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z powodu wojny i znaleźli schronienie w Polsce. Celem programu było zapewnienie beneficjentom swobody w zagospodarowywaniu środków na ich najpilniejsze potrzeby.

Projekt zakładał wsparcie finansowe w kwocie 710 zł wypłacanej na pierwszą osobę w rodzinie i 610 zł dla pozostałych członków rodziny. Pomoc finansowa była wypłacana minimum przez 3 miesiące. W programie wzięły udział osoby, które nie skorzystały z bezpośredniej pomocy finansowej oferowanej przez inne organizacje (np. UNHCR, PCPM).

W ramach programu „cash assistance” Fundacja ADRA Polska wypłaciła 4 transze pomocy finansowej. Pierwsza część została wypłacona w lipcu 879 rodzinom. Sierpniowa transza trafiła do 1317 gospodarstw domowych, czyli łącznie 3017 osób. W sumie w ramach sierpniowej transzy wypłaciliśmy 1 973 290 zł. Trzecia część wypłat – we wrześniu – została przekazana 1369 rodzinom, czyli w sumie 3121 osobom. Kwota zasilenia wyniosła łącznie 2 040 100 zł.

Ostatnia transza w ramach programu wsparcia gotówkowego miała miejsce w październiku i  trafiła do 1357 rodzin, czyli w sumie 3093 osób. Łączna kwota pomocy tylko w tym miesiącu wyniosła 2 022 430 zł.

Projekt wsparcia finansowego został zrealizowany ze środków organizacji CARE.

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content