ADRA Polska

Przekazaliśmy rodzinom z Ukrainy ponad 6,5 mln zł wsparcia finansowego

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Aktualności
  5. /
  6. Przekazaliśmy rodzinom z Ukrainy...

6 537 500 zł – dokładnie taką kwotę przekazaliśmy rodzinom uchodźców z Ukrainy od rozpoczęcia naszego projektu wsparcia finansowego „cash assistance”. W sumie z pomocy Fundacji ADRA Polska oraz organizacji CARE skorzystały 1404 rodziny, które schroniły się w Polsce przed wojną.

Cash assistance, czyli program wsparcia gotówkowego realizowany przez naszą Fundację, to bezpośrednia, indywidualna pomoc finansowa skierowana do obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z powodu wojny i znaleźli schronienie w Polsce. Celem programu było zapewnienie beneficjentom swobody w zagospodarowywaniu środków na ich najpilniejsze potrzeby.

Projekt zakładał wsparcie finansowe w kwocie 710 zł wypłacanej na pierwszą osobę w rodzinie i 610 zł dla pozostałych członków rodziny. Pomoc finansowa była wypłacana minimum przez 3 miesiące. W programie wzięły udział osoby, które nie skorzystały z bezpośredniej pomocy finansowej oferowanej przez inne organizacje (np. UNHCR, PCPM).

W ramach programu „cash assistance” Fundacja ADRA Polska wypłaciła 4 transze pomocy finansowej. Pierwsza część została wypłacona w lipcu 879 rodzinom. Sierpniowa transza trafiła do 1317 gospodarstw domowych, czyli łącznie 3017 osób. W sumie w ramach sierpniowej transzy wypłaciliśmy 1 973 290 zł. Trzecia część wypłat – we wrześniu – została przekazana 1369 rodzinom, czyli w sumie 3121 osobom. Kwota zasilenia wyniosła łącznie 2 040 100 zł.

Ostatnia transza w ramach programu wsparcia gotówkowego miała miejsce w październiku i  trafiła do 1357 rodzin, czyli w sumie 3093 osób. Łączna kwota pomocy tylko w tym miesiącu wyniosła 2 022 430 zł.

Projekt wsparcia finansowego został zrealizowany ze środków organizacji CARE.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.