ADRA Polska

Przypominamy, że projekt "Asystenci w integracji oraz prowadzenie 8 mieszkań" nadal trwa

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Aktualności
  5. /
  6. Przypominamy, że projekt „Asystenci...

Przypominamy, że Fundacja ADRA Polska przy ścisłej współpracy z Urzędem m.st. Warszawy realizuje Projekt „Asystenci w integracji oraz prowadzenie 8 mieszkań”. 

Odbiorcami Projektu są cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Polski i zamierzający osiedlić się na terenie m.st. Warszawy, niezależnie od tytułu pobytowego. 

Oferowana pomoc mieszkaniowa ma ułatwić funkcjonowanie w lokalnym środowisku oraz przyśpieszyć proces integracji z polskim społeczeństwem, poprzez wzmocnienie poczucie bezpieczeństwa w nowym kraju i poprawę stanu psychofizycznego, przyczyniając się do poprawy sytuacji zawodowej, społecznej i ekonomicznej. 

Beneficjenci zakwalifikowani do Projektu, mają możliwość uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia realizowanych przez nasze Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Warszawie, m.in. w kursach j. polskiego, bezpłatnych konsultacjach z psychologiem oraz doradcą zawodowym. 

Głównym założeniem projektu jest doprowadzenie do usamodzielnienia zarówno finansowego jak i socjalnego cudzoziemców i ich funkcjonowania na terytorium Polski bez wsparcia instytucji, organizacji pozarządowych, czy osób trzecich. 

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.