Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Praca w przychodni polowej w Iraku

Film przedstawia przychodnię polową w obozie Hashansham U2 w Kurdystanie zlokalizowanego w północnej części Iraku w odległości ok. 40 km na wschód od Mosulu. W skład przychodni wchodzi oddział ratunkowy dla dzieci i dorosłych. Lokalizację tego tymczasowego ośrodka medycznego stanowi punkt znajdujący się w centrum zespołu 5 obozów z całkowitą liczbą ludności wewnętrznie przesiedlonej przekraczającą 100 000 osób, z czego ponad 20 000 stanowią dzieci. Nasz wolontariusz Dawid Bernaciak pracuje wolontaryjnie w tym szpitalu od grudnia 2017 roku.

Wesprzyj ten projekt, wpłacając swój dar na konto:

Fundacja ADRA Polska
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
z dopiskiem: „darowizna na pomoc medyczną dla dotkniętych wojną w Iraku”

Przychodnia polowa w obozie osób przesiedlonych wewnętrznie

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera