ADRA Polska

Konflikt zbrojny na Ukrainie. Jak pomóc ofiarom?

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc ludziom w potrzebie
  5. /
  6. Konflikt zbrojny na Ukrainie....

Trwający do chwili obecnej – z różną intensywnością – konflikt zbrojny na Ukrainie to zagadnienie niezwykle złożone i niełatwe w interpretacji. Nie mniej jednak z całą pewnością można nakreślić przyczyny takiego stanu rzeczy.

Naczelną przyczyną o charakterze koniunkturalnym konfliktu zbrojnego na Ukrainie była generalna zmiana nastrojów społecznych, będąca wynikiem całego szeregu zdarzeń, począwszy od wstrzymania procedury
związanej z podpisaniem umowy stowarzyszeniowej z UE, do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską.

Rzeczywistość wojenna

Zajęte terytorium stało się obszarem strachu i terroru. Władze okupacyjne czy to na Krymie, czy w części Donbasu stosują represje, uciekając się do systematycznego i prowadzonego na dużą skalę naruszania praw człowieka i podstawowych wolności – stwierdził Wadyn Prystajko.

Przypomniał, że 44 tys. km kwadratowych, czyli ok. 7 proc. terytorium Ukrainy, jest pod obcą okupacją. Ponad 1400 osób zginęło, a więcej niż 27 tys. zostało rannych. Blisko 2 mln mieszkańców Krymu i Donbasu zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów

Źródło: Zajęte terytorium „obszarem strachu i terroru”

Reakcja fundacji ADRA Polska na konflikt zbrojny na Ukrainie

Od kilku miesięcy z przerażeniem obserwujemy rozwój konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Według szacunków zginęło w nim już prawie 5 tys. osób, a 10 tys. zostało rannych. Wiele rodzin zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. W regionie objętym wojną nadal żyje ponad 5 milionów ludzi.

W tym trudnym czasie jesteśmy w naszych myślach z mieszkańcami Ukrainy. Jako ADRA Polska pragniemy zorganizować pomoc dla tych, którzy w wyniku wojny ucierpieli najbardziej – rodzinom z dziećmi, których domy zostały zniszczone.

Pomóżmy Ukrainie

Dlatego też apelujemy o wpłaty na konto ADRA Polska, które pozwolą na realizację tych planów:

ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
z dopiskiem: „pomoc Ukrainie”

Dziękujemy za każdy gest serca i solidarności z tymi, którzy utracili swoje domy, a często także spokój i nadzieję na przyszłość. Pozwólmy im odnaleźć je na nowo.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.