Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

POMÓŻ ADRA UDZIELIĆ POMOCY NA HAITI

  • Bez kategorii

Dziesiątki tysięcy dzieci, kobiet i mężczyzn dotkniętych trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Port-au-Prince, Haiti 12 stycznia 2010 roku żyje obecnie na ulicach i w prowizorycznych obozach. Wielu z nich jest w żałobie po członkach rodziny, którzy zginęli w katastrofie. Inni żyją jeszcze nadzieją na odnalezienie członków rodziny i przyjaciół. „Ludzie potrzebują wszystkiego”, mówi John Torres, starszy specjalista ds. mediów przy międzynarodowym zespole ADRA, pomagającym przy katastrofach żywiołowych, obecnie stacjonujący na Haiti. „Większość z nich posiada tylko to, co mają na sobie. Brakuje słów na opisanie zniszczeń, ogromu straconych żyć ludzkich i dóbr oraz ilości pomocy jaka jest tutaj potrzebna”. Podczas gdy strzelaniny, blokady na drogach, zamieszki, brak poczucia bezpieczeństwa i kolejne drobne trzęsienia ziemi powodują niepokój wśród mieszkańców Haiti, najbardziej jednak dotkliwy staje się brak wody i żywności.

ADRA, we współpracy z Global Medic już zapewnia codziennie czystą wodę dla 30 000 osób obecnie przebywających na terenie Adwentystycznego Uniwersytetu oraz siedziby ADRA. Ponadto ADRA dystrybuuje tysiące tabletek do oczyszczania wody oraz czystą wodę do osób znajdujących się daleko od dostępu do wody. Zanim system filtracji wody został zainstalowany w studni należącej do uniwersytetu wielu bezdomnych pobierało wodę pitną ze źródeł w których inni myli się oraz załatwiali swoje fizjologiczne potrzeby. Oszacowano wartość udzielenie tej pomocy na min.  217 000 dolarów. Urządzenia sanitarne nie istnieją. ADRA rozpoczęła konieczną budowę 60-ciu latryn na terenie kampusu Uniwersytetu Adwentystycznego. Bez odpowiedniej higieny wiele bezdomnych dzieci, kobiet i mężczyzn jest podatnych na biegunkę a także na ryzyko zarażenia się cholerą i tyfusem.

Dodatkowo, we współpracy z WFP, ADRA dystrybuuje 14 000 odżywczych herbatników w swoich pięciu ośrodkach, jednak potrzeba znacznie więcej pomocy. Mimo, że dostarczamy coraz więcej żywności, dużych namiotów w celu schronienia, koców i leków pokrywa to tylko podstawowe, bieżące potrzeby. ADRA troszczy się również o 650 młodych chłopców w sierocińcu w Carrefourze, którzy zostali pominięci, gdy międzynarodowa pomoc została dostarczana dla osób pozbawionych domów w okolicach stolicy Haiti.

Zespoły medyczne ADRA\’s pracują przez całą dobę aby ratować życie ludzkie. Zaczynają wyczerpywać się im materiały i leki. Bez antybiotyków ci, którzy przeszli amputacje, a także ci, którzy odnieśli obrażenia, mogą stracić życie z powodu zakażeń.

ADRA jest organizacją pozarządową, obecną w 125 krajach w celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju społecznego oraz pomocy ofiarom katastrof, bez względu na polityczne lub wyznaniowe zapatrywania, wiek, płeć, rasę oraz pochodzenie etniczne.

Możesz pomóc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti wpłacając swój dar na nr konta:

Fundacja ADRA Polska

Ul. Foksal 8

00-366 Warszawa

74 1500 1126 1211 2010 1614 0000 

Liczy się każda złotówka, ale Twój dar 30, 50 lub 100 złotych może efektywnie pomoc w zakupie artykułów medycznych, tworzenia dostępu do wody, czy odbudowy zniszczonych domów.

 

Zbiórka publiczna prowadzona jest w oparciu o decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 17/2010 z dnia 27 stycznia 2010 (DZiK-VI-632-1-22/10/JS).

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.